Informacja VAT-UE - jak wygenerować?

Oznaczenie zarejestrowania do VAT-UE w systemie wfirma.pl

Czynni podatnicy VAT zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, aby móc wygenerować w systemie informację podsumowującą, w pierwszej kolejności muszą przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

Informacja VAT-UE - generowanie

Analogicznie podatnicy zwolnieni z VAT (po uprzedniej rejestracji dla celów VAT-UE)  powinni wybrać odpowiedni schemat rozliczeń, przechodząc do zakładki: USTAWIENIA »  PODATKI » PODATEK VAT oraz zaznaczając okienko PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

Informacja VAT-UE - ustawienia podatnika zwolnionego

Kolejny krok to wybór okresu, za jaki deklaracja VAT-UE będzie składana.Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2017 roku Informacje podsumowujące VAT UE należy składać wyłącznie w okresach miesięcznych. Bowiem możliwość kwartalnego składania deklaracji VAT UE została zniesiona.

Terminy składania deklaracji VAT-UE

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Jak sporządzić deklarację VAT-UE?

W celu wygenerowania deklaracji VAT-UE należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT-UE. Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego deklaracja ma dotyczyć oraz uzupełnić pole DATA WYPEŁNIENIA.

Informacja VAT-UE - generowanie

Wysyłka do urzędu skarbowego

Jak już zostało wspomniane powyżej od stycznia 2017 roku informacje podsumowujące VAT UE będzie można składać tylko i wyłącznie elektronicznie.

W celu wysłania VAT UE do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu wfirma należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT gdzie należy zaznaczyć odpowiednią i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Informacja VAT-UE - wysyłka

W wyświetlonym oknie należy przejść do części BEZ PODPISU. Do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego. Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy deklaracji pojawi się zielona koperta. Należy wówczas pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO

Podpinanie dokumentów do deklaracji VAT

W celu podpięcia dokumentów do deklaracji VAT należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT, najechać kursorem na daną deklarację. Na końcu paska będzie znajdowała się ikona: Informacja VAT-UE - zębatka. Po kliknięciu na symbol wyświetli się okno dodawania załącznika. 

Przypinanie dokumentów służy wyłącznie celom porządkowym. Załączony w ten sposób dokument nie zostanie wysłany do urzędu podczas elektronicznej wysyłki informacji VAT-UE.

Informacja VAT-UE - DODAWANIE DOKUMENTU

Pojawi się okno z możliwością podpięcia różnego rodzaju dokumentów na podstawie:

  • szablonu,

  • pliku,

  • adresu URL. 

Informacja VAT-UE - plik