Generowanie i wysyłka JPK V7 w systemie wfirma.pl

Do końca września 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłania JPK VAT oraz deklaracji VAT. Natomiast od października 2020 roku oba formularze zostają zastąpione JPK V7M oraz JPK V7K.

JPK V7 - kogo i od kiedy obowiązuje? 

Nową strukturę JPK mają obowiązek obowiązek składać czynni podatnicy VAT od okresu za październik 2020 roku (pierwszy plik JPK V7 należy złożyć do 25. listopada). Podatnicy będą składali jeden z dwóch rodzajów plików JPK, w zależności od częstotliwości rozliczeń VAT:

Struktura JPK V7 składała się z dwóch części tj. części ewidencyjnej wzorowanej na obecnym pliku JPK VAT oraz deklaracyjnej zastępującej deklarację VAT-7 lub VAT-7K. Podatnicy rozliczający VAT w okresach miesięcznych, w JPK V7M uzupełniają zarówno część ewidencyjną jak i deklaracyjną za rozliczany okres. Natomiast w przypadku rozliczeń kwartalnych, za dwa pierwsze miesiące kwartału, w JPK V7K podatnicy uzupełniają wyłącznie część ewidencyjną (odpowiednio za rozliczany okres), a za ostatni miesiąc kwartału zarówno część ewidencyjną (za rozliczany okres) jak i deklaracyjną (rozliczającą cały kwartał). 

JPK V7 należy sporządzić i wysłać do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Generowanie JPK V7 dostępne jest w pakiecie “Księgowość online” oraz “Księgowość online + Magazyn”.

JPK V7M - miesięczne rozliczenie podatku VAT w wfirma.pl

W przypadku miesięcznego rozliczenia podatku VAT, przedsiębiorca generuje JPK V7M za okresy miesięczne, w którym uzupełniana jest zarówno część ewidencyjna jak i deklaracyjna. 

W celu wygenerowania JPK V7M należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT i następnie wybrać odpowiedni okres, za który ma zostać sporządzony JPK. 

JPK V7 - przy miesięcznym rozliczaniu podatku

JPK V7K - kwartalne rozliczenie podatku VAT w wfirma.pl

W przypadku kwartalnego rozliczenia podatku VAT, przedsiębiorca również generuje JPK V7 co miesiąc. Za dwa pierwsze miesiące kwartału, uzupełniona zostanie wyłącznie część ewidencyjna za wybrany okres. Natomiast za ostatni miesiąc kwartału, część ewidencyjna odnosić się będzie do ostatniego miesiąca kwartału, a część deklaracyjna dla całego kwartału (obejmować będzie wszystkie trzy miesiące). 

W celu wygenerowania JPK V7K należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT i następnie wybrać odpowiedni okres, za który ma zostać sporządzony JPK. 

JPK V7 - przy kwartalnym rozliczaniu podatku

JPK V7 - modyfikacja generowanego pliku

Część ewidencyjna JPK V7 automatycznie uzupełniana jest przez system na podstawie wprowadzanych dokumentów i nie ma możliwości wprowadzenia w niej zmian przy generowaniu JPK. Dlatego też po wybraniu odpowiedniego okresu i kliknięciu w opcję ZAPISZ:

  • w przypadku miesięcznego rozliczenia VAT system wyświetli okno podglądu i modyfikacji części ewidencyjnej za wybrany okres,

  • w przypadku kwartalnego rozliczenia VAT system wyświetli okno podglądu i modyfikacji części ewidencyjnej za cały kwartał tylko w przypadku gdy wybrany okres jest ostatnim miesiącem kwartału. W przeciwnym razie (wybrany zostanie jeden z dwóch pierwszych miesięcy kwartału) plik zostanie zapisany wyłącznie z uzupełnioną częścią ewidencyjną (nie wyświetli się dodatkowe okno). 

W oknie dodawania JPK V7 na pierwszych dwóch stronach podatnik może zweryfikować wykaz transakcji ujętych w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży. Na trzeciej stronie możliwe jest wprowadzenie / zmodyfikowanie dodatkowych informacji części deklaracyjnej, takich jak np. kwoty nadwyżki podatku VAT z poprzednich okresów (która zostanie uzupełniona automatycznie), ulgi na zakup kasy fiskalnej itp. W tym celu należy zaznaczyć pole ZMIEŃ obok wybranej pozycji. Wówczas pole z kwotą stanie się aktywne i możliwe będzie uzupełnienie odpowiedniej wartości.

JPK V7 - modyfikacja generowanego pliku

W przypadku gdy czynny podatnik VAT chce ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, w części 32. uzupełnia odpowiedni rachunek, na który ma zostać zwrócona nadwyżka podatku oraz termin zwrotu.

JPK V7 - zwrot VAT

W części 34. podatnik może także zaznaczyć dodatkowe informacje o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym czynnościach.

JPK V7 - część 34.

Zakończenie procesu generowania pliku JPK V7 możliwe jest dopiero po potwierdzeniu zapoznania się ze strukturą pouczenia (poprzez zaznaczenie pola 36.) oraz kliknięcie opcji ZAPISZ.

JPK V7 - zakończenie procesu generowania pliku

JPK V7 - przygotowanie do wysyłki

Wysyłka wygenerowanego JPK V7 możliwa jest w zakładce: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, gdzie należy zaznaczyć wygenerowany plik i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

JPK V7 - wysyłka pliku

Następnie należy wybrać formę autoryzacji pliku JPK V7. Można ją wykonać:

JPK V7 – pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru

Jeżeli wysyłka JPK V7 przebiegnie prawidłowo, obok pliku za dany okres w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY pojawi się zielona ikona koperty. Wówczas możliwe będzie pobranie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Aby było to możliwe, należy zaznaczyć plik na liście i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

JPK V7 - UPO