Zakładanie konta

Aby utworzyć nowe konto, należy przejść na stronę wfirma.pl oraz wybrać opcję ZAŁÓŻ KONTO.

jak założyć konto wfirma.pl

Użytkownik zostanie przekierowany na stronę rejestracji, gdzie należy podać podstawowe dane do konta:

  • adres e-mail,

  • hasło,

  • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Ważne, by zaakceptować regulamin serwisu, zaznaczając kratkę obok Akceptuję regulamin serwisu.

zakładanie konta wfirma.pl

Po wypełnieniu danych oraz wybraniu przycisku Dalej. W następnym kroku należy podać dane firmy czyli jej nazwę (należy wskazać pełną nazwę, w przypadku osób fizycznych jest to przede wszystkim imię i nazwisko) oraz opcjonalnie adres.

Następnie system pozwoli na wybór Pakietu. Na stronie wyboru pakietu dostępny jest także opis funkcji, które zawierają poszczególne pakiety. Wyboru pakietu należy dokonać poprzez kliknięcie w przycisk Zakończ.

wybór pakietu wfirma.pl

Podstrona Porównanie pakietów pozwala na zapoznanie się ze szczegółowymi funkcjami oferowanymi w poszczególnych pakietach.

porównanie pakietów

Po założeniu konta w okresie testowym pakiety będzie można dowolnie zmieniać. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w artykule Zmiana pakietu.

Po procesie rejestracyjnym użytkownik zostanie przeniesiony do swojego konta w wfirma.pl.