0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgowość w NGO (organizacje pozarządowe) w tym OPP (organizacje pożytku publicznego) program dla księgowości ngo w wfirma!

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma można prowadzić rozliczanie organizacji NGO (księgowość w ngo) w tym  stowarzyszeń i fundacji, również ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego. Tego typu podmioty mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych z dedykowanymi schematami np. dla RZiS czy bilansu co obejmuje program dla księgowości ngo. 

Zakładanie konta - dane podstawowe organizacji pozarządowej

Aby dodać podmiot NGO na liście firm należy skorzystać z opcji DODAJ KLIENTA, wówczas po wprowadzeniu numeru NIP w oknie “Ustawienia początkowe firmy” weryfikujemy zaciągnięte dane i następnie w polu RODZAJ FIRMY wskazujemy SPÓŁKA, a następnie w polu RODZAJ SPÓŁKI wskazana będzie opcja INNE.

Zdefiniuj plan kont dla NGO czyli pełna księgowość w NGO

Rozliczając stowarzyszenie czy fundację przy dodawaniu roku obrotowego należy wybrać po uzupełnieniu danych w polu DEFINIOWANIE PLANU KONT opcję UTWÓRZ WŁASNY PLAN KONT.

program dla księgowości ngo

 

Następnie, w oknie jakie się pojawi wprowadzany jest Plan kont ręcznie (DODAJ KONTO lub DODAJ FOLDER jeżeli przed dodaniem analityki chcemy podzielić zespół na dodatkowe podfoldery) lub poprzez IMPORTUJ Z PLIKU (gdy chcemy przenieść plan kont np. z innego systemu).

Aby dodać analitykę do utworzonych kont należy kliknąć na dodane konto i przejść do zakładki ANALITYKA, gdzie korzystamy z opcji DODAJ KONTO. Uzupełnieniem planu kont są kartoteki. Aby kartoteki przypisały się do danego konta należy wprowadzić odpowiednie wyrażenie w nawiasie np. 200-[kontrahenci].

Program dla księgowości NGO - definiowanie schematów księgowych dla NGO (OPP)

Po wprowadzeniu planu kont można przejść do tworzenia własnych dedykowanych schematów księgowych: USTAWIENIA »PODATKI» PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE. Dodane schematy będą mogły być wykorzystane m.in. przy wprowadzaniu przychodów lub wydatków czy dekretowania rozliczanych deklaracji podatkowych. 

W przypadku problemów z tworzeniem własnych schematów zalecanym rozwiązaniem jest dodanie w systemie konta testowego z wzorcowym planem kont i wzorowanie się na schematach, które tam już występują z uwzględnieniem własnego planu kont.

E-sprawozdanie finansowe dla NGO - jak rozliczyć stowarzyszenia i fundacje - organizacje pożytku publiczne

Aby w systemie wFirma wygenerować sprawozdania dla jednostek pozarządowych OPP należy w pierwszej kolejności zdefiniować i bilans oraz rzis. 

Bilans dla NGO czyli bilans dla fundacji / bilans dla stowarzyszeń 

Definiowanie bilansu dla OPP

Schemat bilansu definiuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » BILANS gdzie należy dodać schemat wybierając BILANS - OPP (zał. 6 UoR)

program dla księgowości ngo

lub jeśli schemat został dodany automatycznie wybrać go z listy » MODYFIKUJ. 

Następnie można przypisywać konta jakie mają wejść do rozliczeń. 

program dla księgowości ngo

Należy pamiętać, że konta z drugiego poziomu np. I wartości niematerialne i prawne nie są automatycznie przenoszone do kont pierwszego poziomu np. A. Aktywa trwałe, stąd definicje trzeba nanieść na każdy poziom schematu.

Jak wygenerować bilans dla OPP?

Aby sporządzić bilans należy przejść do zakładki STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » BILANS » DODAJ wybierając typ  - Bilans - OPP (zał. 6 UoR).

program dla księgowości ngo

Ostateczny bilans na podstawie którego ma być sporządzone e-sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić:

program dla księgowości ngo

Rachunek zysków i strat dla NGO czyli rzis dla fundacji / rzis dla stowarzyszeń

Definiowanie rachunku zysków i strat dla OPP

Schemat rachunku zysków i strat definiuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  gdzie należy dodać schemat wybierając RZiS jednostka OPP - (zał. 6 UoR) 

program dla księgowości ngo

lub jeśli schemat został dodany automatycznie wybrać go z listy » MODYFIKUJ. Następnie można przypisywać konta jakie mają wejść do rozliczeń. 

program dla księgowości ngo

Należy pamiętać, że konta z drugiego poziomu np. I wartości niematerialne i prawne nie są automatycznie przenoszone do kont pierwszego poziomu np. A. Aktywa trwałe, stąd definicje trzeba nanieść na każdy poziom schematu.

Jak wygenerować rachunek zysków i strat  dla OPP?

Aby sporządzić rachunek zysków i strat należy przejść do zakładki STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT » DODAJ wybierając typ i wariant - dla jednostki OPP.

program dla księgowości ngo

Ostateczny RZIS na podstawie którego ma być sporządzone e-sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić:

program dla księgowości ngo

Sprawozdanie finansowe dla NGO czyli sprawozdanie finansowe fundacji / sprawozdanie finansowe stowarzyszeń

Na podstawie stworzonych i zatwierdzonych bilansów i RZiS można przystąpić do generowania e-sprawozdania STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE » DODAJ wybierając typ - Dla jednostki OPP.

program dla księgowości ngo

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów