Jak zaksięgować raty kredytu samochodowego wprowadzonego do środków trwałych?

Do ewidencji środków trwałych wprowadziłam samochód i poddałam go amortyzacji. Samochód ten kupiłam na kredyt. Czy mogę raty kredytu samochodowego wliczyć do kosztów prowadzenia działalności?

 

Rata kredytu nie stanowi kosztów uzyskania przychodu, gdyż kosztem będzie amortyzacja samochodu. Natomiast dodatkowo do kosztów można zaklasyfikować jedynie odsetki od zaciągniętego kredytu (zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu).

W systemie księguje się je przez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, gdzie w oknie które się pojawi uzupełniamy:

  • Datę wystawienia DW - datę opłacenia odsetek 
  • Schemat księgowy - Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu
  • Pojazd - wybieramy z listy pojazd, którego dotyczy wydatek. 

Raty kredytu samochodowego księgowanie

Pod wydrukowany dowód wewnętrzny należy podpiąć potwierdzenie zapłaty odsetek.

W ten sposób wydatek zostanie ujęty w KPiR w kol. 13 jako "Pozostały wydatek" w pełnej wartości (w przypadku pojazdów ciężarowych lub konstrukcyjnie przystosowanych tylko do działalności, pojazdów osobowych wykorzystywanych wyłącznie w działalności, do których prowadzona jest kilometrówka oraz wydatków poniesionych do 2018 roku) lub w proporcji 75% (w przypadku pojazdów osobowych używanych prywatne i w działalności oraz tych, do których nie prowadzona jest kilometrówka).

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka