Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

Aby w systemie wfirma.pl dokonać księgowania przychodów wynikających z zewnętrznych ewidencji, jak np. ewidencja sprzedaży bezrachunkowej lub raport z kasy fiskalnej, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY oraz z górnego panelu funkcji wybrać DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych systemów

W oknie dodawania nowego przychodu w polu NABYWCA należy wpisać nazwę kontrahenta (jeżeli przychód dotyczy np. faktury sprzedaży wystawionej poza systemem) lub wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA (jeżeli przychód dotyczy zbiorczych dowodów sprzedaży np. ewidencji sprzedaży bezrachunkowej) a następnie uzupełnić pozostałe dane.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji - system wfirma

Księgowanie przychodów wynikających z prowadzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej dokonuje się za każdy dzień na podstawie zsumowanej wartości sprzedaży w tym dniu. W przypadku raportów z kasy fiskalnej możliwe jest księgowanie łączną kwotą w ostatnim dniu danego miesiąca na podstawie łącznego raportu okresowego.

Tak zaksięgowany przychód trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencji przychodów w przypadku ryczałtu) oraz Rejestru sprzedaży VAT.

W przypadku faktur wystawionych poza systemem księgowania dokonuje się zgodnie ze wskazówkami podanymi w artykule: Księgowanie faktur z zewnętrznego systemu.