Magazyn

Moduł Magazyn przeznaczony jest dla czynnych podatników VAT. Umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych posiadanych towarów, generowanie dokumentów PZ i WZ, wystawianie rezerwacji dla klientów oraz zamówień do dostawców. Całość powiązana jest również z przychodami oraz wydatkami.

Jak włączyć magazyn? 

Magazyn dostępny w pakietach Zarządzanie sprzedażą + Magazyn oraz Księgowość online + Magazyn dla czynnych podatników VAT. Więcej informacji o ustawieniach podatku VAT w systemie wFirma można znaleźć w artykule Rozliczenie VAT miesięczne i kwartalne.

Aby włączyć moduł Magazyn należy przejść do zakładki USTAWIENIA i w sekcji INNE » MAGAZYN » OGÓLNE wybrać opcję Włącz moduł Magazyn i kliknąć przycisk Zapisz. Po tej operacji w głównym menu nawigacyjnym pojawi się dodatkowa zakładka Magazyn.

magazyn - jak włączyć

Dodawanie produktu do magazynu

Produkt do magazynu można dodać na kilka sposobów:

 • przez opcję przyjęcie towaru, w oknie dialogowym wybierając dodaj nowy produkt,
 • przez opcję produkt - dodaj nowy produkt,
 • przez zakładkę wydatki (schemat księgowy zakup towarów handlowych), w oknie dialogowym wybierając dodaj nowy produkt. Funkcja dostępna jest w pakietach Księgowość online + Magazyn.

Wszelkie akcje, związane z danym produktem (sprzedaż/zakup, przyjęcie/wydanie), zmienią jego stan magazynowy.

Obecnie system umożliwia oznaczenie produktu jak towar lub usługa - w przypadku usług nie ustawia się ich stanów magazynowych, aczkolwiek uwzględnione są w magazynie jako sprzedawane usługi. Przy dodawaniu towaru warto uzupełnić również zakładkę dane magazynowe (stan minimalny, bezpieczny, maksymalny) oraz określić kod produktu.

Więcej na temat dodawania produktów w artykule Dodawanie produktu.

Przyjęcie towaru do magazynu

Przyjęcia towaru w zakładce MAGAZYN można dokonać na podstawie:

 • PZ - przyjęcia zewnętrznego,
 • PW - przyjęcia wewnętrznego,
 • faktury (tylko w pakiecie “Księgowość online + Magazyn”).

magazyn - opcje przyjęcia

Po wypełnieniu danych w oknie dialogowym w magazynie zwiększy się stan danego produktu (jeśli towar był wybrany z katalogu) lub pojawi się nowy produkt (jeśli przy przyjmowaniu towaru skorzystano z opcji dodania nowego towaru). Wystawione dokumenty magazynowy PZ i PW pojawią się w zakładce dokumenty, natomiast faktura zakupowa trafi do wydatków oraz do rejestru VAT zakupów i KPiR.

Warto pamiętać, że przy dodawaniu faktury zakupowej w wydatkach (schemat: zakup towarów handlowych) towar automatycznie zostanie wprowadzony do magazynu.

Wydanie towaru

Wydania towaru w zakładce magazyn można dokonać na podstawie:

 • WZ - wydania zewnętrznego,
 • RW - rozchodu wewnętrznego,
 • faktury,
 • paragonu niefiskalnego,
 • paragonu fiskalnego.

magazyn - opcje wydania

Po wypełnieniu danych w oknie dialogowym w Magazynie zmniejszy się stan danego produktu (jeśli towar był wybrany z katalogu) lub pojawi się nowy produkt (jeśli przy wydawaniu towaru skorzystano z opcji dodania nowego towaru). Wystawione dokumenty WZ i RW pojawią się w zakładce Dokumenty, natomiast faktura sprzedażowa oraz paragony (o ile włączono opcję księguj paragony) trafią do przychodów oraz do Rejestru VAT sprzedaży i KPiR.

Warto pamiętać, że przy dodawaniu faktury sprzedażowej i paragonów w przychodach, przy włączonej opcji Aktualizacji stanów magazynowych, zmniejszenie ilości towaru zostanie automatycznie uwzględnione w magazynie.

Dodatkowe opcje magazynu

Każdy towar/usługę można zmodyfikować. W tym celu należy zaznaczyć dany produkt i wybrać Modyfikuj lub wejść w szczegóły towar/usługi i tam zaznaczyć opcję Modyfikuj.

System umożliwia też wydrukowanie cennika produktów (DRUKUJ » CENNIK) oraz zestawienia stanów (DRUKUJ » ZESTAWIENIE STANÓW). Więcej szczegółów w artykule: Drukowanie cennika i zestawienia stanów magazynowych

Po przebudowie modułu magazynowego tworzenie ujemnych stanów zostało na stałe usunięte. Firmy, które miały włączoną funkcję w dalszym ciągu mogą z niej korzystać.