Faktura automatyczna - jak wystawić

Faktura automatyczna jest szablonem, na podstawie którego system sam będzie wystawiał faktury VAT. Mechanizm ten najlepiej sprawdza się w przypadku abonamentów, czynszów itp., gdzie trzeba z tą samą częstotliwością (np. raz na miesiąc) wystawiać taką samą fakturę.

W celu wystawienia faktury automatycznej należy przejść do zakładki PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE » DODAJ FAKTURĘ AUTOMATYCZNĄ.

 Faktura automatyczna jak wystawić

W wyświetlonym oknie należy uzupełnić nazwę faktury (np. czynsz) i dodać nabywcę (jednego lub kilku). Tak jak na każdej fakturze sprzedaży, również na fakturze automatycznej, przedsiębiorca może zdefiniować nabywcę oraz dodatkowo odbiorcę. W pierwszej kolejności należy dodać nabywcę, następnie po jego zaznaczeniu aktywna staje się opcja dodaj odbiorcę

Faktura automatyczna jak wystawić

W oknie dodawanie faktury automatycznej do wyboru są opcje:

 • rodzaj dokumentu: Faktura VAT, Faktura (bez VAT), Faktura pro forma, Faktura pro forma (bez VAT),

 • seria,

 • metoda płatności,

 • ważna od - data włącznie, od której zaczyna się proces automatycznego fakturowania,

 • grupa cenowa,

 • dzień miesiąca, na który mają zostać wystawiane faktury,

 • co ile miesięcy - częstotliwość wystawiania,

 • termin płatności wystawionego dokumentu,

 • ważna do - data włącznie, do której będą wystawiane faktury, można zostawić puste pole.

Pierwsze faktury automatyczne będą wystawione w miesiącu wskazanym jako początek okresu ważności (wyjątkiem jest sytuacja, gdy minął już dzień miesiąca, w którym powinna zostać wystawiona faktura).

W zakładce Zaawansowane dostępne są kolejne opcje, jak:

 • waluta,

 • schemat księgowy,

 • format daty sprzedaży: dzienny lub miesięczny,

 • data sprzedaży: jak data wystawienia lub ostatni dzień poprzedniego miesiąca,

 • wywołaj skutek magazynowy (opcja w pakietach z Rozbudowanym magazynem),

 • język: język kontrahenta, polski, pol-ang, pol-fra, pol-hisz, pol-niem, pol-norw, pol-włos,

 • szablon wydruku,

 • faktura do paragonu,

 • automatyczna wysyłka Pocztą Polską,

 • automatyczna wysyłka na adres e-mail - w ten sposób faktury tuż po ich wygenerowaniu będą wysyłane na adres mailowy nabywcy.

Faktura automatyczna jak wystawić

W polu Język domyślnie ustawiony jest Język kontrahenta, który został do niego przypisany (CRM » KONTRAHENCI » Modyfikuj  » FAKTURY » JĘZYK). Po wystawieniu faktury w Języku kontrahenta przy jej nazwie pojawia się ikona globusa.

Jeżeli z jakiś powodów zachodzi potrzeba wcześniejszego wygenerowania faktury, wystarczy zaznaczyć pozycję faktury automatycznej w zakładce PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE oraz z górnego menu wybrać opcję WYSTAW TERAZ.

Faktura automatyczna jak wystawić

Pojawi się komunikat z informacją jaka jest Data wystawienia oraz możliwością zaznaczenia opcji “przesuń datę planowanego wystawiania na kolejny okres”. Należy nacisnąć Zapisz i dokument zostanie utworzony. Ręczne wygenerowanie faktur nie wpływa na harmonogram ich automatycznego wystawiania.

Tak wygenerowana faktura zostanie zaksięgowana do Rejestru sprzedaży VAT oraz Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów w dacie jaka została określona przy jej wystawianiu.

W celu wydrukowania automatycznie wystawionej faktury wystarczy kliknąć na dany dokument w zakładce Automatyczne. W otwartym oknie (Widok szczegółowy faktury) należy przejść do zakładki Faktury, zaznaczyć nowy dokument oraz z menu wybrać opcję Drukuj.

Faktura automatyczna jak wystawić