Faktura odwrotne obciążenie w sprzedaży towarów - jak wystawić?

W przypadku sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem w VAT, fakturę należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW »  FAKTURĘ. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. W polu przeznaczonym na stawkę podatku VAT należy wybrać VAT ROZLICZA NABYWCA.

Faktura odwrotne obciążenie - stawka VAT

Na wydrukowanej fakturze znajdzie się dopisek “odwrotne obciążenie”.W odniesieniu do faktur z odwrotnym obciążeniem to nabywca zobowiązany jest do rozliczenia z tego tytułu podatku VAT. W związku z tym sprzedawca nie wykazuje podatku VAT na fakturach w tego rodzaju transakcjach. Więcej na ten temat w artykule: Sprzedaż towarów z odwrotnym obciążeniem - rozliczenie.

W przypadku sprzedaży z odwrotnym obciążeniem należy dokonać złożenia informacji VAT-27.