Analiza sprzedaży

Analiza sprzedaży znajduje się w zakładce BIURO » ANALIZY » SPRZEDAŻ. Dzięki funkcji analizy, użytkownik może prześledzić dane dotyczące jego sprzedaży w wybranym okresie.

Analiza sprzedaży - analizy

W pierwszej kolejności należy wybrać parametry, według których dane dotyczące sprzedaży zostaną poddane analizie. Do dwóch najważniejszych należą:

  • DATA - czyli okres, który będzie podlegał analizie,

  • SUMOWANIE WEDŁUG - sposób sumowania danych (produkt, kontrahent, etykieta produktów, etykieta kontrahentów, etykieta faktur).

W kolejnym kroku można doprecyzować, który z produktów lub który z kontrahentów ma zostać poddany analizie.

Analiza sprzedaży - dobór parametrów

Dane wybrane do analizy zostaną przedstawione za pomocą wykresu kołowego oraz w formie tabelarycznej.

Analiza sprzedaży - wykres