Jak i gdzie złożyć zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej?

Czy muszę zgłosić do urzędu fakt, że księgowość będę prowadził samodzielnie przy pomocy wfirmy? Jak złożyć zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej?

 

System wfirma.pl w pakiecie "Księgowość online" służy do samodzielnego prowadzenia księgowości podatkowej w formie uproszczonej (KPiR lub Ewidencja przychodów), którego nie zgłasza się jako podmiotu prowadzącego ewidencję księgową.

Obecnie wszelkie zmiany aktualizuje się za pomocą formularza CEIDG-1 w dowolnym urzędzie gminy lub miasta.

Miejsce, gdzie znajduje się informacja o podmiocie prowadzącym księgowość (pole nr 21), należy pozostawić puste, bowiem przedsiębiorca prowadzi księgowość samodzielnie.

Jako miejsce przechowywania dokumentacji księgowej (pole nr 22) należy podać adres przedsiębiorcy, ewentualnie adres siedziby firmy. System CEIDG aktualizuje dane we wszystkich urzędach. Składając formularz, należy zawsze zachować jego kopię.

Zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej - jak złożyć?