Zeznanie roczne złożone do 20 stycznia a pierwsza zaliczka na podatek dochodowy

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się do 20. stycznia danego roku podatkowego złożyć zeznanie roczne oraz uiścić podatek dochodowy wynikający z rocznej deklaracji, nie będzie miał obowiązku opłacania zaliczki na podatek dochodowy za grudzień lub za ostatni IV kwartał roku. Taką możliwość mają podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (PIT-36) oraz podatkiem liniowym (PIT-36L).

Jak wygenerować zeznanie roczne w systemie wfirma.pl? 

W celu przygotowania zeznania rocznego z działalności gospodarczej należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

  • PIT 36 - przy opodatkowaniu wg skali podatkowej (zasady ogólne), lub
  • PIT 36L - przy opodatkowaniu podatkiem liniowym.

Zeznanie roczne złożone do 20 stycznia 

Jeżeli podatnik chce złożyć zeznanie do 20 stycznia wówczas nie wylicza zaliczki za ostatni okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał).

Zeznanie roczne złożone do 20 stycznia - generowanie deklaracjix

Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać rok, którego deklaracja ma dotyczyć, oraz wybrać cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Zeznanie roczne złożone do 20 stycznia - jak sporządzić deklarację?

Zeznanie roczne złożone do 20 stycznia generuje obowiązek zapłaty podatku wynikającego z deklaracji rocznej w skróconym terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego.