0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysyłka JPK na żądanie (JPK_FA, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG) z poziomu systemu wfirma.pl

Wielkość tekstu:

Z dniem 1 lipca 2018 wszedł w życie obowiązek wysyłki na żądanie organów podatkowych pozostałych struktur JPK tj. JPK_FA, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG. W systemie wfirma.pl dostępna jest bezpośrednia wysyłka JPK na żądanie urzędu skarbowego bez konieczności korzystania z zewnętrznych aplikacji i rozwiązań.

Generowanie JPK na żądanie organów podatkowych

Użytkownik wezwany do złożenia JPK ( JPK_FA, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG ) ma możliwość wysłania wybranej struktury bezpośrednio z systemu. W tym celu w pierwszej kolejności powinien wygenerować odpowiedni plik JPK. Może tego dokonać bezpośrednio z zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ PLIK, gdzie należy wybrać właściwą strukturę. W kolejnym kroku dokonuje się wyboru okresu, za jaki plik ma zostać sporządzony.

Wysyłka JPK na żądanie - generowanie

Wysyłka JPK na żądanie do Ministerstwa Finansów

W celu wysyłki wygenerowany plik JPK na żądanie należy zaznaczyć oraz w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO MF.

Wysyłka JPK na żądanie do MF

Wysyłka JPK wymaga uwierzytelnienia. W wygenerowanym oknie należy wybrać sposób wysyłki. Plik można podpisać i wysłać na kilka sposobów:

Wysyłka JPK na żądanie

Poświadczenie elektronicznej wysyłki deklaracji - UPO

Jeżeli wysyłka JPK zostanie zrealizowana w systemie wfirma.pl to po wybraniu opcji WYŚLIJ DO MF przy wysłanym pliku w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY pojawi się ikona zielonej koperty Wysyłka JPK na żądanie - ikona koperty , informująca, że dokument został prawidłowo przekazany do Ministerstwa Finansów. Aby pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru należy zaznaczyć wygenerowany plik oraz wybrać z górnego menu opcję POBIERZ UPO.

Wysyłka JPK na żądanie - UPO

Więcej informacji na temat symboli informujących o statusie wysyłki e-deklaracji w systemie wfirma.pl znajduje się w artykule: Potwierdzenie elektronicznej wysyłki deklaracji - UPO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów