0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Refaktura - jak wystawić w systemie wFirma.pl?

  • refaktura

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy mogą przenosić poniesione przez siebie koszty na swojego kontrahenta wystawiając tzw. refakturę. Sprawdź, jak możesz wystawić refakturę w systemie wfirma.pl oraz jak w prosty i szybki sposób wysłać ją do klienta bezpośrednio z systemu.

Refaktura - jak wystawić?

W celu wystawienia refaktury w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ / FAKTURĘ (BEZ VAT). W oknie, które się pojawi należy uzupełnić podstawowe dane sprzedaży takie jak: dane nabywcy, datę sprzedaży, metodę i termin płatności. W celu dodania nabywcy należy w pozycji NABYWCA rozwinąć pasek opcji i wybrać odpowiednią z nich:

  • +DODAJ NOWEGO - opcja ta powoduje pojawienie się okna, w którym należy ręcznie uzupełnić dane nabywcy. Jest ona odpowiednia w przypadku, gdy pierwszy raz wystawiamy fakturę na danego kontrahenta w systemie.

  • POBIERZ Z GUS - dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość pobrać dane kontrahenta z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wówczas w oknie, które się pojawi wystarczy wpisać numer NIP kontrahenta i wybrać opcję POBIERZ.

Wpisując numer NIP kontrahenta musi być on podany ciągiem bez dodatkowych rozdzielaczy np. myślników. Pobieranie danych z GUS nie obejmuje kontrahentów zagranicznych.

  • SZUKAJ W KATALOGU - po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą dodanych już odbiorców w CRM, skąd użytkownik ma możliwość wybrać dodanego już kontrahenta.

Refaktura - jak wystawić?

Po dodaniu nabywcy, należy uzupełnić pozostałe dane typu:

  • data sprzedaży - należy podać dzień obowiązku podatkowego dla danej usługi refakturowanej;

  • metoda płatności - użytkownik ma do wyboru: gotówka, przelew, kompensata, za pobraniem, karta płatnicza;

  • seria - wybieramy serię numeracji, w jakiej ma zostać wystawiona refaktura. Jeżeli refaktura ma zostać wystawiona w innej serii numeracji niż domyślna to użytkownik ma możliwość dodania własnej serii numeracji (więcej w tym temacie w artykule: Wybór serii numeracji dokumentów).

Następnie w pozycji WPISZ NAZWĘ PRODUKTU należy podać nazwę usługi refakturowanej, wybrać odpowiednią STAWKĘ VAT oraz podać WARTOŚĆ NETTO usługi.

Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na konkretną wartość brutto to w pozycji WARTOŚĆ NETTO należy zmienić selekt na CENA BRUTTO.

Refaktura - wpisz nazwę produktu

Refaktura a obowiązek stosowania kodów GTU

Od 1 października 2020 roku refakturowanie także podlega pod obowiązek stosowania kodów GTU, gdyż przyjmuje się, że jeśli podatnik bierze udział w świadczeniu usług (we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej) to sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem jeśli dana transakcja objęta jest obowiązkiem stosowania kodów GTU to podatnik wystawiając refakturę na tę usługę także musi zastosować odpowiednie oznaczenie. 

Kod GTU należy wprowadzić już na etapie wystawiania faktury w polu GTU. Co ważne kod ten wykazywany jest jedynie w strukturze pliku JPK V7, zatem nie pojawi się na wydruku faktury, gdyż nie ma takiego obowiązku. 

Refaktura a GTU

Więcej informacji na temat stosowania kodów GTU w systemie można znaleźć w artykule: Kody grup towarów i usług - GTU w JPK V7

Wysyłka refaktury z systemu

Po wystawieniu refaktury w systemie użytkownik ma możliwość jej bezpośredniej wysyłki do klienta bezpośrednio po wystawieniu faktury lub z listy faktur. Aby wystawiona refaktura została wysłana do klienta po jej wystawieniu należy w pozycji ZAPISZ zmienić opcję na ZAPISZ I WYŚLIJ E-MAIL. Dzięki tej opcji po wystawieniu faktury pojawi się okno, w którym należy podać adres e-mail klienta i treść wiadomości jaką użytkownik chce mu przesłać.

Refaktura - jak wysłać?

W celu wysyłki refaktury z listy faktur należy w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć na liście daną refakturę i wybrać opcję WYŚLIJ » WYŚLIJ E-MAIL, a następnie trzeba podać e-mail kontrahenta oraz treść wiadomości.

Refaktura - wysyłka faktury

Jeśli użytkownik doda w danych kontrahenta w zakładce CRM » KONTRAHENCI adres e-mail kontrahenta to przy wysyłce faktury mailem będzie się on uzupełniał automatycznie.

Refaktura - okno wysyłki

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów