0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni

Wielkość tekstu:

Jestem przedsiębiorcą. Czy po zakupie usługi online przysługuje mi prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni?

Kim jest przedsiębiorca, a kim konsument?

Z pomocą przy znalezieniu definicji pojęcia przedsiębiorcy oraz konsumenta przychodzi Kodeks cywilny:

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art.33(1)§1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Dodatkowo pojęcie przedsiębiorcy definiuje Prawo przedsiębiorców wskazując, że: Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Wskazane definicje od 2021 roku nie ulegają zmianie, co się więc zmienia?

Zmiany w roku 2021 – przedsiębiorca nabywa prawa konsumenta 

Od stycznia 2021 roku, przy niektórych zakupach, przedsiębiorca nabywa rozszerzone prawa, jakie obecnie przysługują wyłącznie konsumentom (głównie chodzi o prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz rękojmię za wady).

Kiedy rozszerzona ochrona ma miejsce? Gdy z treści umowy ze sprzedawcą będzie wynikać, że mimo zakupu na cele działalności nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym zawodowy charakter nie został w przepisach zdefiniowany.

Na czym polega prawo odstąpienia od umowy?

Prawo do odstąpienia od umowy oznacza, że kupujący, który zawiera umowę np. przez internet, może odstąpić od danej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Jako że z serwisu wfirma.pl można zacząć korzystać natychmiast po opłaceniu wybranego pakietu, nie oferujemy prawa do odstąpienia od umowy.

Dlaczego w usługach online przedsiębiorca traci prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni?

30 dniowy okres testowy – bez zobowiązań 

Po pierwsze serwisy tak jak wfirma.pl oferują 30-dniowy pakiet testowy, podczas którego można zapoznać się z usługą bez żadnych zobowiązań. Oznacza to, że w okresie testowym można w każdej chwili zrezygnować z usługi – usunąć konto z systemu – bez żadnych konsekwencji finansowych. Przez te 30 dni okresu testowego przedsiębiorca może sprawdzić, czy usługa spełniać będzie jego oczekiwania (w okresie testowym funkcjonalność podstawowych narzędzi dla danego pakietu jest taka sama jak podczas korzystania z wykupionego pakietu). Jeżeli po upływie okresu testowego przedsiębiorca nie zdecyduje się na wykup jakiegokolwiek pakietu, to bez żadnych konsekwencji może zrezygnować z testowanych usług. Jeżeli jednak decyduje się na wykup pakietu – jest to w pełni świadomy wybór, poprzedzony testem funkcjonalności, który umożliwia zapoznanie się z usługą.

Uzyskanie dostępu do usługi niezwłocznie po dokonaniu płatności za pakiet

W przypadku usług online – takich jak księgowość online, ale również np. dostęp do e-booków, platform telewizyjnych – kupując pakiet, Użytkownik otrzymuje dostęp do usługi natychmiast. Nie będzie czekał 14 dni, aby usługę otrzymać. Zatem świadomie podejmuje decyzję o chęci skorzystania z usługi już w momencie jej zakupu, co jest równoznaczne z tym, że rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Dlaczego? Nie da się bowiem tej usługi, do której otrzymano natychmiastowy dostęp, nie skonsumować. Przy zakupie rzeczy typu ubranie czy garnek – po jej zakupie możemy nie podjąć użytku (czyli nie nosić / nie gotować). Dlatego przy rzeczach odstąpienie od umowy w terminie 14 dni jest możliwe. Przy usługach online – już nie. Nie da się bowiem powiedzieć, że nie użyliśmy usług, do których dostęp otrzymaliśmy albo że użyliśmy je tylko częściowo. Zatem kupując usługę z natychmiastowym dostępem online uznaje się, że została ona skonsumowana już w momencie otrzymania dostępu. Stąd, wychodząc naprzeciw kupującym, udostępnia się okresy testowe, w których bez żadnych zobowiązań można się z daną usługą zapoznać, aby podjąć świadomy wybór.

Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie dla wszystkich

Należy pamiętać, że prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni dotyczy głównie konsumentów. W przypadku przedsiębiorców będzie miało zastosowanie, ale wyłącznie w sytuacji, gdy zawarta umowa nie miałaby dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów