Specyfikacja czyli fakturowanie wydarzeń płatnych

Specyfikacja jest dokumentem generowanym na podstawie wydarzeń płatnych. Nie jest ona dokumentem księgowym oraz nie jest ujmowana w rejestrze VAT i KPiR.

Jak włączyć możliwość dodawania specyfikacji?

W pierwszej kolejności niezbędne jest włączenie funkcji wystawiania faktur na podstawie wydarzeń. Aby to zrobić należy przejść do USTAWIENIA » FAKTURY » CRM, zaznaczyć opcję FAKTUROWANIE NA PODSTAWIE WYDARZEŃ PŁATNYCH i zatwierdzić zmianę przyciskiem ZAPISZ.

Specyfikacja - włączanie funkcji

Wystawianie specyfikacji

Wystawienie specyfikacji jest możliwe z zakładki CRM » WYDARZENIA przez zaznaczenie jednego lub kilku wydarzeń i wybranie opcji WYSTAW SPECYFIKACJĘ. Specyfikacja - wystawianie dokumentu
Podczas generowania specyfikacji zostaje utworzona kolejka wystawiania specyfikacji, w której należy zatwierdzić dane klikając w przycisk ZAPISZ.

Specyfikacja - kolejkowanie
Specyfikację można również wystawić poprzez zakładkę PRZYCHODY » PRO FORMY » WYSTAW » SPECYFIKACJĘ. Dane do specyfikacji zostają zaczytane na podstawie powiązania kontrahenta z wydarzeniami płatnymi dodanymi w zakładce CRM » WYDARZENIA.

Specyfikacja - powiązanie z wydarzeniami

Specyfikacja a akceptacja przez klienta

W systemie istnieje możliwość wysyłki specyfikacji do akceptacji przez klienta. Aby to zrobić należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY, następnie należy zaznaczyć dokument do wysyłki i kliknąć na opcję WYŚLIJ »  WYŚLIJ E-MAIL.

Kontrahent otrzyma wiadomość wraz z załącznikiem. W treści e-mail będzie widoczny przycisk AKCEPTUJ. Kliknięcie na przycisk spowoduje zatwierdzenie specyfikacji.
Specyfikacja - wysyłka do akceptacji

Zaakceptowana specyfikacja zostanie oznaczona w systemie dodatkowym zielonym symbolem.

Specyfikacja - zaakceptowany dokument

Anulowanie specyfikacji

Specyfikacje wystawione w systemie można anulować. Aby to zrobić należy w zakładce PRZYCHODY » PRO FORMY kliknąć na numer dokumentu i w oknie które się pojawi wybrać opcję MODYFIKUJ » ANULUJ SPECYFIKACJĘ.

Specyfikacja - jak anulować dokument?

Jakie dokumenty można wystawić na podstawie specyfikacji?

W systemie do specyfikacji istnieje możliwość wystawiania dokumentów t.j:

  • faktura VAT,

  • faktura proforma,

  • faktura zaliczkową,

  • faktura końcową,

  • paragon fiskalny,

  • paragon niefiskalny.

Aby wygenerować fakturę VAT na podstawie specyfikacji należy przejść do zakładki PRZYCHODY »  PRO FORMY zaznaczyć dokument w tabeli i wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ VAT.
Specyfikacja podstawą faktury VAT

Faktura generowana na podstawie wydarzeń płatnych z różnymi stawkami VAT będzie posiadała zbiorcze wpisy pogrupowane według zaznaczonych stawek.