Magazyn

Moduł Magazyn przeznaczony jest dla czynnych podatników VAT. Umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych posiadanych towarów, generowanie dokumentów PZ i WZ, wystawianie rezerwacji dla klientów oraz zamówień do dostawców. Całość powiązana jest również z przychodami oraz wydatkami.

Jak włączyć magazyn? 

Magazyn dostępny jest tylko w pakietach Zarządzanie sprzedażą + magazyn lub Księgowość online + magazyn.

Aby włączyć moduł Magazyn należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » MAGAZYN i wybrać opcję Włącz moduł magazyn. Wtedy też pojawi się dodatkowa zakładka Magazyn.

 magazyn

Dodawanie produktu do magazynu

Produkt do magazynu można dodać na kilka sposobów:

 • przez opcję przyjęcie towaru, w oknie dialogowym wybierając dodaj nowy produkt
 • przez opcję produkt - dodaj nowy produkt
 • przez zakładkę wydatki (schemat księgowy zakup towarów handlowych), w oknie dialogowym wybierając dodaj nowy produkt

Wszelkie akcje, związane z danym produktem (sprzedaż/zakup, przyjęcie/wydanie), zmienią jego stan magazynowy.

Obecnie system umożliwia oznaczenie produktu jak towar lub usługa - w przypadku usług nie ustawia się ich stanów magazynowych, aczkolwiek uwzględnione są w magazynie jako sprzedawane usługi. Przy dodawaniu towaru warto uzupełnić również zakładkę dane magazynowe (stan minimalny, bezpieczny, maksymalny) oraz określić kod produktu.

Przyjęcie towaru

Przyjęcia towaru w zakładce magazyn można dokonać na podstawie:

 • PZ - przyjęcia zewnętrznego
 • PW - przyjęcia wewnętrznego
 • faktury

Po wypełnieniu danych w oknie dialogowym w magazynie zwiększy się stan danego produktu (jeśli towar był wybrany z listy) lub pojawi się nowy produkt (jeśli przy przyjmowaniu towaru skorzystano z możliwości dodania nowego towaru). Wystawione dokumenty PZ i PW pojawią się w zakładce dokumenty, natomiast faktura zakupowa trafi do wydatków oraz do ewidencji VAT zakupu i KPIR.

Warto pamiętać, że przy dodawaniu faktury zakupowej w wydatkach (schemat: zakup towarów handlowych) towar automatycznie zostanie wprowadzony do magazynu.

Wydanie towaru

Wydania towaru w zakładce magazyn można dokonać na podstawie:

 • WZ - wydania zewnętrznego
 • RW - rozchodu wewnętrznego
 • faktury
 • paragonu niefiskalnego

Po wypełnieniu danych w oknie dialogowym w magazynie zmniejszy się stan danego produktu (jeśli towar był wybrany z listy) lub pojawi się nowy produkt (jeśli przy wydawaniu towaru skorzystano z możliwości dodania nowego towaru). Wystawione dokumenty WZ i RW pojawią się w zakładce dokumenty, natomiast faktura sprzedażowa oraz paragon niefiskalny (o ile wybrano księguj paragon niefiskalny) trafi do przychodów oraz do ewidencji VAT sprzedaży i KPIR.

Warto pamiętać, że przy dodawaniu faktury sprzedażowej w przychodach, zmniejszenie ilości towaru zostanie automatycznie uwzględnione w magazynie.

Podsumowanie stanów magazynowych

Okno podsumowanie pokazuje aktualne stany magazynowe z podziałem na ilość:

 • pozycji w magazynie
 • pozycji zarezerwowanych
 • niedostępnych
 • z niskim stanem
 • ze stanem zerowym

Dzięki temu możliwe jest stałe kontrolowanie stanów magazynowych, oraz w przypadku braków - dodanie zamówienie bezpośrednio z zakładki magazyn. Dodatkowo można szybko wyfiltrować poszczególne pozycje.

Dodatkowe opcje magazynu

Każdy towar/usługę można zmodyfikować. W tym celu należy zaznaczyć dany produkt i wybrać produkt » modyfikuj lub wejść w szczegóły towar/usługi i tam zaznaczyć opcję modyfikuj.

Istnieje też możliwość szybkiej masowej modyfikacji produktów. W tym celu należy zaznaczyć kilka produktów i wybrać akcję Modyfikuj. Otworzy się okno w którym można zbiorczo dla wybranych produktów zmienić typ (towar/usługa), stawkę VAT, PKWiU, określić stany minimalny, bezpieczny, maksymalny oraz przydzielić rabat.

masowa modyfikacja

System umożliwia też wydrukowanie cennika produktów (Drukuj » Cennik) oraz zestawienia stanów (Drukuj » Zestawienie stanów).Po przebudowie modułu magazynowego tworzenie ujemnych stanów zostało na stałe usunięte. Firmy, które miały włączoną funkcję w dalszym ciągu mogą z niej korzystać

magazyn wfirma

Po wyłączeniu ujemnych stanów magazynowych można tworzyć zamówienia produktów, których nie ma na stanie. Aby przyjąć towary z zamówienia i dodać do magazynu, należy zaznaczyć zamówienie i wystawiać do niego dokument PZ (przyjęcie z zewnątrz) lub wydatek (przyjęcie na podstawie wydatku).

magazyn wfirma