0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl możliwe jest zaksięgowanie przychodów wynikających z zewnętrznych ewidencji, jak np. ewidencja sprzedaży bezrachunkowej, raport z kasy fiskalnej lub faktur sprzedaży wystawionych poza systemem.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

W celu wprowadzenia przychód z zewnętrznych ewidencji należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY oraz z górnego panelu funkcji wybrać DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych systemów

W oknie dodawania nowego przychodu w polu NABYWCA należy wpisać nazwę kontrahenta (jeżeli przychód dotyczy np. faktury sprzedaży wystawionej poza systemem) lub wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA (jeżeli przychód dotyczy zbiorczych dowodów sprzedaży np. ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, kasy rejestrującej) a następnie uzupełnić pozostałe dane.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji - system wfirma

Księgowanie przychodów wynikających z prowadzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej dokonuje się za każdy dzień na podstawie zsumowanej wartości sprzedaży w tym dniu. W przypadku raportów z kasy fiskalnej możliwe jest księgowanie łączną kwotą w ostatnim dniu danego miesiąca na podstawie łącznego raportu okresowego.

W przypadku księgowania dokumentów wewnętrznych (np. sprzedaży bezrachunkowej o czym więcej w artykule: Oznaczenie WEW niektórych dokumentów w JPK_V7 ) należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać opcję WEW.

Księgowanie przychodów - rodzaj sprzedaży JPK V7

Przychody z zewnętrznych ewidencji - rozliczenie w ewidencjach

Zaksięgowany przychód przez zakładkę INNE PRZYCHODY trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencji przychodów w przypadku ryczałtu) oraz Rejestru sprzedaży VAT.

Księgowanie przychodów

Pełna księgowość - wystawianie paragonów fiskalnych w systemie i księgowanie zbiorcze np. ŁRO - jak nie zdublować płatności?

W przypadku gdy paragony są księgowane i dla nich powstaje odrębnie rozrachunek to wówczas aby przy księgowaniu ŁRO nie powstało zdublowanie płatności (rozrachunku) konieczne jest w trakcie księgowania w polu METODA PŁATNOŚCI wskazanie opcji NIE PODLEGA ROZLICZENIU. Wybranie tej pozycji z metod płatności powoduje brak dodawania informacji o płatności - rozliczeniu - i tym samym rozrachunku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów