0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tryb edycji okna dla wystawianych dokumentów

Wielkość tekstu:

Tryb edycji okna służy do definiowania domyślnych wartości, określonych pól podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Pozwala to na ustawienie wartości, z których korzysta się najczęściej, co pozwala na przyspieszenie procesu wystawienia dokumentu sprzedaży.

Tryb edycji okna - pola dostępne w zakładce Podstawowe informacje

Podczas wystawienia dokumentu sprzedaży w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE można wybrać akcję USTAWIENIA OKNA i ustawić domyślne zachowanie dla pól: Metoda płatności / Cena netto / Cena brutto.

Tryb edycji okna

Tryb edycji okna - pola dostępne w zakładce Księgowe

W zakładce KSIĘGOWE można ustawić domyślne zachowanie dla pól: Schemat księgowy / Opis w rejestrach / Format daty sprzedaży/ faktura do paragonu / Cena netto / Cena brutto.

Tryb edycji okna

Tryb edycji okna - pola dostępne w zakładce Zaawansowane

W zakładce ZAAWANSOWANE można ustawić domyślne zachowanie dla pól: Waluta / Język / Rachunek / Szablon wydruku / automatyczna wysyłka na adres e-mail / Cena netto / Cena brutto.

Tryb edycji okna

Tryb edycji okna - Jak ustawić domyślne zachowanie pól?

W celu skorzystania z trybu edycji okna należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ następnie ustawić pożądane wartości i wybrać przycisk USTAWIENIA OKNA.

Tryb edycji okna

W wyświetlonym oknie należy wybrać zachowanie pola w przyszłości wybierając jedną z trzech dostępnych opcji: Zapamiętaj ostatnio wybraną opcję / Ustaw ten wybór jako domyślny / Pozostaw bez zmian.

Między podświetlanymi polami można się swobodnie przełączać. Po zakończeniu działań należy skorzystać z przycisku ZAMKNIJ USTAWIENIA lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.

Tryb edycji okna

W jakich dokumentach można skorzystać z trybu edycji?

Z trybu edycji okna można skorzystać w dokumentach sprzedaży: Faktura VAT oraz Faktura bez VAT, a także w zakładce CRM » KONTRAHENCI podczas dodawania/modyfikacji kontrahenta oraz podczas dodawania nowego produktu (w zależności od tego, czy jest aktywny moduł Magazyn w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY lub MAGAZYN » MAGAZYN). 

Tryb edycji okna dla wydatków

Opcja dostępna jest dla pakietu “Księgowość online” oraz “Księgowość online + magazyn”.

W celu skorzystania z trybu edycji okna należy przejść do zakładki WYDATKI » DODAJ » FAKTURĘ VAT / FAKTURĘ (bez VAT) następnie ustawić pożądaną wartości i wybrać przycisk USTAWIENIA OKNA.

Tryb edycji okna

W wyświetlonym oknie można ustawić domyślne zachowanie dla pola ZAPŁACONO. Należy przy tym wybrać zachowanie pola w przyszłości, wybierając jedną z trzech dostępnych opcji: Zapamiętaj ostatnio wybraną opcję / Ustaw ten wybór jako domyślny / Pozostaw bez zmian.

Tryb edycji okna

Po zakończeniu działania należy skorzystać z przycisku ZAMKNIJ USTAWIENIA lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar okna dodawania wydatku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów