Jak można utworzyć nowe konto w wFirmie dla pracownika?

Jak dodać pracownikowi konto w wFirmie

Dostęp dla pracownika można założyć z głównego konta Administratora, w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY

Jak można utworzyć nowe konto w wFirmie-użytkownik

 

Po wybraniu opcji UŻYTKOWNICY, pojawi się okno Inne - Użytkownicy. 

Jak można utworzyć nowe konto w wfirmie-dodawanie konta

 

Po wybraniu przycisku Dodaj można utworzyć konto dla nowego użytkownika. Ważne na tym etapie będzie ustawienie opcji Uprawnienia i Zależność dla dodawanego użytkownika.

Jak można utworzyć nowe konto w wfirmie-uprawnienia i zależność

Nowo utworzone konto w wFirmie, jest nieaktywne do czasu zaakceptowania przez użytkownika regulaminu oraz zdefiniowania hasła do serwisu.

Jak można utworzyć nowe konto w wfirmie-użytkownicy 

Po tej operacji a adres mailowy użytkownika przychodzi wiadomość z linkiem do rejestracji. Po kliknięciu w odsyłacz użytkownik jest przenoszony do strony, gdzie w celu aktywacji konta musi ustalić nowe hasło, którym będzie się logował do systemu. Konieczna jest również akceptacja regulaminu serwisu wFirma. Po tej operacji konto jest aktywowane i może on korzystać z systemu. 

Jak można utworzyć nowe konto w wfirmie-aktywuj konto 

Po dodaniu użytkownika, dzięki opcji Uprawnienia można przyporządkować użytkownikowi konkretne moduły i funkcje, do których będzie miał dostęp. System uprawnień pozwala na wyłączanie konkretnych funkcjonalności, nie na wyłączanie dostępu do obiektów o określonych cechach.

Jak można utworzyć nowe konto w wfirmie-uprawnienia