Jednolity Plik Kontrolny dla magazynu - JPK MAG

Od 1 lipca 2018 roku obowiązywać będą przepisy nakładające dodatkowe obowiązki na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Podatnicy zobowiązani do prowadzenia magazynu odrębnymi przepisami będą jednocześnie zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK MAG zawierającego dane o prowadzonej gospodarce magazynowej. Przekazanie odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego

JPK Magazyn - informacje ogólne

Plik JPK_MAG zawiera dane dotyczące nagłówków i pozycji wybranych dokumentów magazynowych.

Podzielony jest na cztery sekcje: PZ, WZ, RW, MM. Każda z nich zawiera dla wybranych dokumentów:

  • listę danych nagłówkowych,

  • listę pozycji dokumentów wraz ze szczegółowymi danymi towarów.

Ze względu na strukturę opublikowaną przez Ministerstwo Finansów plik JPK MAG nie zawiera danych dotyczących dokumentów PW. Nie ma w nim również możliwości wprowadzenia cen brutto, wartości brutto i stawek VAT.

Jak wygenerować JPK MAG w systemie wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl można wygenerować plik JPK MAG, przechodząc do zakładki MAGAZYN » DOKUMENTY, w której należy wybrać funkcję POBIERZ JPK MAG.

JPK MAG - jak sporządzić JPK dla magazynu?