0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie straty przez wspólnika spółki - jak wprowadzić?

Wielkość tekstu:

Odliczenie straty z lat ubiegłych - zasady

Chcąc odliczyć stratę należy pamiętać, że jest to możliwe do 5 lat wstecz licząc od roku bieżącego. W danym roku można odliczyć maksymalnie 50% straty z roku, w którym powstała strata z działalności. Stratę można zacząć odliczać dopiero po złożeniu w urzędzie skarbowym zeznania za rok, w którym ta strata powstała.

Jak wprowadzić odliczenie straty przez wspólnika spółki w systemie wFirma.pl?

Odliczenia straty w przypadku wspólników można dodać w zakładce: USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE oraz kliknąć na imię i nazwisko współwłaściciela.

Odliczenie straty przez wspólnika spółki - właścicieleW oknie dotyczącym szczegółów właściciela przejść do zakładki: ODLICZENIA STRATY » DODAJ ODLICZENIE.

Odliczenie straty przez wspólnika spółki - dodawanie odliczeniaW wygenerowanym oknie należy wprowadzić samodzielnie wyliczoną wysokość straty w wierszu STRATA DO ODLICZENIA oraz okres, z którego strata pochodzi w pozycji ŹRÓDŁA STRATY.

Odliczenie straty przez wspólnika spółki - źródła straty

Wprowadzając kwotę straty do systemu, należy wyliczyć samodzielnie wartość podlegającą odliczeniu, czyli maksymalnie 50%. Przedsiębiorca może także odliczyć mniej niż 50% straty z danego roku.

Po wprowadzeniu straty w systemie, będzie uwzględniana przy wyliczeniu zaliczek na podatek dochodowy.

Odliczenie straty z działalności w zeznaniu rocznym

Podatnik musi wiedzieć, że odliczając stratę poza limitem 50% wartości straty z lat ubiegłych jest jeszcze jedna obowiązująca zasada - strata może być odliczona wyłącznie z tego samego źródła. W praktyce oznacza to, że odliczenie straty z pozarolniczej działalności nie może przekroczyć dochodu z tej działalności.

Przykład 1

Podatnik w latach 2017 i 2018 wykazał stratę z działalności w wysokości 40.000 zł. Zgodnie z zasada ogólną w obecnym roku przysługuje mu odliczenie 50% straty z lat ubiegłych czyli 20.000 zł. Jednak w roku, za który składana jest deklaracja dochód z działalności wyniósł jedynie 10.000 zł. Z uwagi na to, że stratę odlicza się od dochodów z tego samego źródła podatnik w zeznaniu rocznym jako stratę do odliczenia podać może maksymalnie kwotę 10.000 zł bo taki osiągnął dochód z działalności. Mimo że poza działalnością uzyskiwał dochody z etatu strata z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może ich pomniejszyć.


Odliczenie straty przez wspólnika spółki - dochód

Odliczenie straty przez wspólnika spółki - zeznanie roczne

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów