0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług u nievatowca - wystawianie faktury

Wielkość tekstu:

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług u nievatowca

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT, świadcząc usługi na rzecz kontrahentów z krajów UE, powinni zarejestrować się do transakcji unijnych. Rejestracji dokonuje się na formularzu VAT-R, uzupełniając cześć C.3 formularza.

Po dokonaniu rejestracji należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć opcję PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT UE).

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Faktura za wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług u nievatowca - jak wystawić?

Fakturę za wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług wystawia się standardowo poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Kontrahent powinien posiadać aktywny VAT UE. W podzakładce KSIĘGOWE należy wybrać SCHEMAT KSIĘGOWY jako ŚWIADCZENIE USŁUG W UEPo wybraniu schematu księgowego, transakcja zostanie automatycznie uwzględniona w wygenerowanej przez podatnika informacji podsumowującej VAT UE.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

 Możliwe jest wybranie waluty i języka w podzakładce ZAAWANSOWANE.  

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług u nievatowca - wystawianie faktury

Tak wystawiona faktura zostanie zaksięgowana do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji przychodów oraz do Rejestru VAT transakcji zagranicznych. 

Informacja VAT UE

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług zobowiązuje do złożenia informacji podsumowującej VAT UE do urzędu skarbowego. Składana jest wtedy, gdy w danym okresie wystąpiła wewnątrzwspólnotowa transakcja.

Informację podsumowującą VAT UE generuje się poprzez zakładkę START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE. 

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów