Dane podstawowe firmy

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE znajduje się szereg opcji, które należy uzupełnić przed rozpoczęciem pracy w systemie.

Przedłuż lub zmień pakiet

Przechodząc do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ LUB ZMIEŃ PAKIET użytkownik może odpowiednio zmienić lub przedłużyć pakiet.

 Dane podstawowe - przedłużanie pakietu

Po wybraniu opcji PRZEDŁUŻ PAKIET wyświetli się okno, w którym istnieje możliwość przedłużenia pakietu lub wyboru dodatków.

Dane podstawowe - dodatki

Wybierając opcję PRZEDŁUŻ PAKIET system wygeneruje okno, w którym po rozwinięciu danych firmy można zmienić dane, na które zostanie wystawiona faktura za usługi wfirma.pl klikając na opcję ZMIEŃ DANE.

Dane podstawowe - zmiana danych

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy dane te nie zostaną uzupełnione, faktura będzie wystawiona na dane firmy widoczne w głównym oknie Ustawień

Decydując się na wprowadzenie tego typu danych należy uzupełnić:

  • nazwę firmy

  • NIP

  • adres siedziby

Dane podstawowe - dane do faktury

Dane identyfikacyjne

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » OGÓLNE  należy określić nazwę skróconą i pełną firmy oraz podstawowe numery informacyjne: NIP i REGON.

Dane podstawowe - dane identyfikacyje

Jeżeli podmiot prowadzi relacje handlowe z podmiotami z innych państw UE, to może być zobowiązany posiadać przed swoim numerem NIP prefiks kraju siedziby. Jednak przedrostka PL nie należy wpisywać w polu NIP. Aby uzyskać na fakturze prefiks PL przed numerem NIP wystarczy wystawić fakturę ze stawką 0% WDT lub nie podl. UE. Jeżeli zostanie użyta jedna z wcześniej wymienionych stawek to program automatycznie wygeneruje prefiks PL.

Adres

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » ADRES użytkownik może zdefiniować pięć adresów:

  • adres prowadzenia działalności

  • adres zameldowania

  • adres zamieszkania

  • adres korespondencyjny

  • adres na fakturze sprzedaży

Przy czym adres prowadzenia działalności jest obligatoryjny a przy pozostałych adresach można zaznaczyć opcję, że pokrywają się z adresem prowadzenia działalności lub zameldowania.

Dane podstawowe - adres

Rachunki bankowe

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » RACHUNKI BANKOWE po wybraniu opcji DODAJ RACHUNEK w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE użytkownik może dodać rachunki bankowe firmy oraz przypisać odpowiednią walutę. Wprowadzony numer rachunku będzie się pojawiał w danych sprzedawcy na fakturze.

Dane podstawowe - rachunki bankowe

Dane podstawowe - podstawowe informacje o rachunku

Dane w zakładce ZAAWANSOWANE należy uzupełnić w przypadku przyjmowania na ten rachunek przelewów z zagranicy.

Dane podstawowe - rachunek zagraniczny

Można wpisać kilka numerów rachunków bankowych, a następnie przyporządkować je do konkretnych kontrahentów. W tym celu należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI zmodyfikować danego kontrahenta i w zakładce Faktury wybrać odpowiedni numer rachunku.

Dane podstawowe - CRM

Przy wyborze kontrahenta (podczas wystawiania faktury), przypisany do niego rachunek zostanie automatycznie wybrany.Na wydrukach faktur z metodą płatności gotówka oraz fakturach opłaconych numer rachunku bankowego nie będzie widoczny.

Forma działalności i właściciele

W zakładce USTAWIANIE » DANE PODSTAWOWE » FORMA DZIAŁALNOŚCI I WŁAŚCICIELE należy określić czy firma prowadzona jest przez osobę fizyczną czy podmiot niebędący osobą fizyczną (spółka).

Jeżeli firma prowadzona jest przez osobę fizyczną należy uzupełnić dane właściciela.

 Dane podstawowe - forma działalności i właściciele

Natomiast gdy firma jest spółką należy dodać wszystkich jej właścicieli, określając z osobna informacje dotyczące udziałów, adresu zamieszkania, a także danych o opłacanych składkach ZUS oraz adresie urzędu skarbowego.

Dane podstawowe - spółka

Co ważne, w zakładce BIURO » DEKLARACJE będzie generowany podatek dochodowy, w rozbiciu na wspólników, proporcjonalnie do wielkości ich udziałów oraz składki ZUS dla poszczególnych wspólników wg. schematu składek wybranego podczas wprowadzania właścicieli.