Informacja VAT-UE - jak wygenerować?

Oznaczenie zarejestrowania do VAT-UE w systemie wfirma.pl

Czynni podatnicy VAT zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, aby móc wygenerować w systemie informację podsumowującą, w pierwszej kolejności muszą przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

informacja vat-ue

Analogicznie podatnicy zwolnieni z VAT (po uprzedniej rejestracji dla celów VAT-UE)  powinni wybrać odpowiedni schemat rozliczeń, przechodząc do zakładki: USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT oraz zaznaczając okienko PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

informacja vat-ue

Kolejny krok to wybór okresu, za jaki deklaracja VAT-UE będzie składana.Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2017 roku Informacje podsumowujące VAT UE należy składać wyłącznie w okresach miesięcznych. Bowiem możliwość kwartalnego składania deklaracji VAT UE została zniesiona.

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE należy wskazać formę w jakiej deklaracja będzie składana.Od 1 stycznia 2017 roku informacje podsumowujące VAT UE należy składać jedynie w formie elektronicznej.

informacja vat-ue

Terminy składania deklaracji VAT-UE

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Jak sporządzić deklarację VAT-UE w systemie wfirma.pl?

W celu wygenerowania deklaracji VAT-UE należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT-UE. Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego deklaracja ma dotyczyć oraz uzupełnić pole Data wypełnienia.

informacja vat-ue

Wysyłka do urzędu skarbowego

Jak już zostało wspomniane powyżej od stycznia 2017 roku informacje podsumowujące VAT UE będzie można składać tylko i wyłącznie elektronicznie.

W celu wysłania VAT UE do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu wfirma należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT gdzie należy zaznaczyć odpowiednią i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

informacja vat-ue

 W wyświetlonym oknie należy przejść do części Bez podpisu. Do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego.

informacja vat-ue

 Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy deklaracji pojawi się zielona koperta:

informacja vat-ue

Należy wówczas pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Podpinanie dokumentów do deklaracji VAT

W celu podpięcia dokumentów do deklaracji VAT należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT, w szczegółach deklaracji przechodząc do zakładki DOKUMENTY » DODAJ DOKUMENT.Przypinanie dokumentów służy wyłącznie celom porządkowym. Załączony w ten sposób dokument nie zostanie wysłany do urzędu podczas elektronicznej wysyłki informacji VAT-UE.

informacja vat-ue

Pojawi się okno z możliwością podpięcia różnego rodzaju dokumentów na podstawie:

  • szablonu,

  • pliku,

  • adresu URL. 

informacja vat-ue

 

Przeczytaj koniecznie artykuł  - Deklaracje elektroniczne 2017