0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Użytkownicy w systemie wFirma

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl administrator konta ma możliwość zarządzania uprawnieniami innych użytkowników przypiętych do konta firmy. Za pomocą modułu Użytkownicy administrator może dodać nowego użytkownika lub przypiąć już istniejącego do konta swojej firmy. Możliwe jest także definiowanie uprawnień użytkowników.

Dodawanie nowego użytkownika

W zakładce USTAWIENIA w sekcji INNE » UŻYTKOWNICY administrator ma możliwość dodania nowego użytkownika lub przypięcia istniejącego już konta do swojej firmy. 

Użytkownicy - Ustawienia

Aby dodać kolejnego użytkownika, należy w zakładce USTAWIENIA w sekcji INNE » UŻYTKOWNICY wybrać opcję DODAJ i wypełnić niezbędne dane. Administrator ma również możliwość modyfikowania kont użytkowników zależnych (utworzonych przez niego).

Użytkownicy - Dodawanie

Obecnie w systemie nie ma żadnych narzuconych odgórnie limitów co do ilości dodanych do systemu użytkowników.

Każdy nowo dodany użytkownik ma nieaktywne konto w systemie do czasu akceptacji przez niego regulaminu. Na adres mailowy użytkownika przychodzi wiadomość z odnośnikiem aktywacyjnym.

Użytkownicy - Aktywacja
Po kliknięciu w odnośnik użytkownik jest przenoszony do strony, gdzie w celu aktywacji konta musi podać hasło, za pomocą którego będzie się logował do systemu oraz musi zaakceptować regulamin serwisu.

Użytkownicy - Aktywuj konto

Po tej operacji konto jest aktywowane i może on korzystać z systemu.

Jakie uprawnienia mają użytkownicy?

W przypadku potrzeby ograniczenia uprawnień dostępu użytkownika należy zaznaczyć użytkownika i wybrać w pasku zadań opcję UPRAWNIENIA.

Użytkownicy - Uprawnienia
Z pakietu uprawnień należy odznaczyć te czynności, na które nie zostaje udzielona zgoda do korzystania.

Użytkownicy - Szczególne uprawnienia

Użytkownicy ze szczególnymi uprawnieniami

Istnieje możliwość szerszego zawężenia uprawnień niż odebranie dostępu do całego modułu. W tym celu należy kliknąć na nazwę konkretnego modułu. Spowoduje to przejście do okna, w którym zgromadzone są bardziej szczegółowe uprawnienia, znajdujące się w obrębie danego modułu.

Użytkownicy - Dany moduł

W zakładce USTAWIENIA w sekcji INNE » UŻYTKOWNICY w zakładce HISTORIA AKTYWNOŚCI możliwe jest monitorowanie działań w danej firmie.  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów