Przenoszenie rozrachunków - jak dokonać w systemie wFirma?

Przeniesienie rozrachunków z innego systemu do systemu wFirma.pl możliwe jest ręczne bądź za pomocą odpowiednio sporządzonego pliku.

Przenoszenie rozrachunków możliwe jest wyłącznie w pakiecie “Pełna księgowość”.

W jaki sposób odbywa się ręczne przenoszenie rozrachunków?

W celu uzupełnienia rozrachunków ręcznie, konieczne jest przejście do zakładki START » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI, gdzie w pasku menu korzystamy z opcji DODAJ » DODAJ.

przenoszenie rozrachunków

W oknie, które się pojawi należy uzupełnić następujące pola:

 • kontrahent - wybieramy kontrahenta z listy bądź dodajemy go z tego poziomu,

 • płatnik - można dokonać wyboru płatnika dokumentu np. pracownika czy kontrahenta (pola tego nie trzeba uzupełniać),

 • typ dokumentu - wskazanie czy to przychód (należność) czy wydatek (zobowiązanie),

 • data wystawienia - wskazujemy datę wystawienia dokumentu (ważne! data wystawienia musi być wcześniejsza niż data rozpoczęcia księgowości w systemie),

 • numer dokumentu -  wskazujemy numer dokumentu,

 • termin płatności - wskazujemy termin w jakim dana transakcja powinna być uregulowana,

 • numer faktury pierwotnej - jeżeli dodawany wpis jest fakturą korygującą, to należy dodać w tym miejscu numer faktury pierwotnej, której korekta dotyczy,

 • zapłacono - wskazujemy jaka kwota z dokumentu została już uregulowana,

 • kwota faktury - wskazujemy jaka jest wartość całkowita transakcji z dokumentu,

 • waluta - wskazujemy w jakiej walucie wystawiony jest dokument.

przenoszenie rozrachunków

Przenoszenie rozrachunków - jak dokonać importu z pliku?

Przeniesienie rozrachunków z pliku jest możliwe po utworzeniu pliku CSV. Plik CSV można przygotować w Excelu lub Libre Office Calc. Arkusz musi zawierać podane niżej kolumny:

 • numer faktury,

 • data wystawienia,

 • typ dokumentu,

 • numer faktury pierwotnej,

 • NIP kontrahenta,

 • typ płatnika,

 • identyfikator płatnika,

 • termin płatności,

 • waluta,

 • wpłacona kwota,

 • całkowita kwota faktury,

w dowolnej kolejności ze wskazanymi nazwami tych kolumn.

Przy zapisywaniu arkusza do formatu CSV należy zwrócić uwagę na separator pól. Żeby upewnić się, czy wszystko jest w porządku, plik CSV można otworzyć w notatniku. Możliwe jest pobranie przykładowego pliku CSV aby dokonać weryfikacji jak powinien on wyglądać.

W celu wgrania przygotowanego pliku CSV należy przejść do zakładki START » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI, gdzie w pasku menu korzystamy z opcji DODAJ » IMPORTUJ ROZRACHUNKI.

przenoszenie rozrachunków

Po wgraniu pliku rozrachunki pojawią się na liście i będzie możliwe z nimi parowanie transakcji z wyciągu bankowego bądź kasy.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz