0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Rozliczenie zarobków zagranicznych może powodować konieczność złożenia załącznika PIT/ZG (PIT - zagranica). Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają przychody, które uzyskiwane były od zagranicznych podmiotów (mieszkam w Polsce – wynagrodzenie otrzymuje z zagranicy), a także, które zarabiają wyjeżdżając do pracy za granicę.

Źródła opodatkowania

Istnieją różne zasady deklarowania przychodów zagranicznych w zależności od składanej w Polsce deklaracji i od wyboru określonej formy opodatkowania. Zależy to m.in. od rozliczenia na PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

Podatnik, który uzyskał przychód poza granicami Polski ma możliwość zastosowania następujące źródła opodatkowania:

  • metodę zwolnienia z progresją – według tej metody do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodawane są dochody zwolnione od tego podatku uzyskane za granicą; od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali, wtedy ustala się stopę procentową podatku do tak obliczonej sumy dochodów, następnie ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
  • metodę proporcjonalnego odliczenia – dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Natomiast odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

W przypadku PIT-36 można wybrać jedną spośród wyżej wymienionych metod, natomiast w PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

W PIT-36L nie należy deklarować dochodów zwolnionych z opodatkowania.

Załącznik PIT/ZG

Załącznik PIT/ZG składa się do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. W przypadku małżonków, druk składać należy odrębnie, nawet przy łącznym rozliczeniu podatkowym.

Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa, z którego uzyskane zostały przychody. Zatem tyle, ile deklaracji podatnik złoży z zarobkami zagranicznymi, tyle PIT/ZG należy do nich dołączyć. Jeżeli jednak podatnik składa dwie deklaracje np. PIT-36 i PIT-36L ze względu na krajowe zarobki oraz dodatkowo ze względu na pracę za granicą – PIT/ZG, to złoży tylko jeden załącznik – dołączając go do deklaracji, w której wykazuje zagraniczne przychody (w podanym przykładzie – do PIT-36).

Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym w systemie wFirma.pl

W systemie wfirma.pl można wygenerować zeznanie roczne z działalności gospodarczej wraz z załącznikiem. W celu wygenerowania zeznania rocznego z załącznikiem PIT/ZG należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJE, następnie należy wybrać formularz:

dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym

Następnie należy wybrać cel:

  • złożenie deklaracji lub
  • korekta deklaracji.

dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym
W dalszych krokach należy wybrać trzykrotnie DALEJ. Następnie po wybraniu sposobu opodatkowania należy zaznaczyć ZAŁĄCZNIK PIT/ZG.

dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym
Załączniki można również określić na ostatniej stronie zeznania rocznego w części U (w przypadku zeznania rocznego PIT-36) lub w części Q (w przypadku zeznania rocznego PIT-36L).

W przypadku gdy dochody uzyskane zostały w kilku krajach zagranicznych należy dla każdego dodać osobny załącznik PIT/ZG.

Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym część U

Druk wypełnia się wyłącznie w części związanej z danym zeznaniem podatkowym, czyli odpowiednio część C.1 (podział danych przychodów na źródła), C.2, C.3 lub C.4.

W części C.1. wykazywany jest przychód z PIT-36, czyli z przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (obecnie 12% i 32%).

dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym

W sytuacji gdy generowana jest w systemie deklaracja PIT-36L, to aby ująć zagraniczne przychody należy również dołączyć załącznik PIT-ZG i w części C.2. wykazywany jest przychód z PIT-36L, czyli przychody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym.

dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym

Po uzupełnieniu załącznika PIT-ZG należy pole dot. Podatku z zagranicy obliczony według określonej metody uzupełnić samodzielnie na druku PIT-36/PIT-36L. System dokona walidacji tego pola przypominając o jego uzupełnieniu użytkownikowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów