Zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej - jak zgłosić?

Czy muszę zgłosić do urzędu fakt, że księgowość będę prowadził samodzielnie przy pomocy wfirmy? Jak złożyć zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej?

 

System wfirma.pl w pakiecie "Księgowość online" służy do samodzielnego prowadzenia księgowości podatkowej w formie uproszczonej (KPiR lub Ewidencja przychodów), którego nie zgłasza się jako podmiotu prowadzącego ewidencję księgową.

Obecnie wszelkie zmiany aktualizuje się za pomocą formularza CEIDG-1 w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

Miejsce, gdzie znajduje się informacja o podmiocie prowadzącym księgowość (pole nr 20), należy pozostawić puste, bowiem przedsiębiorca prowadzi księgowość samodzielnie.

Jako miejsce przechowywania dokumentacji księgowej (pole nr 21) należy podać adres przedsiębiorcy, ewentualnie adres siedziby firmy. System CEIDG aktualizuje dane we wszystkich urzędach. Składając formularz, należy zawsze zachować jego kopię.

Zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej - jak złożyć?

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz