Do czego służą etykiety w systemie i gdzie się je tworzy?

Jak efektywnie wykorzystać etykiety w systemie?

Etykiety w systemie służą do oznaczania (grupowania) obiektów w systemie. Dzięki nim można łatwo znaleźć obiekty (np. faktury, wydatki, kontrahentów), oznaczone daną etykietą.

W systemie po prawej stronie nad tabelą znajduje się ikona etykiet. Po kliknięciu w nią otwiera się okno do zarządzania etykietami.

Etykiety w systemie - jak dodać 

Etykiety można oznaczać wybranymi kolorami oraz wskazywać miejsca w systemie, w których ma być widoczna.

Etykiety w systemie - jak wprowadzić

Aby efektywnie posługiwać się etykietami, należy do tabeli dodać taką kolumnę. Robi się to poprzez ikonę "trybika", znajdującą się po prawej stronie nad tabelą oraz wybór opcji USTAWIENIA KOLUMN. W oknie, które się otworzy, należy przenieść kolumnę etykiet na pole AKTYWNE KOLUMNY i zapisać zmiany.

Etykiety w systemie - dodanie kolumny

Po tej operacji można oznaczać dane wiersze tabeli etykietami (na przykład wskazać miasta odbiorców faktury). Po dodaniu etykiet pod tabelą pojawi się filtr, za pośrednictwem którego można pogrupować dane wiersze tabeli według wybranej etykiety.

Etykiety w systemie - wyświetlanie

Dodatkowo w zakładce START » ANALIZY » SPRZEDAŻ/ZAKUPY można analizować sprzedaż i zakupy według etykiet faktur, wydatków i kontrahentów.

Etykiety w systemie - sumowanie

Film pokazujący działanie etykiet znajduje się na Youtube: Etykiety. Jest to dość stary film, zmienił się wygląd naszego serwisu, ale mechanizm działania pozostał ten sam.