0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy w formie oświadczenia

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie powinna zostać zawarta, w części dotyczącej wynagrodzenia, z uwzględnieniem przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Aby udokumentować stosowanie się do wysokości minimalnej stawki godzinowej, szczególnie w przypadku gdy kwota na umowie opiewa na konkretną sumę za wykonane zlecenie, ustawodawca nakazał by do umowy zlecenia dołączona była ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy

W systemie podczas wprowadzania umowy zlecenie z zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE należy zaznaczyć okienko Ewidencja czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy - dodawanie umowy

Zaznaczenie tej opcji spowoduje dołączenie druku oświadczenia o czasie świadczenia zlecenia jako załącznika, dzięki czemu użytkownik będzie mógł w prosty sposób przekazać ją do podpisu zleceniobiorcy.

 Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy - oświadczenie

Ewidencja do umowy zlecenie

Jeśli podczas dodawania umowy nie oznaczono opcji ewidencja czasu pracy to w dalszym ciągu wydrukowanie jej jest możliwe podczas dodawania rachunku do tej umowy. W tym celu należy przejść do zakładki: KADRY » RACHUNKI i wybrać DODAJ RACHUNEK. Po wybraniu zleceniobiorcy i umowy, dla której chcemy wystawić rachunek pojawi się okno dialogowe, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE będzie możliwość zaznaczenia opcji Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy - liczba godzin

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy - zaznaczenie ecp

Jeśli opcja ta została oznaczona wówczas również podczas drukowania rachunku do tej umowy automatycznie zostanie wygenerowana ewidencja czasu pracy dla tego zleceniobiorcy w formie oświadczenia. Zostaną tam również uzupełnione godziny świadczenia zlecenia jeśli podano ich liczbę podczas sporządzania rachunku.

Podsumowując ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy w formie oświadczenia może zostać wygenerowana podczas tworzenia umowy zlecenia lub podczas generowania rachunku do tej umowy. Wzór ewidencji czasu pracy jest także dostępny w artykule: Ewidencjonowanie czasu pracy na umowie zleceniu

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów