0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o zbliżającym się terminie ważności produktu

Wielkość tekstu:

W pakiecie z rozbudowanym magazynem możliwe jest włączenie automatycznych przypomnień o zbliżającym się terminie dla przydatności poszczególnej partii produktu, dla której użytkownik włączył opcję dat ważności. Pozwoli to na kontrolę nad terminami ważności produktów w prowadzonym w systemie magazynie.

Automatyczne wyświetlanie informacji o zbliżającym się terminie ważności możliwe jest po włączeniu tej opcji w systemie. Temat dat ważności w magazynie został szczegółowo opisany w artykule pomocy: Daty ważności w rozbudowanym magazynie.

Jak włączyć opcję przypominania o zbliżającym się terminie ważności?

Funkcja przypomnienia o zbliżającym się terminie dostępna jest dla włączonej opcji dat ważności dla magazynu. W celu włączenia opcji dat ważności, należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN, gdzie należy zaznaczyć opcję WŁĄCZ DATY WAŻNOŚCI PRODUKTÓW. Po zaznaczeniu danego pola możliwe będzie zaznaczenie opcji WŁĄCZ PRZYPOMNIENIA O TERMINACH WAŻNOŚCI.

Informacja o zbliżającym się terminie ważności - jak włączyć?

Jak zdefiniować termin przypomnienia o upływającej dacie ważności dla danego produktu?

Ustalenie terminu przypomnień o upływającej dacie ważności danego produktu możliwe jest podczas dodawania produktu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT. W oknie dodawania produktu należy między innymi określić nazwę produktu, typ, jednostkę oraz cenę netto i odpowiednią stawkę VAT (dotyczy czynnych podatników VAT). Dodatkowo należy również zaznaczyć opcję DATA WAŻNOŚCI, a następnie w polu TERMIN PRZYPOMNIENIA wskazać ile dni wcześniej system ma wyświetlić informację o upływającej dacie ważności.

Informacja o zbliżającym się terminie ważności - definiowanie terminu przypomnień

Przykładowo, jeżeli w polu TERMIN PRZYPOMNIEŃ wskazane zostanie 5 dni, wówczas dla partii produktu z datą ważności na 30 czerwca, system 25 czerwca wyświetli komunikat o zbliżającym się terminie ważności (5 dni wcześniej zgodnie ze wskazanym terminem). 

Dla produktów znajdujących się już w magazynie, ustawienie przypomnienia o zbliżającym się terminie ważności możliwe jest również przy modyfikowaniu danego produktu poprzez jego zaznaczenie w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY i wybranie z górnego menu opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Informacja o zbliżającym się terminie ważności - modyfikacja produktu

Działanie informacji o zbliżającym się terminie ważności

Ikona informująca o stanie ważności danej partii pojawia się przy produkcie w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, w kolumnie DATA WAŻNOŚCI, w zależności od zdefiniowanego terminu przypomnienia oraz przypisanej daty ważności w danych partiach.

W sytuacji braku kolumny, możliwe jest jej wyświetlenie poprzez najechanie na ikonę “kół zębatych” i wybranie opcji USTAWIENIA KOLUMN, o czym więcej w artykule: Definiowanie kolumn, czyli zmiana informacji wyświetlanych w tabeli.

Informacja o zbliżającym się terminie ważności - kolumna dat ważności

W kolumnie DATY WAŻNOŚCI wyświetlana jest wyłącznie jedna ikona, której charakter informacyjny zależny jest od dat ważności posiadanych partii produktów. Wyróżniamy cztery ikony informacyjne o terminie ważności: 

Informacja o zbliżającym się terminie ważności - brak zdefiniowanej daty ważności- brak zdefiniowanej daty ważności dla partii/brak partii z datą ważności.

Informacja o zbliżającym się terminie ważności - nie upłynął termin ważności- nie upłynął termin ważności partii,

Informacja o zbliżającym się terminie ważności - upłynął termin ważności - upłynął termin ważności partii (ikona ta ma pierwszeństwo w wyświetleniu),

Informacja o zbliżającym się terminie ważności - upłynął zdefiniowany termin przypomnienia- upłynął zdefiniowany termin przypomnienia o zbliżającym się terminie ważności partii.

System automatycznie wysyła powiadomienie na adres mailowy użytkownika (klienta biura rachunkowego) w dniu terminu przypomnienia o dacie ważności partii. Natomiast w dniu upłynięcia ważności produktu, wysyłane jest powiadomienie o jego przeterminowaniu.

Kontrola ważności poszczególnych partii produktów możliwa jest poprzez najechanie kursorem myszy na ikonę informującą o terminie ważności przy danym produkcie. Wówczas wyświetlana jest uproszczona lista poszczególnych partii, w której wskazana jest ilość produktów wraz z przypisanymi do nich datami ważności. Gdy kilka partii ma tą samą datę ważności sumują się one.

Informacja o zbliżającym się terminie ważności - kontrola dat ważności

W celu wyświetlenia szczegółowej listy wszystkich partii produktu, należy kliknąć na nazwę produktu, następnie przejść do podzakładki MAGAZYN - sekcja PARTIE PRODUKTU.

Szczegółowe informacje o uzupełnieniu dat ważności dla posiadanej partii produktu (bez ustawionej opcji dat ważności) zostały omówione w artykule pomocy: Daty ważności produktów w magazynie.

Informacja o zbliżającym się terminie ważności w partiach produktu

Moduł dat ważności

System wfirma.pl daje swobodę wyboru informacji jakie mają być widoczne na stronie głównej konta klienta biura rachunkowego, dzięki funkcji MODUŁY INFORMACYJNE. W celu dodania modułu Dat ważności należy przejść do zakładki: START  » STRONA GŁÓWNA » USTAWIENIA » TERMINY WAŻNOŚCI PRODUKTÓW. W module tym można sprawdzić, którym produktom zbliża się lub skończył się termin ważności oraz stan ilościowy tych partii na magazynie. Bezpośrednio z listy można także przejść w szczegóły każdego z produktów (poprzez kliknięcie na nazwę produktu).

Informacja o zbliżającym się terminie ważności - moduł dat ważności

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów