Jak można utworzyć nowe konto w wfirmie dla pracownika?

Jak dodać pracownikowi konto na wfirma.pl?

Dostęp dla pracownika można założyć z głównego konta Administratora, w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY

Jak można utworzyć nowe konto

Po wybraniu opcji UŻYTKOWNICY, pojawi się okno Inne - Użytkownicy. 

Jak można utworzyć nowe konto

Po wybraniu przycisku Dodaj można utworzyć konto dla nowego użytkownika. Ważne na tym etapie będzie ustawienie opcji Uprawnienia i Zależność dla dodawanego użytkownika.

Jak można utworzyć nowe konto

Nowo utworzone konto, jest nieaktywne do czasu zaakceptowania przez użytkownika regulaminu oraz zdefiniowania hasła do serwisu.

Jak można utworzyć nowe konto

Po tej operacji a adres mailowy użytkownika przychodzi wiadomość z linkiem do rejestracji. Po kliknięciu w odsyłacz użytkownik jest przenoszony do strony, gdzie w celu aktywacji konta musi ustalić nowe hasło, którym będzie się logował do systemu. Konieczna jest również akceptacja regulaminu serwisu wFirma. Po tej operacji konto jest aktywowane i może on korzystać z systemu.

Jak można utworzyć nowe konto

Po dodaniu użytkownika, dzięki opcji Uprawnienia można przyporządkować użytkownikowi konkretne moduły i funkcje, do których będzie miał dostęp. System uprawnień pozwala na wyłączanie konkretnych funkcjonalności, nie na wyłączanie dostępu do obiektów o określonych cechach.

 Jak można utworzyć nowe konto