0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nota odsetkowa - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma.pl dla biur rachunkowych możesz w łatwy sposób generować noty odsetkowe i tym samym obliczać wysokość należnych odsetek. W artykule pomocy omówimy, czym jest nota odsetkowa w systemie wFirma.pl oraz jak działa mechanizm jej obliczania.

Jak wystawić notę odsetkową w systemie?

Aby możliwe było wystawienie noty odsetkowej, faktura dla której chcemy dokonać naliczenia odsetek powinna być w całości oznaczona jako rozliczona. Jeśli takiego oznaczenia nie będzie posiadać faktura to wówczas nie pojawi się ona na liście faktur, które można wybrać jako bazę do wystawienia noty odsetkowej. 

Aby w systemie wystawić notę odsetkową należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE » WYSTAW NOTĘ ODSETKOWĄ i w wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Następnie należy wybrać opcję Dodaj fakturę do obliczenia odsetek i wybrać z listy dokument dotyczący dłużnika.

Wysokość odsetek zostanie wyliczona w systemie automatycznie. Jeśli wysokość odsetek została ustalona indywidualnie, ich procent można wprowadzić ręcznie. Aby było to możliwe należy odznaczyć opcję USTAWOWE

nota odsetkowa

Opcja wystawienia noty odsetkowej jest możliwa tylko dla dokumentów, które zostały opłacone po terminie. Jeśli kontrahent nie zapłacił faktury, to w tym celu należy wystawić Wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek.

Nota odsetkowa - wysyłka do dłużnika

Po wystawieniu noty odsetkowej możliwe jest jej bezpośrednie wysłanie do dłużnika. Aby dokonać wysyłki noty odsetkowej należy w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE zaznaczyć wystawioną notę oraz wybrać opcję WYŚLIJ »

  • WYŚLIJ E-MAIL,
  • WYŚLIJ POCZTĄ POLSKĄ,
  • WYŚLIJ PRZYPOMNIENIE E-MAIL,
  • WYŚLIJ PRZYPOMNIENIE SMS (Uwaga konieczne jest posiadanie integracji z Integracja z SMSAPI).

nota odsetkowa

Nota odsetkowa - księgowanie do KPIR lub Ewidencji Przychodów

Uzyskany wpływ odsetek na podstawie noty odsetkowej można zaksięgować automatycznie na podstawie noty. Wówczas należy w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE zaznaczyć wystawioną notę oraz wybrać opcję DODAJ PRZYCHÓD. Dzięki temu, system automatycznie wygeneruje dowód wewnętrzny i ujmie przychód we właściwej ewidencji w zależności od stosowanej formy opodatkowania.

nota odsetkowa

W przypadku podatnika rozliczającego się ryczałtem konieczne będzie określenie w jakiej stawce ryczałtu ma zostać ujęty uzyskany przychód.

Zbiorcza nota odsetkowa

Jeśli jeden kontrahent ma kilka niezapłaconych dokumentów istnieje możliwość wygenerowania zbiorczej noty odsetkowej. Opcja ta jest dostępna w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY - na liście znaleźć i zaznaczyć kontrahenta, a następnie wybrać opcję GENERUJ » ZBIORCZA NOTA ODSETKOWA.

nota odsetkowa

Wystawienie polecenia księgowania do noty odsetkowej

Uzyskany wpływ odsetek na podstawie noty odsetkowej można w przypadku prowadzenia pełnej księgowości zaksięgować automatycznie na podstawie noty za pomocą polecenia księgowania. Wówczas należy w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE zaznaczyć wystawioną notę oraz wybrać opcję POLECENIE KSIĘGOWANIA. Dzięki temu, system automatycznie wygeneruje dokument PK i ujmie przychód w księdze handlowej.

nota odsetkowa

W przypadku stosowania wzorcowego planu kont system podpowie domyślny schemat księgowy dla księgowanej noty odsetkowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów