Magazyn - monitorowanie i kontrolowanie stanów magazynowych

Moduł Magazyn umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych posiadanych towarów, generowanie dokumentów PZ, RW, PW, MM i WZ, wystawianie rezerwacji dla klientów oraz zamówień do dostawców. Całość powiązana jest również z przychodami oraz wydatkami.

Jak włączyć magazyn? 

Magazyn dostępny jest w pakietach Zarządzanie sprzedażą + Magazyn oraz Księgowość online + Magazyn (zmiana pakietu) i niezależny jest od wskazanych w systemie informacji o rozliczeniach podatkowych.

Rozbudowany magazyn dostępny jest dla vatowców (czynnych podatników VAT) jak też dla nievatowców (podatników korzystających ze zwolnienia z VAT)

Aby włączyć moduł Magazyn należy przejść do zakładki USTAWIENIA i w sekcji INNE » MAGAZYN » OGÓLNE wybrać opcję Włącz moduł Magazyn i kliknąć przycisk ZAPISZ. Po tej operacji w głównym menu nawigacyjnym pojawi się dodatkowa zakładka Magazyn.

magazyn - jak włączyć

W systemie możliwe jest zdefiniowanie większej ilości magazynów, o czym więcej w artykule pomocy: Wiele magazynów - w jaki sposób dodać w systemie?

Dodawanie produktu do magazynu

Produkt do magazynu można dodać na kilka sposobów:

 • przez opcję przyjęcie towaru, w oknie dialogowym wybierając dodaj nowy produkt,
 • przez opcję produkt - dodaj nowy produkt,
 • przez zakładkę wydatki (schemat księgowy zakup towarów handlowych), w oknie dialogowym wybierając dodaj nowy produkt. Funkcja dostępna jest w pakietach Księgowość online + Magazyn.

Wszelkie akcje, związane z danym produktem (sprzedaż/zakup, przyjęcie/wydanie), zmienią jego stan magazynowy.

Obecnie system umożliwia oznaczenie produktu jak towar lub usługa - w przypadku usług nie ustawia się ich stanów magazynowych, aczkolwiek uwzględnione są w magazynie jako sprzedawane usługi. Przy dodawaniu towaru warto uzupełnić również zakładkę dane magazynowe (stan minimalny, bezpieczny, maksymalny) oraz określić kod produktu.

Więcej na temat dodawania produktów w artykule Dodawanie produktu.

Przyjęcie towaru do magazynu

Przyjęcia towaru w zakładce MAGAZYN można dokonać na podstawie:

 • PZ - przyjęcia zewnętrznego,
 • PW - przyjęcia wewnętrznego,
 • faktury (tylko w pakiecie “Księgowość online + Magazyn”).

magazyn - opcje przyjęcia

Po wypełnieniu danych w oknie dialogowym w magazynie zwiększy się stan danego produktu (jeśli towar był wybrany z katalogu) lub pojawi się nowy produkt (jeśli przy przyjmowaniu towaru skorzystano z opcji dodania nowego towaru). Wystawione dokumenty magazynowy PZ i PW pojawią się w zakładce dokumenty, natomiast faktura zakupowa trafi do zakładki WYDATKI oraz do rejestru VAT zakupów (w przypadku czynnego podatnika VAT) i KPiR (w przypadku opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym).

Warto pamiętać, że przy dodawaniu faktury zakupowej przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE (rodzaj wydatku "Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych") towar automatycznie zostanie wprowadzony do magazynu dokumentem PZ.

Magazyn - wydanie towaru

Wydania towaru w zakładce MAGAZYN można dokonać na podstawie:

 • WZ - wydania zewnętrznego,
 • RW - rozchodu wewnętrznego,
 • faktury,
 • paragonu niefiskalnego,
 • paragonu fiskalnego.

magazyn - opcje wydania

Po wypełnieniu danych w oknie dialogowym w Magazynie zmniejszy się stan danego produktu (jeśli towar był wybrany z katalogu) lub pojawi się nowy produkt (jeśli przy wydawaniu towaru skorzystano z opcji dodania nowego towaru). Wystawione dokumenty WZ i RW pojawią się w zakładce DOKUMENTY, natomiast faktura sprzedażowa oraz paragony (o ile włączono opcję księguj paragony) trafią do przychodów oraz rejestru VAT zakupów (w przypadku czynnego podatnika VAT) i KPiR (w przypadku opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym).

Warto pamiętać, że przy dodawaniu faktury sprzedażowej i paragonów w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, przy włączonej opcji "WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY", zmniejszenie ilości towaru zostanie automatycznie uwzględnione w magazynie.

Dodatkowe opcje magazynu

Każdy towar/usługę można zmodyfikować. W tym celu należy zaznaczyć dany produkt i wybrać akcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ lub wejść w szczegóły towar/usługi i tam zaznaczyć opcję MODYFIKUJ.

System umożliwia też wydrukowanie cennika produktów (DRUKUJ » CENNIK) oraz zestawienia stanów w PDF lub XLSX (DRUKUJ » ZESTAWIENIE STANÓW PDF lub ZESTAWIENIE STANÓW XLSX). Więcej szczegółów w artykule: Drukowanie cennika i zestawienia stanów magazynowych