Odliczenie straty przez wspólnika spółki - jak wprowadzić?

Odliczenie straty z lat ubiegłych - zasady

Chcąc odliczyć stratę należy pamiętać, że jest to możliwe do 5 lat wstecz licząc od roku bieżącego. W danym roku można odliczyć maksymalnie 50% straty z roku, w którym powstała strata z działalności. Stratę można zacząć odliczać dopiero po złożeniu w urzędzie skarbowym zeznania za rok, w którym ta strata powstała.

Jak wprowadzić odliczenie straty przez wspólnika spółki w systemie wfirma.pl?

Odliczenia straty w przypadku wspólników można dodać w zakładce: USTAWIENIA » FIRMA » DANE PODSTAWOWE » FORMA DZIAŁALNOŚCI I WŁAŚCICIELE

Następnie należy kliknąć na imię i nazwisko właściciela oraz w szczegółach przejść do zakładki: ODLICZENIE STRATY » DODAJ ODLICZENIE.

 

W wygenerowanym oknie należy wprowadzić samodzielnie wyliczoną wysokość straty w wierszu Strata do odliczenia oraz okres, z którego strata pochodzi w pozycji Źródła straty.

Ważne!

Wprowadzając kwotę straty do systemu, należy wyliczyć samodzielnie wartość podlegającą odliczeniu, czyli maksymalnie 50%. Przedsiębiorca może także odliczyć mniej niż 50% straty z danego roku. 

 

Po wprowadzeniu straty w systemie, będzie uwzględniana przy wyliczeniu zaliczek na podatek dochodowy.

Odliczenie straty z działalności w zeznaniu rocznym

Podatnik musi wiedzieć, że odliczając stratę poza limitem 50% wartości straty z lat ubiegłych jest jeszcze jedna obowiązująca zasada - strata może być odliczona wyłącznie z tego samego źródła. W praktyce oznacza to, że odliczenie straty z pozarolniczej działalności nie może przekroczyć dochodu z tej działalności.

Przykład

Podatnik w latach 2014 i 2015 wykazał stratę z działalności w wysokości 40.000 zł. Zgodnie z zasada ogólną w obecnym roku przysługuje mu odliczenie 50% straty z lat ubiegłych czyli 20.000 zł. Jednak w roku, za który składana jest deklaracja dochód z działalności wyniósł jedynie 11.510 zł. Z uwagi na to, że stratę odlicza się od dochodów z tego samego źródła podatnik w zeznaniu rocznym jako stratę do odliczenia podać może maksymalnie kwotę 11.510 zł bo taki osiągnął dochód z działalności. Mimo że poza działalnością uzyskiwał dochody z etatu strata z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może ich pomniejszyć.