Analiza kursów walut

W zakładce START » ANALIZY » KURSY WALUT użytkownik znajdzie średnie kursy walut ogłaszane przez Narodowy Bank Polski.

Analiza kursów walut - funkcja

W pierwszej kolejności należy wskazać jakiego OKRESU i jakiej WALUTY ma dotyczyć analiza. Możliwe jest zaznaczenie kilku walut jednocześnie. Po wybraniu odpowiednich pozycji należy kliknąć na przycisk ZATWIERDŹ.

Analiza kursów walut - tabela kursów

Następnie, poniżej zostanie wygenerowany wykres z danymi.

Analiza kursów walut - zmiana preferencji

W tabeli po prawej stronie można wprowadzić datę, a system wyświetli informacje o kursie wybranych walut na konkretny dzień. Po kliknięciu na odpowiednia ikonę w rogu tabeli można dokonać jej wydruku lub zarządzać ustawieniami tabeli.

Analiza kursów walut - drukowanie tabeli

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz