Księgowanie wydatku na podstawie pliku

System wfirma.pl umożliwia księgowanie wydatku na podstawie pliku. W tym celu w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » NA PODSTAWIE PLIKU oraz załączyć plik z fakturą.

Księgowanie wydatku na podstawie pliku - dodawawanie wydatku

Użytkownik zostanie przeniesiony do okna Dodawania nowego wydatku. W przypadku faktury od nowego kontrahenta konieczny jest ręczny wybór rodzaju/schematu wydatku (w każdej kolejnej fakturze od tego kontrahenta system podpowie ostatnio wybrany rodzaj wydatku). Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie.System rozpoznaje e-faktury w formacie XML EAN UCC, XML ECOD, UBL 2.1. oraz wystawione przez innych użytkowników wfirma.pl

Księgowanie wydatku na podstawie pliku - okno wydatku

Podgląd e-faktury dostępny będzie po przejściu w szczegóły danego wydatku w podzakładce PODGLĄD DOKUMENTÓW.

Księgowanie wydatku na podstawie pliku - wydruk dokumentu