0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową

Wielkość tekstu:

Polski Ład wprowadził możliwość przejścia na skalę podatkową za 2022 rok po zakończonym roku. Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę możliwa jest zarówno z ryczałtu jak i z podatku liniowego.

Omówienie przepisów dotyczących przejścia na skalę wstecz znajduje się w artykule: Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową w 2022 roku

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę z podatku liniowego

Przedsiębiorcy którzy w 2022 byli opodatkowani podatkiem liniowym są w korzystnej sytuacji ponieważ posiadają już założoną KPiR za 2022 rok i sporządzili remanent początkowy na 1 stycznia 2022 i remanent końcowy na 31 grudnia 2022 - obowiązki te są takie same na skali podatkowej i podatku liniowym.

Dodatkowych czynności należy dokonać w przypadku gdy przedsiębiorca korzystał z prawa odliczenia składki zdrowotnej jako koszt w KPiR. Na skali podatkowej nie ma takiej możliwości. W systemie można zweryfikować sposób odliczania składki zdrowotnej w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE » SKŁADKA ZDROWOTNA WŁAŚCICIELA. Jeżeli zaznaczone zostało: 

  • ODLICZENIE W ZALICZCE to nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności,
  • KOSZT W KPiR - składki należy wyksięgować zgodnie z poniższą ścieżką.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową - SKŁADKA ZDROWOTNA WŁAŚCICIELA

W celu wyksięgowania składek zdrowotnych z kosztów należy dodać dowód wewnętrzny. Aby ustalić jaka wartość składek zdrowotnych ujęta jest jako koszt w KPiR należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » KPiR, gdzie w lewym rogu pod tabelą jako MIESIĄC należy wybrać z listy puste pole, w prawym rogu pod tabelą jako TYP DOKUMENTU należy wybrać opcję DOWODY WEWNĘTRZNE.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową - KPiR

Aby wystawić dowód wewnętrzny należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY gdzie w dniu 31.12.2022 należy wprowadzić kwotę składek poprzedzając ją znakiem minus. jako SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać opcję KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową

Tak wystawiony dowód wewnętrzny zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki w kwocie ujemnej.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową z podatku liniowego nie powoduje obowiązku przeliczania zaliczek na podatek dochodowy oraz nie generuje się w związku z tym korekt ZUS DRA utworzonych zgodnie z zasadami podatku liniowego. Ostateczne rozliczenie podatku dochodowego będzie miało miejsce w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2022 rok, a rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok w ZUS DRA generowanym za kwiecień 2023.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę z ryczałtu ewidencjonowanego

Co do zasady ryczałtowcy nie muszą sporządzać remanentu a dla celu podatku dochodowego prowadzą ewidencję przychodów. Natomiast decydując się na przejście na skalę podatkową wstecz za 2022 rok należy założyć KPiR na 2022 rok, a tym samym sporządzić remanent początkowy na 1 stycznia 2022 i remanent końcowy na 31 grudnia 2022.

Zmiana formy ewidencji księgowej na KPiR

W celu założenia KPiR należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY i jako RODZAJ EWIDENCJI wybrać opcję KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, a jako FORMA OPODATKOWANIA opcję ZASADY OGÓLNE.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową - ustawienia w zakresie formy opodatkowania

Dodanie remanentu początkowego i końcowego

W celu dodania remanentu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » REMANENT POCZĄTKOWY i jako DATA należy wprowadzić 2022-01-01 a w polu WARTOŚĆ kwotę remanentu.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową - remanent początkowy

Jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości odtworzenia stanów magazynowych na dzień 1 stycznia 2022 to jako wartość remanentu należy wprowadzić 0.

Remanent końcowy należy dodać analogiczną ścieżką czyli poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » REMANENT KOŃCOWY i jako DATA należy wprowadzić 2022-12-31 a w polu WARTOŚĆ kwotę remanentu.

Przedsiębiorca który posiada moduł MAGAZYN, może wygenerować remanent na dzień 31 grudnia 2021 roku, który jednocześnie będzie traktowany jako stan magazynowy na dzień 1 stycznia 2022 roku - a więc może być potraktowany jako remanent początkowy. W tym celu należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY » DRUKUJ » REMANENT (PDF), wybierając rok 2021.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową - magazyn

W analogiczny sposób można wygenerować remanent końcowy wybierając rok 2022.

Zaksięgowanie w KPiR przychodów

Przychody dodane w systemie na ustawieniach ryczałtu ewidencjonowanego należy zaksięgować do KPiR - nie zostaną one przeniesione automatycznie po zmianie rodzaju ewidencji w ustawieniach z racji tego, że dodane były na formularzach właściwych dla ryczałtu i nie są powiązane z KPiR. 

Przychody należy zaksięgować poprzez zakładkę: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, uzupełniając wymagane pola, a dodatkowo w podzakładce ZAAWANSOWANE, będąc czynnym podatnikiem VAT, jako SKUTEK KSIĘGOWY należy wybrać KSIĘGUJ DO KPiR.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową - księgowanie przychodów

Zaksięgowanie w KPiR wydatków

Wydatki należy zaksięgować poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (bez VAT) i wybrać odpowiedni rodzaj wydatku, zgodnie z którym wydatek zostanie ujęty we właściwej kolumnie KPiR.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową - księgowanie wydatków

W przypadku czynnych podatników VAT, którzy będąc na ryczałcie, księgowali faktury kosztowe, należy dodatkowo w podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE jako SKUTEK KSIĘGOWY należy wybrać KSIĘGUJ DO KPiR.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową - zmiana skutku księgowego

Dodatkowo, przedsiębiorcy którzy posiadają moduł MAGAZYN i księgowali na ryczałcie faktury dotyczące zakupu towarów handlowych i materiałów muszą odznaczyć opcję WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY. Dzięki temu dokumenty magazynowe nie zostaną zdublowane a wydatek zostanie ujęty wyłącznie jako koszt w KPiR.

Odpisy amortyzacyjne oraz wynagrodzenia z list płac dodane w okresie obowiązywania ryczałtu zostaną ujęte w kosztach automatycznie po zmianie rodzaju ewidencji na KPiR.

Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki na Fundusz Pracy to zbiorczą wartość zapłaconych składek należy wprowadzić jako koszt w KPiR poprzez wystawienie dowodu wewnętrznego. W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY gdzie w dniu 2022-12-31 należy wprowadzić kwotę składek na FP. Dodatkowo jako SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać opcję KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową

Tak wystawiony dowód wewnętrzny będzie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Jak wygenerować zeznanie roczne za 2022 rok na skali podatkowej?

Chcąc przejść na skalę podatkową wstecz za 2022 rok, należy złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36. Oznacza to, że przedsiębiorca za 2022 rok nie składa w urzędzie formularza PIT-28 lub PIT-36L. 

Decydując się na zmianę formy opodatkowania wstecz nie przelicza się zaliczek wygenerowanych w trakcie roku na zasadach podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego.

W celu wygenerowania zeznania rocznego PIT-36 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT-36).

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową - SKŁADKA ZDROWOTNA WŁAŚCICIELA

Bezpośrednio na formularzu PIT-36 należy w części C. zaznaczyć poz. 64 (podatnik) lub poz. 65 (małżonek). Natomiast decydując się na zmianę formy opodatkowania wstecz z podatku liniowego na skalę podatkową, na formularzu PIT-36 trzeba w tym samym miejscu zaznaczyć poz. 60 (podatnik) lub poz. 61 (małżonek).

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową - zeznanie roczne

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów