Kompletacja nowego towaru - jak przebiega?

Dzięki funkcji kompletacji w systemie wfirma.pl możliwe jest wykonanie produkcji kompletu w magazynie - złożenie jednego produktu z kilku półproduktów, zachowując przy tym odpowiednie stany magazynowe. 

Produkcja (montaż i demontaż) dostępna jest w pakietach z rozbudowanym magazynem: Księgowość online + magazyn oraz Zarządzanie sprzedażą + magazyn.

Przykład 1. 

Mamy na stanie 4 szt. nóg, 1 szt. blatu i 0 szt. gotowego produktu “stołu”. W ustawieniach gotowego produktu “stołu” - kompletu - należy wybrać kompletację, która oznacza, że gotowy produkt będzie składał się z 4 szt. nóg oraz 1 szt. blatu (uzupełniamy zakładkę KOMPLETACJA). Po realizacji montażu, system zdejmie z magazynu 4 szt. nóg i 1 szt. blatu ( za pomocą dokumentu RW), a przyjmie na stan 1 szt. gotowego produktu “stołu” (za pomocą dokumentu PW). 

Kompletacja - w jaki sposób przebiega w systemie?

Dodanie kompletu do magazynu

Aby móc skorzystać z kompletacji należy zdefiniować w systemie produkt - komplet. W tym celu należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY i skorzystać z opcji PRODUKT » DODAJ PRODUKT. W oknie, które się otworzy należy w pierwszej kolejności zaznaczyć typ produktu - KOMPLET i uzupełnić pozostałe informacje o produkcie.

Ważne jest ustawienie prawidłowej jednostki partii bowiem nie ulega ona późniejszej modyfikacji. Więcej w tym temacie w artykule pomocy: Jednostki miar w katalogu produktów systemu wfirma.


Kompletacja

Następnie należy przejść do zakładki KOMPLEMENTACJA i wprowadzić części składowe, które będą wchodziły w skład produktu głównego (kompletu). Jeżeli półprodukt nie został wcześniej wprowadzony na magazyn to należy go dodać klikając w DODAJ PRODUKT. Szczegóły opis dodawania produktów w magazynie znajduje się w artykule: Dodawanie produktu.
Kompletacja - części składowe

Automatycznie zostanie otwarte nowe okno Dodawania nowego produktu, w którym uzupełniamy dane dotyczące składnika. Następnie zapisujemy utworzony składnik, dzięki czemu materiał zostanie dodany do listy w kompletacji. Kolejno należy określić ilość danych pozycji wchodzących w skład kompletowania produktu. Po uzupełnieniu wszystkich danych tworzony komplet należy zapisać.

Przed dokonaniem montażu wskazanych artykułów w wyrób gotowy należy uzupełnić stany magazynowe materiałów, na podstawie faktury zakupu lub dokumentu PZ/PW (MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie oznacza się produkt i korzystamy z funkcji PRZYJĘCIE » NA PODSTAWIE PZ/NA PODSTAWIE PW).

Montaż nowego towaru (kompletu)

Jeśli materiały służące do wykonania wyrobu gotowego będą na stanie, możliwe będzie przystąpienie do zlecenia kompletacji towaru. W tym celu należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKCJA i skorzystać z opcji NOWE ZLECENIE » MONTAŻ, gdzie w polu TREŚĆ należy dodać stworzony komplet oraz uzupełnić jego ilość, którą planujemy wyprodukować.


Kompletacja

Po zapisaniu okna zostanie utworzony nowy dokument ZPM (zlecenie produkcyjne montowania), o statusie: NOWE.


Kompletacja - utworzenie zlecenia

Następnie należy zaznaczyć utworzone zlecenie produkcyjne oraz wybrać z górnego paska opcję REALIZACJA » ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ
Kompletacja

Po zakończeniu produkcji, status dokumentu ZPM zmieni się na ZAKOŃCZONE.


Kompletacja - zakończenie produkcji

W ten sposób system zdejmie ze stanów magazynowych określoną ilość materiałów, które zostały zużyte w celu wykonania nowego towaru (za pomocą dokumentu RW). Natomiast stworzony komplet zostanie dodany do magazynu w ilości wskazanej w montażu (za pomocą dokumentu PW).

Kompletacja towaru a daty ważności 

W przypadku gdy elementy kompletu mają włączone daty ważności, system zdejmie ze stanów magazynowych określoną ilość materiałów, które zostały zużyte w celu wykonania nowego kompletu zgodnie z metodą FeFo (pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło).

Więcej na temat działania dat ważności w rozbudowanym magazynie zostało wyjaśnione w artykule pomocy: Daty ważności w rozbudowanym magazynie.

Jeśli komplet posiada włączone w szczegółach daty ważności, po zakończeniu produkcji wyświetli się komunikat informujący o możliwości wprowadzenia daty ważności do stworzonego kompletu. 


Kompletacja

W celu uzupełnienia daty ważności kompletu, należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY. Następnie należy kliknąć na nazwę produktu, po czym przejść do podzakładki: MAGAZYN. W części Partie produktu należy kliknąć na ikonę kalendarza, po czym uzupełnić DATĘ WAŻNOŚCI.

Datę ważności dla danej partii można ustawić tylko raz. Nie ma możliwości jej późniejszej zmiany.


Kompletacja

Kompleksowe informacje na temat uzupełniania daty ważności dla posiadanej partii produktu (bez ustawionej opcji daty ważności) opisuje artykuł pomocy: Jak włączyć daty ważności dla produktów już dodanych w systemie.

Przykład 2. 

Komplet “Sałatka” składa się z 1 szt. sałaty, 1 szt. puszki kukurydzy oraz 1 kg kurczaka. Składniki mają następujące partie produktów: 

 • sałata:

  • partia 1 - data ważności 28.06.2019
  • partia 2 - data ważności 30.06.2019
 • kukurydza:

  • partia 1 - data ważności 21.02.2020
  • partia 2 - data ważności 20.01.2020
 • kurczak:

  • partia 1 - data ważności 2.07.2019
  • partia 2 - data ważności 5.07.2019

Wówczas komplet “Sałatka” (która ma włączone daty ważności), zostanie utworzony z partii, które pierwsze tracą ważność (zgodnie z zasadą FeFo). Oznacza to, że ze stanu magazynowego za pomocą dokumentu RW zostanie wydana:

 • partia 1 sałaty - z datą ważności 28.06.2019
 • partia 2 puszki kukurydzy - z datą ważności 20.01.2020
 • partia 1 kurczaka - z datą ważności 2.07.2019

Natomiast utworzony komplet “Sałatka”, nie będzie zawierać daty ważności. Należy ją samodzielnie wprowadzić w szczegółach produktu w podzakładce MAGAZYN

Jak wystawić fakturę na sprzedaż kompletu? 

Po przejściu powyższych kroków możliwe będzie wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż produktu (kompletu) bezpośrednio z magazynu lub z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Cenę produktu można dostosować ręcznie.

Faktura sprzedaży wystawiona w zakładce MAGAZYN

W celu wystawienia faktury sprzedaży z modułu Magazyn, należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY. Następnie należy zaznaczyć sprzedawany produkt, po czym z górnego menu wybrać WYDANIE » NA PODSTAWIE FAKTURY. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. 


Kompletacja

Aby do faktury sprzedaży został wystawiony dokument magazynowy - WZ (wydanie zewnętrzne) w trakcie wystawiania faktury w zakładce: ZAAWANSOWANE powinna zostać pozostawiona włączona opcja WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY.

Faktura sprzedaży wystawiona w zakładce PRZYCHODY

W celu wystawienia faktury sprzedaży, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. Aby zaciągnąć produkt z magazynu należy wyszukać go w katalogu produktów.


Kompletacja - jak wystawić fakturę sprzedaży?