zmiana numeru faktury

Jak zmienić numer wystawionej w systemie faktury?

Numeracja dokumentów wprowadzanych w systemie jest automatyczna. Zmiana numeru faktury możliwa jest po wyłączeniu opcji “sprawdzanie poprawności numeracji faktur i blokada modyfikacji numeru” w zakładce Ustawienia lub dodaniu nowej serii numeracji.

więcej
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka