Analizy ogólne - kursy walut

W zakładce ANALIZY » OGÓLNE » KURSY WALUT użytkownik znajdzie średnie kursy walut ogłaszane przez Narodowy Bank Polski.

kursy walut

W pierwszej kolejności należy wskazać jakiego Okresu i jakiej Waluty ma dotyczyć analiza. Po wybraniu odpowiednich pozycji należy kliknąć na przycisk Zatwierdź.

średnie kursy walut

Następnie, poniżej zostanie wygenerowany wykres z danymi.

analiza kursów walut

W tabeli po prawej stronie można wprowadzić datę, a system wyświetli informacje o kursie wybranych walut na konkretny dzień.