Dane podstawowe firmy

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE znajduje się szereg opcji, dotyczących również danych firmy, które należy uzupełnić przed rozpoczęciem pracy w systemie.

Dane firmy do wystawienia faktury za usługi wfirma.pl

Przechodząc do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ LUB ZMIEŃ PAKIET użytkownik może odpowiednio zmienić lub przedłużyć pakiet.

Dane podstawowe - przedłużanie pakietu

Wybierając opcję PRZEDŁUŻ PAKIET system wygeneruje okno, w którym możliwa jest zmiana danych firmy, na które zostanie wystawiona faktura za usługi wfirma.pl. Zmiana danych następuje poprzez kliknięcie na opcję ZMIEŃ DANE.

Dane podstawowe - zmiana danych

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy dane te nie zostaną uzupełnione, faktura będzie wystawiona na dane firmy widoczne w głównym oknie Ustawień

Decydując się na wprowadzenie tego typu danych należy uzupełnić następujące pola:

  • NAZWA FIRMY,
  • NIP,
  • ADRES SIEDZIBY.

Dane podstawowe - dane do faktury

Dane identyfikacyjne firmy

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » OGÓLNE należy określić nazwę skróconą i pełną firmy oraz podstawowe numery informacyjne: NIP i REGON.

Dane podstawowe - dane identyfikacyjne

Jeżeli podmiot prowadzi relacje handlowe z podmiotami z innych państw UE, to może być zobowiązany posiadać przed swoim numerem NIP prefiks kraju siedziby. Jednak przedrostka PL nie należy wpisywać w polu NIP. Aby uzyskać na fakturze prefiks PL przed numerem NIP wystarczy wystawić fakturę ze stawką 0% WDT lub NIE PODL. UE. Jeżeli zostanie użyta jedna z wcześniej wymienionych stawek to program automatycznie wygeneruje prefiks PL.

Więcej na temat wystawiania faktur w systemie na rzecz zagranicznych kontrahentów w artykule: Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta - jak wystawić

Adres firmy

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » ADRES użytkownik może zdefiniować pięć adresów:

  • adres prowadzenia działalności
  • adres zameldowania
  • adres zamieszkania
  • adres korespondencyjny
  • adres na fakturze sprzedaży

Przy czym adres prowadzenia działalności jest obligatoryjny a przy pozostałych adresach można zaznaczyć opcję, że pokrywają się z adresem prowadzenia działalności lub zameldowania.

Dane podstawowe - adres firmy

Rachunki bankowe

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » RACHUNKI BANKOWE po wybraniu opcji DODAJ RACHUNEK w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE użytkownik może dodać rachunki bankowe firmy oraz przypisać odpowiednią walutę. Wprowadzony numer rachunku bankowego będzie się pojawiał w danych sprzedawcy na fakturze.

Dane podstawowe - rachunki bankowe

Dane podstawowe - podstawowe informacje o rachunku

Dane w zakładce ZAAWANSOWANE należy uzupełnić w przypadku przyjmowania na ten rachunek przelewów z zagranicy.

Dane podstawowe - rachunek zagraniczny

Można wpisać kilka numerów rachunków bankowych, a następnie przyporządkować je do konkretnych kontrahentów. W tym celu należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI zmodyfikować danego kontrahenta (zaznaczając go na liście i wybierając opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ) i w wyświetlonym oknie w podzakładce FAKTURY wybrać odpowiedni numer rachunku bankowego.

Dane podstawowe - CRM

Przy wyborze kontrahenta (podczas wystawiania faktury), przypisany do niego rachunek bankowy zostanie automatycznie wybrany.

Na wydrukach faktur z metodą płatności gotówka oraz fakturach opłaconych numer rachunku bankowego nie będzie widoczny.

Forma działalności i właściciele

W zakładce USTAWIANIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE należy określić czy firma prowadzona jest przez osobę fizyczną czy podmiot niebędący osobą fizyczną (spółka).

Jeżeli firma prowadzona jest przez osobę fizyczną należy uzupełnić dane właściciela w sekcji WŁAŚCICIEL.

Dane podstawowe - forma działalności i właściciele

Natomiast gdy firma jest spółką należy dodać wszystkich jej właścicieli, określając z osobna informacje dotyczące udziałów, adresu zamieszkania, a także danych o opłacanych składkach ZUS oraz adresie urzędu skarbowego.

Dane podstawowe - spółka

Co ważne, w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY będzie generowany podatek dochodowy, w rozbiciu na wspólników, proporcjonalnie do wielkości ich udziałów oraz w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE generowane będą składki ZUS dla poszczególnych wspólników według schematu składek określonego podczas wprowadzania danych właścicieli.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska