Korekta informacji VAT-27

W celu wygenerowania korekty deklaracji VAT-27 należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » PODATEK » VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT 27. Następnie należy wybrać okres, za jaki korekta ma zostać wygenerowana. Jako cel złożenia należy zaznaczyć korekta deklaracji.

korekta informacji vat-27

Korekta informacji VAT-27 uwzględni wcześniej wprowadzone zmiany w systemie.

Korekta informacji vat-27 w wfirma

Ważne!

Od 1 stycznia 2017 roku Informacje podsumowujące VAT-27 należy składać wyłącznie w okresach miesięcznych i jedynie drogą elektroniczną.

 

Po wygenerowaniu VAT-27  należy ją wysłać przy użyciu akcji WYŚLIJ DO URZĘDU. Wysyłka e-deklaracji możliwa jest bezpośrednio z systemu wfirma.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą , po pojawieniu się okna należy przejść do zakładki BEZ PODPISU i w celu autoryzacji wprowadzić kwotę przychodu.

Po wysłaniu deklaracji VAT-27 do urzędu, z systemu należy pobrać UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jest to potwierdzenie, że deklaracja została złożona w urzędzie. Chcąc pobrać UPO należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT wybierając z górnego paska menu opcję Pobierz UPO.