Kompletacja nowego towaru

Funkcje kompletacja i dekompletacja są dostępne w pakietach z rozbudowanym magazynem (Księgowość online + magazyn, Zarządzanie sprzedażą + magazyn). Szczegółowe opisy  jak zmienić pakiet i włączyć znajdują się w artykułach Zmiana pakietu oraz Magazyn.

Dzięki funkcji kompletacji w połączeniu z montażem i demontażem można w łatwy sposób złożyć jeden produkt z kilku półproduktów lub analogicznie zdemontować produkt główny na wiele półproduktów, zachowując przy tym odpowiednie stany magazynowe.

Przykładowo: mamy na stanie 4 szt. nóg, 1 szt. blatu i 0 szt. gotowego produktu. W ustawieniach gotowego produktu należy wybrać kompletację, która oznacza, że gotowy produkt będzie składał się z 4 szt. nóg oraz 1 szt. blatu. Po realizacji montażu, system zdejmie z magazynu 4 szt. nóg i 1 szt. blatu, a przyjmie na stan 1 szt. gotowego produktu. Poniżej zamieszczono szczegółową instrukcję tworzenia kompletacji oraz realizacji montażu.
W module MAGAZYN » PRODUKT » DODAJ PRODUKT należy wprowadzić nazwę i opis nowego artykułu, który powstanie z półproduktów znajdujących się na stanie magazynowym.

Kompletacja nowego towaru

Następnie należy przejść do zakładki Kompletacja i tam wprowadzić materiały, które będą wchodziły w skład produktu głównego.

Jeżeli dany materiał nie został jeszcze wprowadzony do magazynu, należy go ująć klikając na DODAJ PRODUKT.

Kompletacja nowego towaru

Automatycznie zostanie otwarte okno Dodawania nowego produktu. Po kliknięciu na przycisk Zapisz materiał zostanie dodany do listy w kompletacji. Następnie należy określić ilość danych pozycji wchodzących w skład kompletowanego produktu.

Przed dokonaniem montażu wszystkich artykułów w jeden produkt należy uzupełnić stany magazynowe materiałów, na podstawie faktury zakupu lub dokumentu PZ (Magazyn » Przyjęcie » Na podstawie PZ / Na podstawie PW).

Kompletacja

Następnie można będzie dokonać kompletacji. W tym celu należy przejść do zakładki PRODUKCJA » NOWE ZLECENIE » MONTAŻ, gdzie w polu Treść  należy dodać stworzony produkt oraz uzupełnić jego ilość, przyjmowaną na stan.

Kompletacja

Po zapisaniu okna zostanie utworzony nowy dokument ZPM (zlecenie produkcyjne montowania), o statusie: nowe.

Kompletacja

Następnie należy zaznaczyć utworzone zlecenie produkcyjne oraz wybrać z górnego paska opcję REALIZACJA » ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ. Szczegółowy opis dostępny jest w artykule: Produkcja.

Kompletacja

W ten sposób system zdejmie ze stanów magazynowych określoną ilość materiałów, które zostały zużyte w celu wykonania nowego towaru, a stworzony produkt będzie mieć przypisaną dostępną ilość. Status dokumentu ZPM zmieni się na zakończone.

Kompletacja

Po przejściu powyższych kroków można już wystawić fakturę, dokumentującą sprzedaż produktu (kompletu) bezpośrednio z magazynu lub z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Cenę produktu można dostosować ręcznie.

Kompletacja