Czy zgłosić do US fakt, że księgowość będę prowadził przy pomocy wfirmy?

Czy muszę gdzieś zgłaszać fakt, że biuro księgowe mnie nie będzie rozliczać, a będę to robić w waszej aplikacji?

System wfirma.pl jest serwisem do samodzielnego prowadzenia księgowości, którego nie zgłasza się jako podmiotu prowadzącego ewidencję księgową.

Obecnie wszelkie zmiany aktualizuje się za pomocą formularza CEIDG-1 w dowolnym urzędzie gminy lub miasta.

Miejsce, gdzie znajduje się informacja o podmiocie prowadzącym księgowość (pole nr 21), należy pozostawić puste, bowiem przedsiębiorca prowadzi księgowość samodzielnie.

Jako miejsce przechowywania ksiąg i ich prowadzenia (pole nr 22) należy podać adres przedsiębiorcy, ewentualnie adres siedziby firmy. System CEIDG aktualizuje dane we wszystkich urzędach. Składając formularz, należy zawsze zachować jego kopię.