Zarządzanie interfejsem

Zarządzanie interfejsem - style aplikacji

Użytkownicy systemu wfirma.pl mogą samodzielnie zarządzać stylami aplikacji. W prawym górnym rogu systemu po kliknięciu w ikonę użytkownika dostępna jest funkcja WYBIERZ STYL INTERFEJSU. W miejscu tym użytkownik może wybrać jeden spośród 3 gotowych stylów:

  • zwykły,
  • nocny (zalecany przy pracy nocnej),
  • wysoki kontrast (zalecany w przypadku monitorów o niższym kontraście). 

zarządzanie interfejsem

Tabele - styl tabeli i pasek przewijania

Użytkownicy mają również możliwość dodania Paska przewijania w tabelach oraz określenia Domyślnego stylu wszystkich tabel (styl: kompaktowy lub wygodny). Funkcje te są dostępne w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » ZARZĄDZANIE INTERFEJSEM.

zarządzanie interfejsem