Artykuły na temat konto w wfirmie

Jak można utworzyć nowe konto w wFirmie dla pracownika?

Nowe konto w wFirmie dla pracownika możliwe jest z konta głównego w zakładce Ustawienia. Podczas tworzenia ważne jest ustawienie opcji Uprawnienia i Zależność dla dodawanego użytkownika. Nowo utworzone konto w wFirmie, jest nieaktywne do czasu zaakceptowa czytaj dalej