0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć koszty prowadzenia działalności w prywatnym mieszkaniu?

Wielkość tekstu:

Prowadzę własną działalność gospodarczą w prywatnym mieszkaniu. Czy mogę zaliczyć do kosztów opłaty za media lub inne opłaty związane z użytkowaniem mieszkania, jeżeli wszystkie dokumenty wystawiane są na mnie jako na osobę prywatną, a nie na firmę?

 

Prowadząc działalność we własnym domu lub mieszkaniu należy:

1. rozdzielić wydatki związane z eksploatacją mieszkania na te o charakterze osobistym i te związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;

2. wydatki, związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, wodę, telefon, gaz i centralne ogrzewanie, przypadające na działalność gospodarczą można dokumentować za pomocą dowodów wewnętrznych;

3. podziału kosztów związanych z czynszem i zużyciem mediów (energia elektryczna, woda itp.) należy dokonać w sposób proporcjonalny: powierzchni wykorzystywanej w celach prowadzenia działalności do powierzchni całkowitej mieszkania, która została zgłoszona w urzędzie;

4. w przypadku domowego telefonu, wykorzystywanego zarówno do celów osobistych, jak i firmowych, odpowiednim sposobem podziału kosztów związanych z rozmowami będzie biling telefoniczny. Natomiast w przypadku umowy prywatnej abonament nie może stanowić kosztu firmowego;

5. z Internetem mogą wystąpić trudności w zakresie określenia części stanowiącej koszty uzyskania przychodu. Przyjmuje się, że najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie osobnej umowy tylko na firmę.

Takie wydatki należy księgować za pomocą zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, zaznaczając SCHEMAT KSIĘGOWY jako KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI i wprowadzając kwotę wynikającą z powyższych obliczeń.

Koszty prowadzenia działalności w prywatnym mieszkaniu - księgowanie

Po zapisaniu wydatek zostanie zapisany w KPiR w kol. 13 - Pozostałe wydatki. Pod wydrukowany DW dołącza się dokument potwierdzający wydatek, na którym warto uwzględnić sposób wyliczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów