Zakładanie konta w wfirma.pl

Zakładanie konta w wfirma.pl jest bardzo proste.

Aby utworzyć nowe konto, należy przejść na stronę wfirma.pl oraz wybrać opcję ZAŁÓŻ KONTO.

Zakładanie konta w wfirma.pl jak założyć konto na wfirma.pl?

Użytkownik zostanie przekierowany na stronę rejestracji, gdzie należy podać podstawowe dane do konta:

  • adres e-mail,

  • hasło,

  • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Ważne, by zaakceptować regulamin serwisu, zaznaczając kratkę obok Akceptuję regulamin serwisu.

Zakładanie konta w wfirma.pl zakładanie konta wfirma.pl

Po wypełnieniu danych oraz wybraniu przycisku Dalej, w następnym kroku należy podać dane firmy czyli jej nazwę (należy wskazać pełną nazwę, w przypadku osób fizycznych jest to przede wszystkim imię i nazwisko) oraz opcjonalnie adres.

Następnie system pozwoli na wybór Pakietu. Na stronie wyboru pakietu dostępny jest także opis funkcji, które zawierają poszczególne pakiety. Wyboru pakietu należy dokonać poprzez kliknięcie w przycisk Zakończ.

Zakładanie konta w wfirma.pl wybór pakietu wfirma.pl

Podstrona Porównanie pakietów pozwala na zapoznanie się ze szczegółowymi funkcjami oferowanymi w poszczególnych pakietach.

Zakładanie konta w wfirma.pl jak założyć konto na wfirma.pl?

Po założeniu konta w okresie testowym pakiety będzie można dowolnie zmieniać. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w artykule Zmiana pakietu.

Po procesie rejestracyjnym użytkownik zostanie przeniesiony do swojego konta w wfirma.pl.