0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wprowadzić podstawowe informacje w systemie?

Wielkość tekstu:

Kilka dni temu założyłam konto w serwisie wFirma.pl. W związku z tym, że jestem nowym użytkownikiem i sprawy obsługi systemu są mi jeszcze obce, proszę o dodatkowe informacje, dotyczące wprowadzania niezbędnych informacji.

 

Po założeniu konta w systemie należy przejść do zakładki USTAWIENIA, gdzie należy uzupełnić podstawowe informacje dotyczące działalności.

1. W pierwszej kolejności użytkownik powinien uzupełnić informacje o przedsiębiorstwie. W tym celu należy przejść do USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE, gdzie w podzakładce:

  • OGÓLNE należy podać dane firmy, czyli: nazwę pełną, nazwę skróconą, NIP oraz REGON.

Podstawowe informacje

  • ADRES należy wskazać właściwe adresy przedsiębiorcy i firmy.

Podstawowe informacje

  • RACHUNKI BANKOWE należy wskazać rachunek bankowy przedsiębiorcy, który będzie widoczny na fakturach sprzedaży.

Podstawowe informacje

Po uzupełnieniu danych identyfikacyjnych, aby zostały one zachowane należy kliknąć ZAPISZ.

2. Po uzupełnieniu podstawowych danych należy przejść do USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE. Wówczas pojawi się okno, w którym należy wprowadzić informacje czy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, czy też jest to podmiot niebędący osobom fizyczną (spółka). Konieczne jest również uzupełnienie danych właściciela lub współwłaścicieli firmy. Po uzupełnieniu danych należy wybrać opcję ZAPISZ.

Podstawowe informacje

3. Następnie należy przejść do USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE - gdzie użytkownik powinien podać informacje dotyczące daty rozpoczęcia działalności oraz miesiąca rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie wFirma.pl. Jeżeli data rozpoczęcia prowadzenia działalności różni się od daty rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie należy dodatkowo uzupełnić kwoty sum poszczególnych pozycji KPiR według stanu na koniec poprzedniego miesiąca i ZAPISAĆ.

Podstawowe informacje

4. W tabeli PODATKI » PODATEK DOCHODOWY należy uzupełnić informacje, takie jak:

  1. urząd skarbowy dla celów PIT
  2. rodzaj ewidencji
  3. numerację KPiR
  4. metoda rozliczania kosztów
  5. forma opodatkowania
  6. zaliczka

Dodatkowo można także wprowadzić informację dotyczącą straty z lat ubiegłych.

Przedsiębiorcy, którzy na koniec danego roku wykazali stratę w prowadzonej działalności gospodarczej, mają możliwość jej rozliczenia w kolejnych latach. Stratę poniesioną w danym roku, można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, w części nie więcej niż 50%.

Podstawowe informacje

5. Po uzupełnieniu danych o podatku dochodowym należy uzupełnić także dane o podatku VAT. W tym celu należy przejść do USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT gdzie użytkownik powinien uzupełnić podstawowe informację dotyczące podatku VAT. W odniesieniu do podatników zwolnionych z VAT należy określić podstawę zwolnienia.

Podstawowe informacje

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek stosowania przy fakturach sprzedaży: 

Oznakowanie GTU, czyli kody dla wybranych grup towarów i usług

Nadawanie kodu GTU przy transakcjach sprzedaży w systemie wFirma.pl jest możliwe w ramach pakietu Menedżer sprzedaży + Magazyn, Księgowość online, Księgowość online + Magazyn.

Wyboru rodzajów kodów GTU dokonuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, gdzie spośród 13 kodów, należy wskazać te właściwe.

Podstawowe informacje

Oznakowanie szczególnych rodzajów transakcji

Ze względu na zmiany w strukturze JPK_V7, użytkownicy systemu wFirma.pl maja możliwość oznaczania transakcji szczególnych zgodnie z nowymi wymogami, które automatycznie zostaną ujęte w nowym pliku JPK_V7.

Wyboru rodzajów transakcji szczególnych dokonuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE.

Podstawowe informacje

6. Na koniec w zakładce W tabeli USTAWIENIA » PODATKI » ZUS - konieczne jest uzupełnienie informacji dotyczących składek ZUS.

Podstawowe informacje

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów