Split payment w systemie wFirma

Czym jest split payment?

Split payment jest modelem podzielonej płatności, który dotyczy opłacenia podatku VAT z otrzymanej faktury na specjalny rachunek VAT sprzedawcy.

Jak wykonać przelew z wykorzystaniem split payment w systemie wfirma.pl?

W zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE system oferuje opcję wygenerowania pliku, który można eksportować do banku. Po zaznaczeniu wydatków aktywna staje się opcja EKSPORTUJ DO BANKU. Po jej rozwinięciu należy wybrać opcję SPLIT PAYMENT.

Split payment w systemie wfirma - eksport do banku

Zapłata w ramach mechanizmu podzielonej płatności może następować jedynie za faktury wystawione w złotych polskich.

Po wybraniu opcji SPLIT PAYMENT otworzy się nowe okno, w którym należy wybrać numer rachunku nadawcy oraz bank.

Split payment w systemie wfirma - eksport przelewów do banku

Lista dostępnych banków:

  • Alior Bank,

  • Santander,

  • ING,

  • mBank,

  • Meritum Bank,

  • PKO BP,

  • Raiffeisen Polbank,

  • BNP Paribas,

  • Millenium Bank.

W przypadku wybrania Alior Bank pojawiają się dodatkowe opcje umożliwiające eksport do pliku oraz bezpośrednio do banku. Wymagana jest w tym przypadku wcześniejsza integracja z Alior Bank, która została opisana w artykule: Integracja z bankiem Alior Bank.

Split payment w systemie wfirma - eksport do banku

Następnie po wybraniu przycisku GENERUJ otworzy się okno, w którym znajdują się dane do przelewu. W razie braku numeru rachunku bankowego odbiorcy, należy go uzupełnić. Różnica pomiędzy kolumną TYTUŁEM a NR FAKTURY polega na tym, że numer faktury jest niezbędny do prawidłowego działania mechanizmu split payment, natomiast opis w polu TYTUŁEM jest widoczny dla klienta.

Zarówno kwota brutto oraz kwota VAT są uzupełniane automatycznie. W razie potrzeby wartości te można zmodyfikować, na przykład wskazując mniejsze kwoty przy płatności częściowej za fakturę.

Split payment w systemie wfirma - dane do przelewów

Po wybraniu opcji DALEJ zostanie wygenerowany dokument, który można załączyć po zalogowaniu do firmowego konta bankowego.

Na przykładzie banku ING - po zalogowaniu do banku należy przejść do zakładki USŁUGI I NARZĘDZIA oraz wybrać PACZKI PRZELEWÓW. Po nadaniu jej nazwy i kliknięciu w nią pojawi się opcja DODAJ Z PLIKU a następnie pokazany poniżej ekran.

Split payment w systemie wfirma - przykład