Tryb edycji okna dla wystawianych dokumentów

Do czego służy tryb edycji okna?

Tryb edycji okna służy do zdefiniowania domyślnych wartości określonych pól podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Pozwala to na ustawienie wartości, z których korzysta się najczęściej co pozwala na przyśpieszenie procesu.

Tryb edycji okna dla wystawionych dokumentów

Tryb edycji okna - pola dostępne w zakładce Podstawowe informacje

W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE można wybrać akcję USTAWIENIA OKNA i ustawić domyślne zachowanie dla pól: Metoda płatności / Cena netto/brutto / Brak daty sprzedaży.

 tryb edycji okna - podstawowe informacje

Tryb edycji okna - pola dostępne w zakładce Księgowe

W zakładce ZAAWANSOWANE można ustawić domyślne zachowanie dla pól: Schemat księgowy / Data sprzedażyOpis w rejestrach / faktura do paragonu / Cena netto/brutto.

tryb edycji okna - księgowe

Tryb edycji okna - pola dostępne w zakładce Zaawansowane

W zakładce ZAAWANSOWANE można ustawić domyślne zachowanie dla pól: Waluta / Rachunek / Język / Szablon wydruku / automatyczna wysyłka na adres e-mail wywołaj skutek magazynowy / Cena netto/brutto.

 tryb edycji okna - zaawansowane

Tryb edycji okna - Jak ustawić domyślne zachowanie pól?

W celu skorzystania z trybu edycji okna należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ następnie ustawić pożądane wartości i wybrać przycisk USTAWIENIA OKNA.

tryb edycji okna - ustawienia

W wyświetlonym oknie należy wybrać zachowanie pola w przyszłości wybierając jedną z trzech dostępnych opcji: Zapamiętaj ostatnio wybraną opcję / Ustaw ten wybór jako domyślny / Pozostaw bez zmian.

Między podświetlanymi polami można się swobodnie przełączać. Po zakończeniu działań należy skorzystać z przycisku ZAMKNIJ USTAWIENIA lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.

tryb edycji okna - możliwe akcje

W jakich dokumentach można skorzystać z trybu edycji?

Z trybu edycji okna można skorzystać w dokumentach sprzedaży: Faktura VAT oraz Faktura bez VAT, a także w zakładce CRM » KONTRAHENCI podczas dodawania/modyfikacji kontrahenta oraz podczas dodawania nowego produktu (w zależności od tego czy jest aktywny magazyn w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY lub  MAGAZYN » MAGAZYN

Tryb edycji okna dla wydatków

Opcja dostępna jest dla pakietu “Księgowość online” oraz “Księgowość online + magazyn”.

W zakładce Dodawanie nowego wydatku można ustawić domyślne zachowanie dla pola Zapłacono.

W celu skorzystania z trybu edycji okna należy przejść do zakładki WYDATKI » DODAJ » FAKTURĘ VAT / FAKTURĘ (bez VAT) następnie ustawić pożądaną wartości i wybrać przycisk USTAWIENIA OKNA.

tryb edycji okna dla wydatków

W wyświetlonym oknie należy wybrać zachowanie pola w przyszłości wybierając jedną z trzech dostępnych opcji: Zapamiętaj ostatnio wybraną opcję / Ustaw ten wybór jako domyślny / Pozostaw bez zmian.

tryb edycji okna zachowanie pól

Po zakończeniu działania należy skorzystać z przycisku ZAMKNIJ USTAWIENIA lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.