Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

Aby w systemie wfirma.pl dokonać księgowania przychodów wynikających z zewnętrznych ewidencji, jak np. ewidencja sprzedaży bezrachunkowej, raport z kasy fiskalnej lub faktur sprzedaży stawionych poza systemem, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY oraz z górnego panelu funkcji wybrać DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych systemów

W oknie dodawania nowego przychodu w polu NABYWCA należy wpisać nazwę kontrahenta (jeżeli przychód dotyczy np. faktury sprzedaży wystawionej poza systemem) lub wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA (jeżeli przychód dotyczy zbiorczych dowodów sprzedaży np. ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, kasy rejestrującej) a następnie uzupełnić pozostałe dane.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji - system wfirma

Księgowanie przychodów wynikających z prowadzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej dokonuje się za każdy dzień na podstawie zsumowanej wartości sprzedaży w tym dniu. W przypadku raportów z kasy fiskalnej możliwe jest księgowanie łączną kwotą w ostatnim dniu danego miesiąca na podstawie łącznego raportu okresowego.

Tak zaksięgowany przychód trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencji przychodów w przypadku ryczałtu) oraz Rejestru sprzedaży VAT.