0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura automatyczna - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

Faktura automatyczna jest szablonem, na podstawie którego system sam będzie wystawiał faktury VAT. Mechanizm ten najlepiej sprawdza się w przypadku abonamentów, czynszów itp., gdzie trzeba z tą samą częstotliwością (np. raz na miesiąc) wystawiać taką samą fakturę.

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek stosowania przy fakturach sprzedaży: 

Faktura automatyczna - jak wystawić w systemie?

W celu wystawienia faktury automatycznej należy przejść do zakładki PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE » FAKTURY » DODAJ FAKTURĘ AUTOMATYCZNĄ.

Faktura automatyczna - generowanie

W wyświetlonym oknie należy uzupełnić nazwę faktury (np. czynsz) i dodać nabywcę (jednego lub kilku). Tak jak na każdej fakturze sprzedaży, również na fakturze automatycznej, przedsiębiorca może zdefiniować nabywcę oraz dodatkowo odbiorcę. W pierwszej kolejności należy dodać nabywcę, następnie po jego zaznaczeniu aktywna staje się opcja DODAJ ODBIORCĘ.

Faktura automatyczna - dodawanie odbiorcy

W oknie Dodawanie faktury automatycznej do wyboru są opcje:

 • rodzaj dokumentu: Faktura VAT, Faktura (bez VAT), Faktura pro forma, Faktura pro forma (bez VAT),

 • seria,

 • metoda płatności,

 • ważna od - data włącznie, od której zaczyna się proces automatycznego fakturowania,

 • grupa cenowa - opcja dostępna w pakiecie z magazynem,

 • dzień miesiąca, którego mają zostać wystawiane faktury,

 • co ile miesięcy - częstotliwość wystawiania,

 • termin płatności wystawionego dokumentu,

 • ważna do - data włącznie, do której będą wystawiane faktury, można zostawić puste pole.

Pierwsze faktury automatyczne będą wystawione w miesiącu wskazanym jako początek okresu ważności (wyjątkiem jest sytuacja, gdy minął już dzień miesiąca, w którym powinna zostać wystawiona faktura).

W zakładce ZAAWANSOWANE dostępne są kolejne opcje, jak:

 • waluta,
 • schemat księgowy,
 • data sprzedaży - jak data wystawienia lub ostatni dzień poprzedniego miesiąca,
 • wywołaj skutek magazynowy - opcja dostępna w pakietach z magazynem,
 • język - język kontrahenta, polski, pol-ang, pol-fra, pol-hisz, pol-niem, pol-norw, pol-ros, pol-ukr, pol-włos,
 • szablon wydruku,
 • faktura do paragonu,
 • automatyczna wysyłka na adres e-mail - w ten sposób faktury tuż po wygenerowaniu, dokumenty zostaną wysłane na adresy mailowe nabywców,
 • rachunek,
 • format daty sprzedaży - dzienny lub miesięczny,
 • automatyczna wysyłka Pocztą Polską,

Faktura automatyczna

W polu JĘZYK domyślnie ustawiony jest JĘZYK KONTRAHENTA, który został do niego przypisany (CRM » KONTRAHENCI » MODYFIKUJ » FAKTURY » JĘZYK). Po wystawieniu faktury w języku kontrahenta przy jej nazwie pojawia się ikona globusaFaktura automatyczna - oznaczenie faktury w języku obcym.

Jeżeli z jakiś powodów zachodzi potrzeba wcześniejszego wygenerowania faktury, wystarczy zaznaczyć pozycję faktury automatycznej w zakładce PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE oraz z górnego menu wybrać opcję WYSTAW TERAZ.

Faktura automatyczna - opcja WYSTAW TERAZ

Pojawi się komunikat z informacją jaka jest data wystawienia oraz możliwością zaznaczenia opcji PRZESUŃ DATĘ PLANOWANEGO WYSTAWIANIA NA KOLEJNY OKRES. Należy nacisnąć ZAPISZ i dokument zostanie utworzony.

Faktura automatyczna - komunikat dotyczący daty wystawienia

Ręczne wygenerowanie faktur nie wpływa na harmonogram ich automatycznego wystawiania.

Drukowanie i wysyłka faktury automatycznej

W celu wydrukowania lub wysłania automatycznie wystawionej faktury wystarczy kliknąć na dany dokument w zakładce AUTOMATYCZNE. W otwartym oknie (Widok szczegółowy faktury) należy przejść do zakładki FAKTURY.

Faktura automatyczna - drukowanie faktury

 Następnie należy zaznaczyć fakturę na liście oraz z górnego menu wybrać DRUKUJ » DRUKUJ.

Faktura automatyczna - drukowanie

Aby wysłać fakturę automatyczną należy z górnego menu wybrać WYŚLIJ » WYŚLIJ E-MAIL.

Faktura automatyczna - jak wysłać?

Faktura automatyczna a aktualizacja systemu

Każda aktualizacja w systemie przeprowadzana jest w taki sposób, aby nie naruszyć wystawienia oraz wysyłki faktur automatycznych - w przypadku gdy na ten sam dzień przypada ich ustawienie (zostały zdefiniowane parametry faktury). W związku z czym jeżeli godzina wystawienia oraz wysyłki pokryje się z aktualizacją systemu nie będzie to miało wpływu na wystawienie i wysyłkę dokumentów. Po prostu zostanie ona przesunięta w czasie, czyli wysyłka i wystawienie odbędzie się po zakończeniu aktualizacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów