0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zeznanie roczne CIT estoński - deklaracja CIT-8E

Wielkość tekstu:

Deklaracja CIT-8E jest zeznaniem rocznym sporządzanym przez osoby prawne, które zdecydowały się na wybór CIT estońskiego czyli ryczałtu od dochodów spółek. Deklaracja ta dostępna jest w systemie wFirma.pl na koncie z włączonymi pełnymi księgami od zeznania za rok 2023.

Jak wygenerować deklarację CIT-8E?

W celu wygenerowania deklaracji CIT-8E należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD DOCHODÓW SPÓŁEK (CIT-8e).

Następnie wybieramy, za który rok obrotowy ma zostać sporządzona deklaracja CIT-8E i wskazujemy jej cel złożenia - złożenie czy korekta.

Deklaracja CIT-8E - wykazanie dochodu, należnych i zapłaconych zaliczek

Po kliknięciu DALEJ pojawią się kolejne kroki, w których podpowiadane są kwoty z wygenerowanych wcześniej w systemie zaliczek na podatek (z poziomu START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, jeśli były generowane) oraz ich uregulowana wartość dodana w systemie jako ROZLICZ. Pola dotyczące kwot ewentualnie mogą zostać poddane edycji. Uzupełnione kwoty przenoszą się do zeznania CIT-8E, gdzie również będzie jeszcze możliwość ich edycji.

Dochody i zaliczki z tytułu podzielonego zysku (dywidendy) lub z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat

Jeśli zaliczki nie były generowane w systemie należy ręcznie uzupełnić pola w przypadku wystąpienia wskazanych zdarzeń w danym roku obrotowym.

Dochody i zaliczki z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością

Jeśli zaliczki nie były generowane w systemie należy ręcznie uzupełnić pola w przypadku wystąpienia wskazanych zdarzeń w danym roku obrotowym.

Dochody i zaliczki z tytułu zmiany wartości składników majątku

Jeśli zaliczki nie były generowane w systemie należy ręcznie uzupełnić pola w przypadku wystąpienia wskazanych zdarzeń w danym roku obrotowym.

Stawka ryczałtu i załącznik CIT-EZ

W kolejnym kroku należy wskazać stawkę ryczałtu: 10% (mali podatnicy i rozpoczynający działalność) lub 20% (pozostali). System będzie używał tej stawki do wyliczeń podatku w zeznaniu CIT-8E. 

Z tego również poziomu jest możliwe dołączenie załącznika CIT-EZ (można go również dodać już w samej deklaracji).

Uwzględnienie automatycznych wyliczeń w zeznaniu rocznym CIT estońskiego

Aby do deklaracji przeniosły się dane wcześniej uzupełnione w systemie konieczne jest zaznaczenie okienka [automatyczne wyliczenie].

Wysyłka deklaracji CIT-8E

W celu wysyłki deklaracji CIT-8E należy w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE zaznaczyć wygenerowany CIT-8E i skorzystać z opcji WYŚLIJ DO URZĘDU. Wówczas pojawi się okno, w którym możliwe jest dokonanie podpisania deklaracji do wysyłki.

CIT-8E można wysłać z systemu wyłącznie przy pomocy podpisu elektronicznego.

Dekretacja deklaracji CIT-8E

W systemie wbudowana została automatyczna dekretacja deklaracji CIT-8. Skorzystanie z niej dostępne jest w zakładce DEKRETACJA w trakcie generowania deklaracji podatkowej. W przypadku korzystania ze wzorcowego planu kont schemat podpowie się automatycznie. 

W sytuacji gdy korzystamy z własnego planu kont lub ingerowaliśmy we wzorcowy plan kont to wówczas dekretację można:

  • wyłączyć poprzez odznaczenie opcji UTWÓRZ POLECENIE KSIĘGOWANIA - wtedy dekretację należy dodać samodzielnie przez dokument PK,

  • odznaczyć [automatyczne wyliczenie] i wpisać dekretację ręcznie,

  • dodać w ustawieniach (USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE) schemat księgowy gdzie przykładowy wzór może wyglądać następująco:

    • Pod kontem 870 WN oraz 223-04 MA jako wyrażenie warunkowe dodać: [podatek do zapłaty] > 0

    • Pod kontem 870 MA oraz 223-04 WN jako wyrażenie warunkowe dodać: [nadpłata] > 0

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów