0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczanie osób fizycznych na pełnych księgach rachunkowych w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma.pl możliwe jest rozliczanie osób fizycznych na pełnych księgach. W tym celu należy wskazać odpowiednie ustawienia w systemie. 

Jak włączyć rozliczanie osób fizycznych na pełnych księgach w systemie?

Aby włączyć pełną księgowość dla osób fizycznych należy w pierwszej kolejności wskazać rodzaj firmy w ustawieniach w zakładce: USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE. W polu RODZAJ FIRMY wskazujemy:

  • osoba fizyczna - jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza,

  • spółka - jeśli jest to spółka partnerska, jawna bądź cywilna.

rozliczanie osób fizycznych na pełnych księgach rachunkowych

W przypadku wyboru OSOBA FIZYCZNA uzupełniamy u dołu dane właściciela. Natomiast w przypadku wyboru SPÓŁKA należy wskazać w polu RODZAJSPÓŁKI, spółkę i następnie za pomocą opcji DODAJ WŁAŚCICIELA dodajemy informacje o właścicielach spółki.

rozliczanie osób fizycznych na pełnych księgach rachunkowych

Po zdefiniowaniu danych właściciela należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, gdzie w polu RODZAJ EWIDENCJI wybieramy KSIĘGI RACHUNKOWE i jeżeli podmiotem nie jest spółka to następnie wskazuje się tu formę opodatkowania - ZASADY OGÓLNE / PODATEK LINIOWY (dla spółki formę opodatkowania wybiera się bezpośrednio przy wprowadzaniu danych wspólników).

rozliczanie osób fizycznych na pełnych księgach rachunkowych

Wówczas uruchomiony zostanie moduł do pełnej księgowości bez możliwości powrotu do ustawień na KPiR.

Wszystkie czynności inne związane z konfiguracją konta odbywają się analogicznie jak w przypadku spółek na CIT na pełnej księgowości. Cała instrukcja zawarta została w artykule pomocy: Pierwsze kroki - pełna księgowość w systemie wfirma dla biur rachunkowych.

Księgowanie składek ZUS w przypadku osób fizycznych na pełnych księgach

Aby określić czy rozliczane składki ZUS mają być odliczone automatycznie w zaliczce na podatek dochodowy po rozliczeniu ZUS DRA wygenerowanej w systemie należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » OGÓLNE w polu SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA można wybrać pomiędzy opcjami:

  • odliczenie w zaliczce - system po rozliczeniu ZUS DRA zaciąganie zapłacone składki społeczne w zaliczce w okresie, w którym zostały one zapłacone. Przykładowo składki zapłacone (funkcja ROZLICZ w systemie) w lutym zaciągnięte będą do zaliczki za luty.

  • nie odliczaj w zaliczce - system po rozliczeniu ZUS DRA nie zaciągnie składki społecznej w zaliczce. Konieczne jest samodzielnie dokonanie księgowania składek społecznych.

rozliczanie osób fizycznych na pełnych księgach rachunkowych

W przypadku podatku liniowego pojawia się dodatkowo do wskazania SKŁADKA ZDROWOTNA WŁAŚCICIELA, która ma analogiczne opcje do wyboru.

Jeśli użytkownik chce dokonywać samodzielnego księgowania zapłaconych składek należy wybrać opcję “nie odliczaj w zaliczce” i następnie ręcznie dodawać polecenie księgowania.

W przypadku spółki rozliczającej się PIT na pełnej księgowości składki ZUS domyślnie mają ustawioną opcję “odliczenie w zaliczce”.

Rozliczanie osób fizycznych na KH - zaliczka na podatek dochodowy

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, gdzie należy kliknąć na opcję WYLICZ PODATEK. Wówczas wskazujemy okres za który ma być ona obliczona. W kolejnym oknie które się pojawi możliwe jest:

  • dodanie dochodów z innej działalności - PROWADZĘ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ » DOCHÓD NARASTAJĄCO Z INNEJ DZIAŁALNOŚCI,

  • dodanie ulgi za złe długi - KWOTA ULGI ZWIĄZANEJ Z ZATORAMI PŁATNICZYMI (SPRZEDAŻ),

  • dodanie wartości składki społecznej do odliczenia od dochodu jeśli te liczone są poza systemem bądź użytkownik chce dodać je ręcznie - POZOSTAŁE SKŁADKI.

rozliczanie osób fizycznych na pełnych księgach rachunkowych

W kolejnym kroku pojawi się informacja o dekretacji zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku gdy zaliczka nie wyjdzie do zapłaty to nie pojawi się po zapisaniu dekretacja. Natomiast jeśli zaliczka wyjdzie do zapłaty to w przypadku korzystanie ze wzorcowego planu kont schemat księgowania zaliczki podpowie się z kwotami samodzielnie.

rozliczanie osób fizycznych na pełnych księgach rachunkowych

Zaliczka liczona jest zgodnie ze schematem zdefiniowanym w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » SCHEMAT ZALICZEK PIT. W przypadku korzystanie ze wzorcowego planu kont definicja jest uzupełniona automatycznie.

Jeśli użytkownik korzysta z własnego planu kont to wówczas konieczne jest samodzielne zdefiniowanie schematu zaliczki w zakładce oraz dla dekretacji wyliczenia zaliczki w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE (dodajemy schemat do rodzaju schematu “Zaliczka na podatek dochodowy”.

Rozliczanie osób fizycznych na KH - ZUS DRA

Dane dotyczące przychodów i kosztów w ZUS DRA zaciągane są z kont wskazanych w schemacie zaliczki.

Różnica remanentowa do ZUS DRA zaciągana jest z danych remanentu wskazanego w zakładce EWIDENCJE » REMANENTY.

ZUS DRA generuje się schematem: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

rozliczanie osób fizycznych na pełnych księgach rachunkowych

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów