Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy w systemie wFirma.pl

Umowa zlecenie powinna zostać zawarta, w części dotyczącej wynagrodzenia, z uwzględnieniem przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Aby udokumentować stosowanie się do wysokości minimalnej stawki godzinowej, szczególnie w przypadku gdy kwota na umowie opiewa na konkretną sumę za wykonane zlecenie, ustawodawca nakazał by do umowy zlecenia dołączona była ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy

W systemie podczas wprowadzania umowy zlecenie z zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE należy zaznaczyć okienko Ewidencja czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy w systemie

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy - jak zaznaczyć ją w systemie?

Zaznaczenie tej opcji spowoduje dołączenie oświadczenia o przepracowanych godzinach do umowy zlecenie jako załącznika, który zostanie wydrukowany razem z umową.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy - oświadczenie o ilości przepracowanych godzin

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy w formie oświadczenia powinna zostać wypełniona indywidualnie podczas generowania rachunku do umowy zlecenia, kiedy ilość godzin przepracowanych w danym miesiącu jest znana.

Wzór ewidencji czasu pracy jest także dostępny w artykule: Ewidencjonowanie czasu pracy na umowie zleceniu