Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy w systemie wFirma.pl

Umowa zlecenie powinna zostać zawarta, w części dotyczącej wynagrodzenia, z uwzględnieniem przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Aby udokumentować stosowanie się do wysokości minimalnej stawki godzinowej, szczególnie w przypadku gdy kwota na umowie opiewa na konkretną sumę za wykonane zlecenie, ustawodawca nakazał by do umowy zlecenia dołączona była ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy

W systemie podczas wprowadzania umowy zlecenie z zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE należy zaznaczyć okienko Ewidencja czasu pracy.

ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy - dodawanie umowy

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy - jak zaznaczyć ją w systemie?

Zaznaczenie tej opcji spowoduje dołączenie oświadczenia o przepracowanych godzinach do umowy zlecenie jako załącznika, który zostanie wydrukowany razem z umową.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy - oświadczenie o ilości przepracowanych godzin

 

Ewidencja czasu pracy przy rachunku 

Jeśli podczas dodawania umowy nie oznaczono opcji ewidencja czasu pracy to w dalszym ciągu wydrukowanie jej jest możliwe podczas dodawania rachunku do tej umowy. W tym celu należy przejść do zakładki: KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK następnie po wybraniu zleceniobiorcy i umowy, dla której chcemy wystawić rachunek pojawi się okno dialogowe i po przejściu do zakładki ZAAWANSOWANE  będzie możliwość zaznaczenia opcji ewidencja czasu pracy. 

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy - opcja przy rachunku

 

Jeśli opcja ta została oznaczona wówczas podczas drukowania rachunku do tej umowy automatycznie zostanie wygenerowana ewidencja czasu pracy dla tego zleceniobiorcy. 

ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy - oświadczenie przy rachunku

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy w formie oświadczenia może zostać wygenerowana podczas tworzenia umowy zlecenia lub podczas generowania rachunku do tej umowy.

Wzór ewidencji czasu pracy jest także dostępny w artykule: Ewidencjonowanie czasu pracy na umowie zleceniu

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka