0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usuwanie konta w systemie księgowości online wfirma.pl

Wielkość tekstu:

Ważne! Usunięcie konta może być dokonane tylko samodzielnie przez Użytkownika w panelu Ustawienia wfirma.pl - jako wyraźna i świadoma akcja. Usunąć konto można w sposób opisany poniżej.

Usuwanie konta z systemu

Aby usunąć konto z serwisu wfirma.pl, należy przejść do zakładki USTAWIENIA i kliknąć w czerwony przycisk USUŃ

Usuwanie konta - widok ustawień

Należy sprawdzić, czy do konta podpięta jest tylko jedna firma. Jeżeli są jeszcze inne to konto Użytkownika zostanie w systemie w dalszym ciągu przypisane przy innych firmach. Dlatego jeżeli zarządzasz w systemie kilkoma firmami a chcesz je wszystkie usunąć procedurę musisz wykonać dla każdej z firm osobno.

Po kliknięciu w przycisk USUŃ pojawi się informacja o dodatkowej autoryzacji hasłem.

Usuwanie konta - autoryzacja

Po wpisaniu hasła i autoryzacji polecenia, na adres poczty email administratora zostanie wysłana wiadomość z żądaniem potwierdzenia usunięcia konta z systemu.

Usuwanie konta - rezygnacja z usługi

 Po kliknięciu w przycisk Usuń konto i firmę z systemu wszystkie dane znajdujące się na koncie zostaną wymazane bezpowrotnie.

Konsekwencje usunięcia konta

Usunięcie konta powoduje bezpowrotne i nieodwracalne usunięcie wszystkich danych zapisanych na koncie oraz usunięcie danych z bazy Użytkowników systemu.

Oznacza to że:

  • administrator systemu nie przechowuje żadnej kopii bezpieczeństwa usuniętej firmy,

  • użytkownik usunął swój adres email z bazy mailingowej administratora systemu,

  • nie będzie otrzymywał żadnych powiadomień drogą elektroniczną w tym e-mail, sms.

Po usunięciu konta, Web INnovative Software Sp. z o.o. zachowuje jedynie te dane, które są niezbędne w celach wykonywania wymogów ustawy.

Czy mogę żądać usunięcia konta wysyłając e-mail lub powiadomienie na FB?

Nie, z racji tego że system gromadzi ważne dane natury dowodowej w postępowaniach kontrolnych i podatkowych, a także działając w myśl rozporządzenia RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych nakładające obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przed ich zniszczeniem.

Proces usunięcia danych wymagać powinien pełnego zweryfikowania przez administratora systemu tożsamości osoby takie żądania stawiającej.

Administrator systemu wfirma.pl nie ma możliwości weryfikacji osoby, która pisze wiadomość e-mail lub kontaktuje się drogą mediów społecznościowych.

Samodzielne usunięcie konta przez użytkownika gwarantuje, że jest to jego świadoma i dobrowolna decyzja, a dwuetapowy proces zapewnia wymaganą procedurę bezpieczeństwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów