Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

W systemie wfirma.pl możliwe jest zaksięgowanie przychodów wynikających z zewnętrznych ewidencji, jak np. ewidencja sprzedaży bezrachunkowej, raport z kasy fiskalnej lub faktur sprzedaży wystawionych poza systemem.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

W celu wprowadzenia przychód z zewnętrznych ewidencji należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY oraz z górnego panelu funkcji wybrać DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych systemów

W oknie dodawania nowego przychodu w polu NABYWCA należy wpisać nazwę kontrahenta (jeżeli przychód dotyczy np. faktury sprzedaży wystawionej poza systemem) lub wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA (jeżeli przychód dotyczy zbiorczych dowodów sprzedaży np. ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, kasy rejestrującej) a następnie uzupełnić pozostałe dane.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji - system wfirma

Księgowanie przychodów wynikających z prowadzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej dokonuje się za każdy dzień na podstawie zsumowanej wartości sprzedaży w tym dniu. W przypadku raportów z kasy fiskalnej możliwe jest księgowanie łączną kwotą w ostatnim dniu danego miesiąca na podstawie łącznego raportu okresowego.

W przypadku księgowania dokumentów wewnętrznych (np. sprzedaży bezrachunkowej o czym więcej w artykule: Oznaczenie WEW niektórych dokumentów w JPK_V7 ) należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać opcję WEW.

Księgowanie przychodów - rodzaj sprzedaży JPK V7

Księgowanie faktur korygujących wystawionych poza systemem

W przypadku faktury korygującej wystawionej poza systemem należy ją zaksięgować poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY oraz z górnego panelu funkcji wybrać DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

W oknie, które się pojawi należy wskazać dane z faktury a następnie w podzakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję KOREKTA.

Jeśli faktura korygująca jest w walucie obcej, wówczas należy w polu WALUTA wybrać walutę a w polu DATA KOREKTY wskazuje się dzień, z którego system ma zaciągnąć średni kurs walut z NBP dla dokonywanego zapisu (aby właściwe przeliczyć transakcję na gruncie VAT). W przypadku faktury korygującej obejmującej pojedynczą fakturę powinien być zastosowany kurs przeliczeniowy z faktury pierwotnej (korygowanej).

 

Wybór kursu dla faktury korygującej wystawionej w walucie obcej obowiązuje od faktur księgowanych w systemie z datą wystawienia od 1 lipca 2023 roku, czyli w związku z wejściem w życie zmian Slim VAT 3.

Przychody z zewnętrznych ewidencji - rozliczenie w ewidencjach

Zaksięgowany przychód przez zakładkę INNE PRZYCHODY trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencji przychodów w przypadku ryczałtu) oraz Rejestru sprzedaży VAT.

Księgowanie przychodów

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska