0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura, na której widnieje odwrotne obciążenie i inna stawka VAT

Wielkość tekstu:

Otrzymałem fakturę, na której widnieje stawka odwrotne obciążenie oraz standardowa stawka VAT 23%. W jaki sposób fakturę tą zaksięgować w systemie wfirma? 

 

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm odwrotnego obciążenia został zlikwidowany na rzecz obowiązkowego split paymentu. W związku z czym należy zwrócić szczególną uwagę, czy otrzymana faktura w mechanizmie odwrotnego obciążenia nie powinna być fakturą krajową, z właściwą dla zakupionego towaru/usługi stawką VAT oraz adnotacją "mechanizm podzielonej płatności". Jak ująć w systemie otrzymaną fakturę z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności obrazuje artykuł pomocy: Split payment w systemie wFirma.

Fakturę, która posiada adnotacje "odwrotne obciążenie" oraz pozycje opodatkowane standardowymi stawkami VAT, należy wprowadzić do systemu dwa razy:

1. Pozycje z adnotacją “odwrotne obciążenie” należy zaksięgować w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT wybierając odpowiedni rodzaj wydatku. Następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję VAT ROZLICZA NABYWCA. Wartość pozycji z odwrotnym obciążeniem należy wprowadzić w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać właściwą stawkę VAT (zazwyczaj 23%).

Odwrotne obciążenie - księgowanie

Po zapisaniu wydatek objęty procedurą odwrotnego obciążenia zostanie wykazany we właściwej kolumnie KPiR, a także w rejestrze VAT, zarówno po stronie sprzedaży, jak i po stronie zakupów.

2. Następnie w celu zaksięgowania pozycji, która została opodatkowana standardową stawką VAT (np. 23%) należy wydatek wprowadzić poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT wybierając odpowiedni rodzaj wydatku. Po czym należy wprowadzić kwotę z faktury pod właściwą stawką VAT.

Odwrotne obciążenie - jak zaksięgować?

Po zapisaniu wydatku system wyświetli komunikat: “Istnieje już zaksięgowany dokument o takim samym numerze i kontrahencie. Jesteś pewien, że chcesz kontynuować?” Należy zaznaczyć opcję: TAK.

Odwrotne obciążenie - księgowanie faktury

Po zapisaniu wydatek zostanie wykazany w odpowiedniej kolumnie KPiR, a także w rejestrze VAT zakupu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów