Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

W systemie wfirma.pl możliwe jest zaksięgowanie przychodów wynikających z zewnętrznych ewidencji, jak np. ewidencja sprzedaży bezrachunkowej, raport z kasy fiskalnej lub faktur sprzedaży wystawionych poza systemem.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

W celu wprowadzenia przychód z zewnętrznych ewidencji należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY oraz z górnego panelu funkcji wybrać DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych systemów

W oknie dodawania nowego przychodu w polu NABYWCA należy wpisać nazwę kontrahenta (jeżeli przychód dotyczy np. faktury sprzedaży wystawionej poza systemem) lub wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA (jeżeli przychód dotyczy zbiorczych dowodów sprzedaży np. ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, kasy rejestrującej) a następnie uzupełnić pozostałe dane.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji - system wfirma

Księgowanie przychodów wynikających z prowadzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej dokonuje się za każdy dzień na podstawie zsumowanej wartości sprzedaży w tym dniu. W przypadku raportów z kasy fiskalnej możliwe jest księgowanie łączną kwotą w ostatnim dniu danego miesiąca na podstawie łącznego raportu okresowego.

W przypadku księgowania dokumentów wewnętrznych (np. sprzedaży bezrachunkowej o czym więcej w artykule: Oznaczenie WEW niektórych dokumentów w JPK_V7 ) należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać opcję WEW.

Księgowanie przychodów - rodzaj sprzedaży JPK V7

Przychody z zewnętrznych ewidencji - rozliczenie w ewidencjach

Zaksięgowany przychód przez zakładkę INNE PRZYCHODY trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencji przychodów w przypadku ryczałtu) oraz Rejestru sprzedaży VAT.

Księgowanie przychodów

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka