Kompletacja nowego towaru - jak przebiega?

Funkcje kompletacja i dekompletacja są dostępne w pakietach z rozbudowanym magazynem (Księgowość online + magazyn, Zarządzanie sprzedażą + magazyn). Szczegółowe opisy jak zmienić pakiet i włączyć znajdują się w artykułach Zmiana pakietu oraz Magazyn.Dzięki funkcji kompletacji w połączeniu z montażem i demontażem można w łatwy sposób złożyć jeden produkt z kilku półproduktów lub analogicznie zdemontować produkt główny na wiele półproduktów, zachowując przy tym odpowiednie stany magazynowe.

Kompletacja - jak ją wykonać?

Przykładowo: mamy na stanie 4 szt. nóg, 1 szt. blatu i 0 szt. gotowego produktu. W ustawieniach gotowego produktu należy wybrać kompletację, która oznacza, że gotowy produkt będzie składał się z 4 szt. nóg oraz 1 szt. blatu. Po realizacji montażu, system zdejmie z magazynu 4 szt. nóg i 1 szt. blatu, a przyjmie na stan 1 szt. gotowego produktu. Poniżej zamieszczono szczegółową instrukcję tworzenia kompletacji oraz realizacji montażu.

W module MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT należy w pierwszej kolejności zaznaczyć typ produktu jako “komplet” i uzupełnić pozostałe informacje o produkcie. 

Kompletacja - dodawanie nowego produktu

Kolejnym krokiem jest przystąpienie do wypełniania zakładki KOMPLETACJA. Należy w niej wprowadzić materiały, które będą wchodziły w skład produktu głównego.

Jeśli półprodukt nie został wcześniej wprowadzony na magazyn to należy go dodać klikając w “dodaj produkt

Kompletacja towaru

Automatycznie zostanie otwarte okno Dodawania nowego produktu. Po kliknięciu na akcji ZAPISZ materiał zostanie dodany do listy w kompletacji. Następnie należy określić ilość danych pozycji wchodzących w skład kompletowanego produktu.Przed dokonaniem montażu wszystkich artykułów w jeden produkt należy uzupełnić stany magazynowe materiałów, na podstawie faktury zakupu lub dokumentu PZ (MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie oznacza się produkt i korzystamy z funkcji PRZEJĘCIE » NA PODSTAWIE PZ/NA PODSTAWIE PW.)

Kompletacja - przyjęcie na podstawie dokumentu PW

Kompletacja nowego towaru - produkcja

Następnie można będzie dokonać kompletacji. W tym celu należy przejść do zakładki PRODUKCJA » NOWE ZLECENIE » MONTAŻ, gdzie w polu Treść należy dodać stworzony produkt oraz uzupełnić jego ilość, przyjmowaną na stan.

Kompletacja - okno dodawnia dokumentu ZPM

Po zapisaniu okna zostanie utworzony nowy dokument ZPM (zlecenie produkcyjne montowania), o statusie: nowe.

Kompletacja - status nowej produkcji

Następnie należy zaznaczyć utworzone zlecenie produkcyjne oraz wybrać z górnego paska opcję REALIZACJA » ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ. Szczegółowy opis dostępny jest w artykule: Produkcja.

Kompletacja - akcja zakończenia produkcji

W ten sposób system zdejmie ze stanów magazynowych określoną ilość materiałów, które zostały zużyte w celu wykonania nowego towaru, a stworzony produkt będzie mieć przypisaną dostępną ilość. Status dokumentu ZPM zmieni się na zakończone.

Kompletacja - status produkcji Zakończone

Po przejściu powyższych kroków możliwe będzie wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż produktu (kompletu) bezpośrednio z magazynu lub z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Cenę produktu można dostosować ręcznie.

Kompletacja - okno wystawiania faktury