Jak zmienić numer wystawionej w systemie faktury?

System nadaje numery automatycznie, ale czy istnieje możliwość ręcznej zmiany numeru faktury?

 

Numery faktury generują się na podstawie serii faktur. Domyślnie nie można zmienić numeru faktury.

Przy wyłączonej w zakładce USTAWIENI » FAKTURY » SERIE NUMERACJI opcji SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI NUMERACJI FAKTUR I BLOKADA MODYFIKACJI NUMERU możliwe jest za to zmodyfikowanie wystawionej faktury i dokonanie ręcznej zmiany numeracji.

Zmiana numeru faktury w systemie