Analizy ogólne - przychody i koszty

W zakładce ANALIZY » OGÓLNE » PRZYCHODY I KOSZTY użytkownik znajdzie funkcję pozwalającą na dokonanie analizy osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów.

analiza przychodów i kosztów

Analizę przychodów i kosztów można podzielić na dwie części:

  • przedstawioną w formie wykresów, oraz
  • tabelaryczną.

W pierwszej kolejności należy wybrać Datę, czyli okres który obejmować ma analiza oraz Sumowanie według określające sposób dokonywania podsumowań - dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, roku. Na podstawie tych parametrów zostaną przygotowane wykresy oraz dane do tabeli.

analiza przychodów i kosztów

Poniżej znajduje się forma tabelaryczna ujęcia przychodów i kosztów. Zawierają się w niej przychody, koszty oraz dochód z podziałem na poszczególne miesiące, a następnie narastająco od początku analizowanego okresu. Dane można wydrukować lub importować do arkusza kalkulacyjnego wybierając odpowiednią ikonę w prawym, górnym rogu tabeli.

analiza przychodów i kosztów