Użytkownicy w systemie wFirma.pl

Dodawanie nowego użytkownika

W zakładce USTAWIENIA w sekcji INNE » UŻYTKOWNICY administrator ma możliwość dodania nowego użytkownika lub przypięcia istniejącego już konta do swojej firmy. 

użytkownicy

Aby dodać kolejnego użytkownika, należy w zakładce USTAWIENIA w sekcji INNE » UŻYTKOWNICY wybrać opcję Dodaj i wypełnić niezbędne dane. Administrator ma również możliwość modyfikowania kont użytkowników zależnych (utworzonych przez niego).

 użytkownicy  

Obecnie w systemie nie ma żadnych narzuconych odgórnie limitów co do ilości dodanych do systemu użytkowników.

Każdy nowo dodany użytkownik ma nieaktywne konto do czasu akceptacji przez niego regulaminu. Na adres mailowy użytkownika przychodzi wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

użytkownicy

Po kliknięciu w link użytkownik jest przenoszony do strony gdzie w celu aktywacji konta musi podać hasło którym będzie się logował do systemu jak i zaakceptować regulamin.

użytkownicy 

Po tej operacji konto jest aktywowane i może on korzystać z systemu.

Jakie uprawnienia mają użytkownicy?

W przypadku potrzeby ograniczenia uprawnień dostępu użytkownika należy zaznaczyć użytkownika i wybrać w pasku zadań opcję UPRAWNIENIA.

 użytkownicy 

Z pakietu uprawnień należy odznaczyć te czynności, na które nie zostaje udzielona zgoda do korzystania.

użytkownicy

Użytkownicy ze szczególnymi uprawnieniami

Istnieje możliwość szerszego zawężenia uprawnień niż odebranie dostępu do całego modułu. W tym celu należy kliknąć na nazwę konkretnego modułu. Spowoduje to przejście do okna, w którym zgromadzone są bardziej szczegółowe uprawnienia, znajdujące się w obrębie danego modułu.

użytkownicy 

W zakładce USTAWIENIA w sekcji INNE » UŻYTKOWNICY w zakładce HISTORIA AKTYWNOŚCI możliwe jest monitorowanie działań w danej firmie.