0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Etykiety w systemie - do czego służą i jak z nich korzystać?

  • etykiety

Wielkość tekstu:

Jak efektywnie wykorzystać etykiety w systemie?

Etykiety w systemie służą do oznaczania (grupowania) obiektów w systemie. Dzięki nim można łatwo znaleźć obiekty (np. faktury, wydatki, kontrahentów), oznaczone daną etykietą.

W systemie po prawej stronie nad tabelą znajduje się opcja ETYKIETY. Po kliknięciu w daną opcję otwiera się okno do zarządzania etykietami. W celu dodania nowej etykiety należy kliknąć opcję DODAJ ETYKIETĘ.

Etykiety w systemie

W oknie dodawania etykiety użytkownik ma możliwość w pozycji:

  • NAZWA ETYKIETY - nadać własną nazwę etykiety,
  • KOLOR - wybrać kolor etykiety,
  • MIEJSCA GDZIE ETYKIETA BĘDZIE WIDOCZNA - wskazywać miejsca w systemie, w których ma być widoczna dana etykieta.

Etykiety w systemie

Aby efektywnie posługiwać się etykietami, należy do tabeli dodać kolumnę ETYKIETY. W tym celu należy najechać kursorem na ikonę kół zębatych i wybrać opcję USTAWIENIA KOLUMN. W oknie, które się otworzy, należy przenieść kolumnę ETYKIETY na pole AKTYWNE KOLUMNY i zapisać zmiany.

Etykiety w systemie

Po tej operacji można oznaczać dane wiersze tabeli etykietami (na przykład wskazać miasta odbiorców faktury). Po dodaniu etykiet pod tabelą pojawi się filtr, za pośrednictwem którego można pogrupować dane wiersze tabeli według wybranej etykiety.

W celu przypięcia etykiety pod konkretny wpis należy go zaznaczyć na liście i po najechaniu kursorem na opcję ETYKIETY należy zaznaczyć etykietę jaka ma zostać przypięta do wpisu i wybrać opcję ZASTOSUJ.

Etykiety w systemie

Po tym dana etykieta będzie widoczna na liście w kolumnie ETYKIETY.

Etykiety w systemie

Dodatkowo w zakładce START » ANALIZY» SPRZEDAŻ/ZAKUPY można analizować sprzedaż i zakupy według etykiet faktur, wydatków i kontrahentów.

Etykiety w systemie

Film pokazujący działanie etykiet znajduje się na Youtube: Etykiety. Jest to dość stary film, zmienił się wygląd naszego serwisu, ale mechanizm działania pozostał ten sam.

Ukrywanie etykiet 

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość nie tylko nadawania etykiet, ale także ich ukrywania. Funkcja ukrywania etykiet umożliwia pozostawienie na liście tylko tych etykiet, które są używane przez użytkownika, natomiast te, które nie są już przez niego używane, ale nadal są potrzebne (np. etykiety nadawane na konkretny rok podatkowy) mogą zostać ukryte przy czym użytkownik nadal ma możliwość ich filtrowania.

W celu ukrycia etykiet należy w dowolnej zakładce systemu kliknąć w ikonę ETYKIETY, następnie w oknie zarządzania etykietami należy zaznaczyć etykietę, która ma zostać ukryta i wybrać opcję UKRYJ.

Etykiety w systemiePo tym etykieta nie będzie już widoczna na liście widocznych etykiet, jednak nadal będzie można ją wyfiltrować za pomocą filtra ETYKIETA.

Etykiety w systemie

Użytkownik ma także możliwość przywrócenia ukrytej etykiety. W tym celu należy kliknąć w ikonę ETYKIETY i w oknie zarządzania etykietami należy w filtrze WIDOCZNOŚĆ zmienić opcję z WIDOCZNE na UKRYTE. Dzięki temu pojawi się lista ukrytych etykiet. Wówczas w celu przywrócenia ukrytej etykiety do widocznych należy zaznaczyć ją na liście i wybrać opcję POKAŻ. Następnie należy ponownie zmienić filtr WIDOCZNOŚĆ z UKRYTE na WIDOCZNE.

Etykiety w systemie

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów