Artykuły na temat amortyzacja oprogramowania

Jak zaewidencjonować zakup wartości niematerialnych i prawnych?

Wartości niematerialne i prawne, tak samo jak środki trwałe, podlegają amortyzacji. Jedyną różnicą w tym zakresie jest to, że podatnik samodzielnie ustala stawkę amortyzacyjną. Jak zaksięgować zakup wartości niematerialnych i prawnych - sprawdź! czytaj dalej

Jak zaksięgować zakup programu komputerowego?

Oprogramowanie użytkowe o wartości wyższej niż 10 tys. zł stanowić będzie wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. Sprawdź jak wprowadzić do systemu fakturę za zakup oprogramowania o wartości przekraczającej kwotę 10 tys. zł. czytaj dalej