Wprowadzanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

Zgodnie z obecnymi przepisami prawnymi pracodawcy muszą wyznaczać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Święto, przypadające w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, należy oddać w okresie rozliczeniowym, jaki obowiązuje dany zakład pracy.

System wfirma.pl udostępnia rozwiązanie, które sprawia, że ewidencja czasu pracy dla pracownika w danym okresie jest sporządzona prawidłowo.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników

W systemie istnieje możliwość ustalenia tego samego dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy dla wszystkich pracowników.

W tym celu proszę wejść w zakładkę KADRY » KALENDARZ » AKCJE » ZMIEŃ TYP DNIA.

Święto przypadające w sobotę w kalendarzu

Po otwarciu okna ZMIANA TYPU DNIA należy wpisać dzień, który ma być dniem wolnym dla wszystkich pracowników w pozycji DATA. W opisie dnia można określić za jakie święto wypadające  w sobotę będzie oddany dzień wolny. Typ dnia wybieramy “WOLNY”, w pozycji godziny pracy należy wpisać  wartość “ 0”.

 Święto przypadające w sobotę - zmiana typu dnia

Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione w kalendarzu dla wszystkich pracowników oraz w ich ewidencji czasu pracy KADRY » WYBÓR PRACOWNIKA » EWIDENCJA CZASU PRACY.

 Święto przypadające w sobotę - święto w kalendarzu u wszystkich pracowników

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę ustalany indywidualnie

Można również wprowadzić dzień wolny indywidualnie, dla każdej zatrudnionej osoby,w przypadku, gdy ustalony dzień wolny nie będzie jednakowy  dla wszystkich pracowników. Zmian można dokonać poprzez KADRY » PRACOWNICY » WYBÓR PRACOWNIKA » EWIDENCJA CZASU PRACY » AKCJE » ZMIEŃ TYP DNIA.

 Święto przypadające w sobotę - dzień wolny ustawiany indywidualnie

Po otwarciu okna ZMIANA TYPU DNIA należy wpisać dzień, który ma być dniem wolnym dla konkretnego pracownika w pozycji DATA. W opisie dnia można określić za jakie święto wypadające w sobotę będzie oddany dzień wolny. Typ dnia wybieramy “WOLNY”, w pozycji godziny pracy należy wpisać wartość “ 0”.

 Święto przypadające w sobotę - zmiana typu dnia dla jednego pracownika

Ewidencja czasu pracy

Naniesiona zmiana zostanie uwzględniona w ewidencji czasu pracownika KADRY » WYBÓR PRACOWNIKA » EWIDENCJA CZASU PRACY » AKCJE » DRUKUJ.

Święto przypadające w sobotę w ewidencji czasu pracy

Godziny nominale powinny określać prawidłowo wartość godzin do przepracowania w danym miesiącu. A w dniu, który jest dla pracownika dniem wolnym w zamian za święto przypadające  w sobotę, nie powinny być wykazane żadne godziny.

Lista obecności

Po wprowadzeniu dnia wolnego do ewidencji czasu pracy, zostanie on automatycznie wykazany na liście obecności, którą można wygenerować poprzez KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » LISTĘ OBECNOŚCI.

 Święto przypadające w sobotę w liście obecności

 

Święto przypadające w sobotę