0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wprowadzanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Zgodnie z obecnymi przepisami prawnymi pracodawcy muszą wyznaczać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Święto, przypadające w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, należy oddać w okresie rozliczeniowym, jaki obowiązuje dany zakład pracy. System wFirma.pl umożliwia wprowadzanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę zarówno masowo dla wszystkich pracowników jak i dla każdej osoby w sposób zindywidualizowany.

Wprowadzanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników

W systemie istnieje możliwość ustalenia tego samego dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy dla wszystkich pracowników.

W tym celu należy wejść w zakładkę KADRY » KALENDARZ » AKCJE » ZMIEŃ TYP DNIA. Można również wybrać opcję "zmień typ dnia" poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dany dzień na kalendarzu.

wprowadzanie dnia wolnego - święto przypadające w sobotę w kalendarzu

Po otwarciu okna ZMIANA TYPU DNIA należy wpisać dzień, który ma być dniem wolnym dla wszystkich pracowników w pozycji DATA. W opisie dnia można określić za jakie święto wypadające  w sobotę będzie oddany dzień wolny. Typ dnia wybieramy “WOLNY”, w pozycji godziny pracy należy wpisać  wartość “ 0”.

 Wprowadzanie dnia wolnego okno

Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione w kalendarzu dla wszystkich pracowników oraz w ich ewidencji czasu pracy w zakładce KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w pracownika a następnie przejść do pod zakładki CZAS PRACY » ECP.

 wprowadzanie dnia wolnego w ECP

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę ustalany indywidualnie

Można również wprowadzić dzień wolny indywidualnie, dla każdej zatrudnionej osoby, w przypadku, gdy ustalony dzień wolny nie będzie jednakowy  dla wszystkich pracowników. Zmian można dokonać poprzez KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w pracownika a następnie przejść do pod zakładki CZAS PRACY » ECP» AKCJE » ZMIEŃ TYP DNIA.

wprowadzanie dnia wolnego - dzień wolny ustawiany indywidualnie

Po otwarciu okna ZMIANA TYPU DNIA należy wpisać dzień, który ma być dniem wolnym dla konkretnego pracownika w pozycji DATA. W opisie dnia można określić za jakie święto wypadające w sobotę będzie oddany dzień wolny. Typ dnia wybieramy “WOLNY”, w pozycji godziny pracy należy wpisać wartość “ 0”.

 Wprowadzanie dnia wolnego okno

Ewidencja czasu pracy

Naniesiona zmiana zostanie uwzględniona w ewidencji czasu pracownika KADRY, klikamy w pracownika i przechodzimy do pod zakładki CZAS PRACY » ECP» AKCJE » DRUKUJ.

Święto przypadające w sobotę w ewidencji czasu pracy

Godziny nominale powinny określać prawidłowo wartość godzin do przepracowania w danym miesiącu. A w dniu, który jest dla pracownika dniem wolnym w zamian za święto przypadające  w sobotę, nie powinny być wykazane żadne godziny.

Lista obecności

Po wprowadzeniu dnia wolnego do ewidencji czasu pracy, zostanie on automatycznie wykazany na liście obecności, którą można wygenerować poprzez KADRY » PRACOWNICY, zaznaczamy dana osobę i klikamy DRUKUJ » LISTĘ OBECNOŚCI.

 wprowadzanie dnia wolnego lista obecności

 

Na wygenerowanej liście obecności dni wolne od pracy oznaczone są szarym kolorem. 

dzień wolny

Na liście obecności nie wykazuje się powodu nieobecności pracownika ze względu na zapisy ustawy o RODO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów