0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zeznanie roczne złożone do 20 stycznia a pierwsza zaliczka na podatek dochodowy

Wielkość tekstu:

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się do 20. stycznia danego roku podatkowego złożyć zeznanie roczne oraz uiścić podatek dochodowy wynikający z rocznej deklaracji, nie będzie miał obowiązku opłacania zaliczki na podatek dochodowy za grudzień lub za ostatni IV kwartał roku. Taką możliwość mają podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (PIT-36) oraz podatkiem liniowym (PIT-36L).

Uwaga! Na skutek zmiany przepisów zasadna nie ma zastosowania do zeznań rocznych składanych za rok 2019 i lata następne.

Art. 44 ust. 6 ustawy o PIT
Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Jak wygenerować zeznanie roczne w systemie wfirma.pl? 

W celu przygotowania zeznania rocznego z działalności gospodarczej należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

  • PIT 36 - przy opodatkowaniu wg skali podatkowej (zasady ogólne) lub
  • PIT 36L - przy opodatkowaniu podatkiem liniowym.

Zeznanie roczne złożone do 20 stycznia 

Jeżeli podatnik chce złożyć zeznanie do 20 stycznia wówczas nie wylicza zaliczki za ostatni okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał).

Zeznanie roczne - jak dodać?

Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać rok, którego deklaracja ma dotyczyć, oraz wybrać cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Zeznanie roczne - jak złożyć?

Zeznanie roczne złożone do 20 stycznia generuje obowiązek zapłaty podatku wynikającego z deklaracji rocznej w skróconym terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów