Analiza sprzedaży

W zakładce ANALIZY » OGÓLNE » SPRZEDAŻ użytkownik może prześledzić dane dotyczące jego sprzedaży w wybranym okresie.

analiza sprzedaży

W pierwszej kolejności należy wybrać parametry, według których dane dotyczące sprzedaży zostaną poddane analizie. Do dwóch najważniejszych należą:

  • Data - czyli okres, który będzie podlegał analizie,

  • Sumowanie według - sposób sumowania danych (produkt, kontrahent, etykieta produktów, etykieta kontrahentów, etykieta faktur).

W kolejnym kroku można doprecyzować, który z produktów lub który z kontrahentów ma zostać poddany analizie.

analiza sprzedaży

Dane wybrane do analizy zostaną przedstawione za pomocą wykresu oraz w formie tabelarycznej.

analiza sprzedaży