Refaktura - jak wystawić w systemie wFirma.pl?

Refaktura - jak wystawić?

W celu wystawienia refaktury w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W oknie, które się pojawi należy uzupełnić podstawowe dane sprzedaży takie jak: dane nabywcy, datę sprzedaży, metodę i termin płatności. W celu dodania nabywcy należy w pozycji NABYWCA rozwinąć pasek opcji i wybrać odpowiednią z nich:

  • +DODAJ NOWEGO - opcja ta powoduje pojawienie się okna, w którym należy ręcznie uzupełnić dane nabywcy. Jest ona odpowiednia w przypadku, gdy pierwszy raz wystawiamy fakturę na danego kontrahenta w systemie.

  • POBIERZ Z GUS - dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość pobrać dane kontrahenta z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wówczas w oknie, które się pojawi wystarczy wpisać numer NIP kontrahenta i wybrać opcję POBIERZ.

Wpisując numer NIP kontrahenta musi być on podany ciągiem bez dodatkowych rozdzielaczy np. myślników. Pobieranie danych z GUS nie obejmuje kontrahentów zagranicznych.

  • SZUKAJ W KATALOGU - po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą dodanych już odbiorców w CRM, skąd użytkownik ma możliwość wybrać dodanego już kontrahenta.

Refaktura - jak wystawić?

Po dodaniu nabywcy, należy uzupełnić pozostałe dane typu:

  • data sprzedaży - należy podać dzień obowiązku podatkowego dla danej usługi refakturowanej;

  • metoda płatności - użytkownik ma do wyboru: gotówka, przelew, kompensata, za pobraniem, karta płatnicza;

  • seria - wybieramy serię numeracji, w jakiej ma zostać wystawiona refaktura. Jeżeli refaktura ma zostać wystawiona w innej serii numeracji niż domyślna to użytkownik ma możliwość dodania własnej serii numeracji (więcej w tym temacie w artykule: Wybór serii numeracji dokumentów).

Następnie w pozycji WPISZ NAZWĘ PRODUKTU należy podać nazwę usługi refakturowanej, wybrać odpowiednią STAWKĘ VAT oraz podać WARTOŚĆ NETTO usługi.

Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na konkretną wartość brutto to w pozycji WARTOŚĆ NETTO należy zmienić selekt na WARTOŚĆ BRUTTO.

Refaktura - wpisz nazwę produktu

Wysyłka refaktury z systemu

Po wystawieniu refaktury w systemie użytkownik ma możliwość jej bezpośredniej wysyłki do klienta bezpośrednio po wystawieniu faktury lub z listy faktur. Aby wystawiona refaktura została wysłana do klienta po jej wystawieniu należy w pozycji ZAPISZ zmienić opcję na ZAPISZ I WYŚLIJ. Dzięki tej opcji po wystawieniu faktury pojawi się okno, w którym należy podać adres e-mail klienta i treść wiadomości jaką użytkownik chce mu przesłać.

Refaktura - jak wysłać?

W celu wysyłki refaktury z listy faktur należy w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć na liście daną refakturę i wybrać opcję WYŚLIJ » WYŚLIJ E-MAIL, a następnie trzeba podać e-mail kontrahenta oraz treść wiadomości.

Refaktura - wysyłka faktury

Jeśli użytkownik doda w danych kontrahenta w zakładce CRM » KONTRAHENCI adres e-mail kontrahenta to przy wysyłce faktury mailem będzie się on uzupełniał automatycznie.

Refaktura - okno wysyłki