Kompletacja nowego towaru - jak przebiega?

Dzięki funkcji kompletacji w systemie wfirma.pl możliwe jest wykonanie produkcji kompletu w magazynie - złożenie jednego produktu z kilku półproduktów, zachowując przy tym odpowiednie stany magazynowe. 

Produkcja (montaż i demontaż) dostępna jest w pakietach z rozbudowanym magazynem: Księgowość online + magazyn oraz Menedżer sprzedaży + magazyn.

Przykład 1.

Mamy na stanie 4 szt. nóg, 1 szt. blatu i 0 szt. gotowego produktu “stołu”. W ustawieniach gotowego produktu “stołu” - kompletu - należy wybrać kompletację, która oznacza, że gotowy produkt będzie składał się z 4 szt. nóg oraz 1 szt. blatu (uzupełniamy zakładkę KOMPLETACJA). Po realizacji montażu, system zdejmie z magazynu 4 szt. nóg i 1 szt. blatu ( za pomocą dokumentu RW), a przyjmie na stan 1 szt. gotowego produktu “stołu” (za pomocą dokumentu PW).

Kompletacja - w jaki sposób przebiega w systemie?

Dodanie kompletu do magazynu

Aby móc skorzystać z kompletacji należy zdefiniować w systemie produkt - komplet. W tym celu należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY i skorzystać z opcji PRODUKT » DODAJ PRODUKT. W oknie, które się otworzy należy w pierwszej kolejności zaznaczyć typ produktu - KOMPLET i uzupełnić pozostałe informacje o produkcie.

Ważne jest ustawienie prawidłowej jednostki partii bowiem nie ulega ona późniejszej modyfikacji. Więcej w tym temacie w artykule pomocy: Jednostki miar w katalogu produktów systemu wfirma.

Kompletacja - dodawanie nowego produktu

Następnie należy przejść do zakładki KOMPLEMENTACJA i wprowadzić części składowe, które będą wchodziły w skład produktu głównego (kompletu). Jeżeli półprodukt nie został wcześniej wprowadzony na magazyn to należy go dodać klikając w DODAJ PRODUKT. Szczegółowy opis dodawania produktów w magazynie znajduje się w artykule: Dodawanie produktu.

Kompletacja - nowy produkt

Automatycznie zostanie otwarte nowe okno Dodawania nowego produktu, w którym uzupełniamy dane dotyczące składnika. Następnie zapisujemy utworzony składnik, dzięki czemu materiał zostanie dodany do listy w kompletacji. Kolejno należy określić ilość danych pozycji wchodzących w skład kompletowania produktu. Po uzupełnieniu wszystkich danych tworzony komplet należy zapisać.

Przed dokonaniem montażu wskazanych artykułów w wyrób gotowy należy uzupełnić stany magazynowe materiałów, na podstawie faktury zakupu lub dokumentu PZ/PW (MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie oznacza się produkt i korzystamy z funkcji PRZYJĘCIE » NA PODSTAWIE PZ/NA PODSTAWIE PW).

Montaż nowego towaru (kompletu)

Jeśli materiały służące do wykonania wyrobu gotowego będą na stanie, możliwe będzie przystąpienie do zlecenia kompletacji towaru. W tym celu należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKCJA i skorzystać z opcji NOWE ZLECENIE » MONTAŻ, gdzie w polu PRODUKT należy dodać stworzony komplet oraz uzupełnić jego ilość, którą planujemy wyprodukować.

Kompletacja - dodawanie dokumentu ZPM

Po zapisaniu okna zostanie utworzony nowy dokument ZPM (zlecenie produkcyjne montowania), o statusie: NOWE.

Kompletacja - utworzenie zlecenia

Następnie należy zaznaczyć utworzone zlecenie produkcyjne oraz wybrać z górnego paska opcję REALIZACJA » ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ

Kompletacja - zakończenie realizacji

Po zakończeniu produkcji, status dokumentu ZPM zmieni się na ZAKOŃCZONE.

Kompletacja - zakończenie produkcji

W ten sposób system zdejmie ze stanów magazynowych określoną ilość materiałów, które zostały zużyte w celu wykonania nowego towaru (za pomocą dokumentu RW). Natomiast stworzony komplet zostanie dodany do magazynu w ilości wskazanej w montażu (za pomocą dokumentu PW).

Kompletacja towaru a daty ważności 

W przypadku gdy elementy kompletu mają włączone daty ważności, system zdejmie ze stanów magazynowych określoną ilość materiałów, które zostały zużyte w celu wykonania nowego kompletu zgodnie z metodą FeFo (pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło).

Więcej na temat działania dat ważności w rozbudowanym magazynie zostało wyjaśnione w artykule pomocy: Daty ważności w rozbudowanym magazynie.
Jeśli komplet posiada włączone w szczegółach daty ważności, po zakończeniu produkcji wyświetli się komunikat informujący o możliwości wprowadzenia daty ważności do stworzonego kompletu. 

Kompletacja - komunikat o datach ważności

W celu uzupełnienia daty ważności kompletu, należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY. Następnie należy kliknąć na nazwę produktu, po czym przejść do podzakładki: MAGAZYN. W części PARTIE PRODUKTU należy kliknąć na ikonę kalendarza, po czym uzupełnić DATĘ WAŻNOŚCI.

Datę ważności dla danej partii można ustawić tylko raz. Nie ma możliwości jej późniejszej zmiany.

Kompletacja - terminy ważności partii

Kompleksowe informacje na temat uzupełniania daty ważności dla posiadanej partii produktu (bez ustawionej opcji daty ważności) opisuje artykuł pomocy: Jak włączyć daty ważności dla produktów już dodanych w systemie.

Przykład 2. 

Komplet “Sałatka” składa się z 1 szt. sałaty, 1 szt. puszki kukurydzy oraz 1 kg kurczaka. Składniki mają następujące partie produktów: 

 • sałata:

 • partia 1 - data ważności 28.06.2019

 • partia 2 - data ważności 30.06.2019

 • kukurydza:

 • partia 1 - data ważności 21.02.2020

 • partia 2 - data ważności 20.01.2020

 • kurczak:

 • partia 1 - data ważności 2.07.2019

 • partia 2 - data ważności 5.07.2019

Wówczas komplet “Sałatka” (która ma włączone daty ważności), zostanie utworzony z partii, które pierwsze tracą ważność (zgodnie z zasadą FeFo). Oznacza to, że ze stanu magazynowego za pomocą dokumentu RW zostanie wydana:

 • partia 1 sałaty - z datą ważności 28.06.2019

 • partia 2 puszki kukurydzy - z datą ważności 20.01.2020

 • partia 1 kurczaka - z datą ważności 2.07.2019

Natomiast utworzony komplet “Sałatka”, nie będzie zawierać daty ważności. Należy ją samodzielnie wprowadzić w szczegółach produktu w podzakładce MAGAZYN

Jak wystawić fakturę na sprzedaż kompletu?

Po przejściu powyższych kroków możliwe będzie wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż produktu (kompletu) bezpośrednio z magazynu lub z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Cenę produktu można dostosować ręcznie.

Faktura sprzedaży wystawiona w zakładce MAGAZYN

W celu wystawienia faktury sprzedaży z modułu Magazyn, należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY. Następnie należy zaznaczyć sprzedawany produkt, po czym z górnego menu wybrać WYDANIE » NA PODSTAWIE FAKTURY. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. 

Kompletacja - wydanie proudktu

Aby do faktury sprzedaży został wystawiony dokument magazynowy - WZ (wydanie zewnętrzne) w trakcie wystawiania faktury w zakładce: ZAAWANSOWANE powinna zostać pozostawiona włączona opcja WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY.

Faktura sprzedaży wystawiona w zakładce PRZYCHODY

W celu wystawienia faktury sprzedaży, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. Aby zaciągnąć produkt z magazynu należy wyszukać go w katalogu produktów.

Kompletacja - jak wystawić fakturę sprzedaży?

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz