0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednolity Plik Kontrolny dla magazynu - JPK MAG

  • jpk mag

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2018 roku obowiązują przepisy nakładające dodatkowe obowiązki na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Podatnicy zobowiązani do prowadzenia magazynu odrębnymi przepisami są jednocześnie zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK MAG zawierającego dane o prowadzonej gospodarce magazynowej. Przekazanie odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego

JPK Magazyn - informacje ogólne

Plik JPK_MAG zawiera dane dotyczące nagłówków i pozycji wybranych dokumentów magazynowych.

Podzielony jest na cztery sekcje: PZ, WZ, RW, MM. Każda z nich zawiera dla wybranych dokumentów:

  • listę danych nagłówkowych,

  • listę pozycji dokumentów wraz ze szczegółowymi danymi towarów.

Ze względu na strukturę opublikowaną przez Ministerstwo Finansów plik JPK_MAG nie zawiera danych dotyczących dokumentów PW. Nie ma w nim również możliwości wprowadzenia cen brutto, wartości brutto i stawek VAT.

Jak wygenerować JPK MAG w systemie wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl można wygenerować plik JPK_MAG, przechodząc do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPKMAG. Następnie w nowo otwartym oknie należy określić okres za jaki JPK_MAG ma być utworzone, którego magazynu ma dotyczyć oraz jego walutę.

JPK MAG - jak sporządzić JPK dla magazynu?

JPK_MAG można także wygenerować w programie poprzez zakładki MAGAZYN » DOKUMENTY, gdzie na dole strony, należy określić okres za jaki plik ma zostać wygenerowany i wybrać z górnego menu opcję POBIERZ JPK MAG.

JPK MAG - generowanie w zakładce magazyn

Wysyłka JPK MAG na żądanie z systemu wFirma.pl

W systemie wfirma istnieje możliwość wysyłki JPK_MAG na żądanie organu podatkowego. Aby wysyłka pliku była możliwa, należy najpierw dokonać jej wygenerowania w zakładkach START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK MAG. Po wygenerowaniu pliku należy zaznaczyć go na liście i wybrać z górnego menu opcję WYŚLIJ DO MF.

JPK MAG - wysyłka do mf

Szczegółowe informacje na temat wysyłki plików JPK na żądanie znajduje się w artykule: Wysyłka JPK na żądanie (JPK_FA, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG) z poziomu systemu wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów