Informacja o zbliżającym się terminie ważności produktów

System wfirma.pl przypomina o zbliżającym się upływie terminu ważności danej partii produktu, dla której włączone zostały daty ważności, dzięki czemu użytkownik posiada kontrolę nad terminami ważności produktów w prowadzonym przez niego magazynie.

Informacja o zbliżającym się terminie ważności jest generowana tylko po włączeniu tej funkcjonalności w systemie. Więcej na temat dat ważności zostało opisane w artykule pomocy: Daty ważności w rozbudowanym magazynie.

Jak włączyć przypomnienia o zbliżającym się terminie ważności?

Z funkcji przypomnienia o zbliżającym się terminie ważności, można skorzystać, gdy dla magazynu została włączona opcja dat ważności. Aby włączyć opcję dat ważności należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN i zaznaczyć okienko WŁĄCZ DATY WAŻNOŚCI PRODUKTÓW. Wówczas po zaznaczeniu pola możliwe będzie następnie zaznaczenie opcji WŁĄCZ PRZYPOMNIENIA O TERMINACH WAŻNOŚCI.

Daty ważności w systemie wfirma.pl - jak włączyć?

Definiowanie terminu przypomnienia o upływającej dacie ważności dla danego produktu

Termin przypomnień o upływie daty ważności danego produktu ustala się przy dodawaniu produktu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT. W oknie dodawania produktu należy przede wszystkim określić nazwę produktu, typ, jednostkę, a także cenę netto i właściwą stawkę VAT (w przypadku podatników VAT). Dodatkowo należy zaznaczyć okienko DATA WAŻNOŚCI oraz w polu TERMIN PRZYPOMNIEŃ wskazać za ile dni wcześniej system ma wyświetlić przypomnienie o upływającym terminie ważności.

Daty ważności - definiowanie terminu przypomnień

Przykładowo, jeśli w pozycji TERMIN PRZYPOMNIEŃ wskażemy 7 dni, to dla partii produktu mającej ustawioną datę ważności na 30 czerwca,  system wyśle komunikat o zbliżającym się terminie ważności dnia 23 czerwca (7 dni wcześniej zgodnie ze wskazanym terminem).

W przypadku produktów znajdujących się już w magazynie ustawienia przypomnień o zbliżającym się terminie ważności można dokonać poprzez modyfikację danego produktu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, po jego zaznaczeniu i wybraniu z górnego menu opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Daty ważności - modyfikowanie terminu przypomnień

Termin przypomnień można zdefiniować również wraz z opcją dat ważności masowo dla produktów, o czym więcej w artykule pomocy: Dodawanie produktu.

Jak działa informacja o zbliżającym się terminie ważności?

W zależności od zdefiniowanego terminu przypomnienia oraz przypisanej daty ważności w danych partiach przy produkcie w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, w kolumnie DATA WAŻNOŚCI pojawi się odpowiednia ikona informująca o tym jaki jest stan ważności danej partii produktu. 

W przypadku, gdy kolumna się nie pojawi można ją wyświetlić poprzez najechanie kursorem myszy na ikonę “kół zębatych” i skorzystanie z opcji USTAWIENIA KOLUMN, o czym więcej: Definiowanie kolumn, czyli zmiana informacji wyświetlanych w tabeli.

Daty ważności - informacja o zbliżającym się terminie ważności

W kolumnie DATY WAŻNOŚCI wyświetla się zawsze jedna ikona i zależne jest to od posiadanych partii produktów oraz od jej statusu. Wyróżnione zostały cztery ikony informacyjne o terminie ważności:

 Daty ważności - brak zdefiniowanej daty ważności dla partii- brak zdefiniowanej daty ważności dla partii/brak partii z datą ważności,

Daty ważności - brak zdefiniowanej daty ważności  - nie upłynął termin ważności partii,

Daty ważności - upłynął termin ważności partii- upłynął termin ważności partii (ikona ma pierwszeństwo w wyświetleniu),

Daty ważności - upłynął termin przypomnienia o zbliżającym się terminie  - upłynął zdefiniowany termin przypomnienia o zbliżającym się terminie ważności partii.

W dniu terminu przypomnienia o dacie ważności partii, system automatycznie wyśle powiadomienie na adres mailowy użytkownika. Natomiast w dniu, w którym upłynie ważność produktu, system wyśle  powiadomienie o jego przeterminowaniu.

W celu skontrolowania ważności poszczególnych partii produktu, wystarczy najechać kursorem myszy na ikonę znajdująca się przy produkcie. Wówczas pojawi się uproszczona lista poszczególnych partii - wyszczególniając ilość produktów wraz z przypisanymi do nich datami ważności.

Daty ważności - jak skontrolować ważność poszczególnych partii?

Szczegółowa lista wszystkich partii produktu dostępna jest po kliknięciu na nazwę produktu w podzakładce MAGAZYN, w sekcji PARTIE PRODUKTU.

Kompleksowe informacje na temat uzupełniania daty ważności dla posiadanej partii produktu (bez ustawionej opcji daty ważności) opisuje artykuł pomocy: Jak włączyć daty ważności dla produktów już dodanych w systemie.

Daty ważności - partie produktów z datami ważności

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka