0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Produkcja

  • produkcja

Wielkość tekstu:

Zakładka Produkcja służy do kompletacji produktów w jedno zamówienie (montaż), lub w przypadku demontażu danego zamówienia, ponownego oddania na stan magazynowy produktów użytych do montażu.

Użytkownicy mają tutaj do wyboru dwa typy dokumentów:

  1. ZPM (zlecenie produkcyjne montażu)
  2. ZPD (zlecenie produkcyjne demontażu)

Zlecenia produkcyjne montażu/demontażu mogą być oznaczone jednym z trzech statusów:

  1. nowe,
  2. w realizacji,
  3. zakończone.

produkcja - dostępne statusy

Zlecenia produkcyjne można również filtrować zgodnie z ich statusem.

Każde zlecenie można dodać do realizacji za pomocą opcji REALIZACJA » ROZPOCZNIJ PRODUKCJĘ lub poprzez opcję ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ powiadomić system, że zlecenie zostało zrealizowane.

produkcja - realizacja

Ważne jest, że w przypadku niedoborów magazynowych składników użytych do produkcji, zlecenie nie może zostać zakończone.

Poprawnie zakończona produkcja zmienia stany magazynowe użytych produktów i tworzy automatycznie powiązane (ze zleceniem produkcyjnym) wewnętrzne dokumenty (PW i RW). Koszt wykazany na dokumentach jest ściśle powiązany z partiami magazynowymi produktów użytych podczas produkcji.

Przykładowo:

Produkcja zestawu którego cena katalogowa to 50 zł wymaga 2 szt produktu A po cenie 10 zł i 3 szt produktu B po cenie 20 zł. Suma składników jest wyższa niż cena zestawu i wynosi 80 zł. Dodatkowo produkt A był przyjmowany po wyższej cenie (15 zł) niż jego cena katalogowa.

produkcja - cena składników a cena zestawu

Po zakończeniu montażu na 1 szt zestawu w magazynie zwiększa się jego stan o 1 i zmniejsza stan produktu A o 2 szt i produktu B o 3 szt. Powstają powiązane dokumenty: PW (1 szt zestawu: koszt 90 zł ) i RW (2 szt produktu A: koszt 30 zł, 3 szt produktu B: koszt 60 zł). Koszt 90 zł wynika z wykorzystania partii magazynowych składników użytych podczas produkcji: 2 szt produktu A po 15 zł i 3 szt produktu B po 20 zł.

produkcja - utworzone dokumenty

Zrealizowana produkcja zestawu stworzy powiązaną z nim partię produktu po cenie 90 zł wynikającą z użytych partii składników co ma wyższy priorytet niż jego cena katalogowa (50 zł) i suma składników (80 zł).

Produkcja - szczegóły produktu zestaw

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów