Dodawanie produktu

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość kontrolowania stanu magazynowego zakupowanych oraz sprzedawanych towarów handlowych. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRODUKTY.

Obecnie opcja ta jest dostępna tylko dla tych użytkowników, którzy nie korzystają z modułu Magazyn.

Nowy produkt można dodać:

  • podczas wprowadzania dokumentu zakupu w zakładce WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT/ FAKTURA (bez VAT). Po wybraniu jako rodzaj wydatku: Zakup towarów handlowych oraz materiałów podst. w zakładce Pozycje należy zaznaczyć opcję Dodaj produkt.

dodawanie produktu

  • bezpośrednio przy wystawianiu faktury/ rachunku w zakładce PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ/ FAKTURA (bez VAT). W polu Produkt lub Usługa należy wybrać opcję Dodaj produkt.

dodawanie produktu

  • w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY należy wybrać opcję Dodaj produkt.

dodawanie produktu

Wówczas otworzy się okno Dodawanie nowego produktu, w którym należy uzupełnić nazwę, odpowiednią jednostkę miary (najczęściej są to sztuki), numer PKWiU, stawkę VAT z jaką produkt kupujemy/sprzedajemy oraz cenę netto lub brutto. Opcjonalnie można również zaznaczyć rabat.

dodawanie produktu

Najważniejszym polem jest Stan magazynowy. Należy wprowadzić taką ilość produktu, jaka faktycznie znajduje się w magazynie. Stan ten będzie się uaktualniał automatycznie po każdym zakupie lub sprzedaży.

Jeśli ilość towaru wykazana w kolumnie Stan jest niezgodna ze stanem faktycznym, to również bezpośrednio w tej kolumnie można nanieść zmianę.

dodawanie produktu

 Istnieje też możliwość szybkiej masowej modyfikacji produktów. W tym celu należy zaznaczyć kilka produktów i wybrać akcję Modyfikuj. Otworzy się okno w którym można zbiorczo dla wybranych produktów zmienić typ (towar/usługa), stawkę VAT, PKWiU, oraz przydzielić rabat.

dodawanie produktu